Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Uniwersytet Szczeciński - kierunki studiów

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Szczeciński 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Szczecińskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rachunkowość finansowa
 • finanse publiczne
 • bankowość
 • prawo finansowe
 • standardy sprawozdawczości finansowej
 • zarządzanie instytucjami kredytowymi

 

Uniwersytet Szczeciński to 70 kierunków kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Szczecińskim to także przekazanie wiedzy ogólnej z innych obszarów nauk ekonomicznych.

Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się, między innymi: rachunkowość finansowa, finanse publiczne, bankowość, prawo finansowe, standardy sprawozdawczości finansowej, zarządzanie instytucjami kredytowymi.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Szczecińskim mogą wykorzystać w sektorze bankowym i międzynarodowych korporacjach finansowych, zakładach ubezpieczeń, jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach handlowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Szczeciński opinie? Magda, studentka II- stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Finanse i rachunkowość to kierunek w sam raz dla tych, którzy interesują się gospodarką, ekonomią, bankowością. Będąc absolwentem tego kierunku można poruszać się po różnych płaszczyznach zawodowych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Szczecińskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przepisów prawa finansowego i podatkowego,
 • funkcjonowania instytucji finansowych, a w szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora finansów publicznych,
 • podejmowania decyzji na podstawie analiz informacji finansowo- księgowych,
 • tworzenia zestawień informacji na podstawie ksiąg rachunkowych,
 • wszechstronnej oceny ryzyka,
 • przeprowadzania analiz fundamentalnych rynku kapitałowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Szczecińskim  może znaleźć zatrudnienie :

 • jako specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej,
 • jako specjalista do spraw wynagrodzeń,
 • jako doradca finansowy,
 • jako doradca inwestycyjny,
 • jako analityk giełdowy,
 • jako analityk kredytowy i oceny ryzyka kredytowego,
 • w instytucjach sektora SCC,
 • w biurach rachunkowych,
 • w jednostkach budżetowych i księgowych samorządu terytorialnego,
 • w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług

Komentarze (0)