Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

11.07.2022

Automatyka i robotyka – Politechnika Poznańska 2022

Studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku automatyka i robotyka w PUT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 285
 • studia stacjonarne II stopnia: 120
 • studia niestacjonarne I stopnia: 120
 • studia niestacjonarne II stopnia: 70

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4400 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka nastawiony jest na pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, obejmującej wiadomości z zakresu modelowania systemów dynamicznych, sterowania liniowego i nieliniowego, podstaw robotyki, sztucznej inteligencji, informatyki, przetwarzania sygnałów, fizyki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki przemysłowej. Studenci zaznajamiają się z teorią i metodami optymalizacji, programowaniem mikrokontrolerów, programowaniem robotów, robotyką mobilną, programowaniem procesorów sygnałowych, sterowaniem adaptacyjnym.

Absolwenci studiów na kierunku Automatyka i robotyka posiadają złożoną wiedzę i liczne umiejętności praktyczne, które razem stanowią przepustkę do pracy w różnych gałęziach gospodarki, które wykorzystują systemy automatyki, robotyki i sterowania. Może to być na przykład przemysł elektroniczny, przemysł motoryzacyjny, czy też przemysł informatyczny. Absolwenci odnajdą się w biurach projektowych, jednostkach badawczo- rozwojowych, czy innowacyjnych przedsiębiorstwach.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • teoria obwodów elektrycznych
 • przetwarzanie sygnałów
 • grafika inżynierska
 • symulacja i modelowanie komputerowe
 • komputerowe wspomaganie projektowania

 

Politechnika Poznańska to łącznie 27 kierunków. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej zakłada rozwijanie umiejętności, które będą prowadzić do specjalistycznych kwalifikacji, wśród których można wyróżnić: projektowanie i programowanie mikroprocesorowych systemów sterowania, programowanie robotów i stanowisk zrobotyzowanych, konfigurowanie rozproszonych systemów sterowania opartych o sterowniki PLC.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: fizyka, teoria obwodów elektrycznych, przetwarzanie sygnałów, grafika inżynierska, symulacja i modelowanie komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania, systemy operacyjne czasu rzeczywistego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Automatyki i robotyki na Politechnice Poznańskiej mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych, jednostkach naukowo-badawczych, innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Paweł, student II stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Nie mogę powiedzieć, że polecam każdemu ten kierunek. Jest fantastyczny, ale niełatwy i naprawdę nie każdy byłby w stanie sobie z nim poradzić. Politechnika Poznańska to bardzo dobra, znacząca w kraju, uczelnia, z którą chciałbym także związać swoje życie zawodowe. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

Automatyka i robotyka studia Poznań

Automatyka i robotyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Automatyki i robotyki na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii sygnałów i informacji oraz metod ich przetwarzania w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • użytkowania systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji,
 • modelowania oraz identyfikacji systemów liniowych i nieliniowych,
 • wykorzystania sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i projektowaniu układów automatyki,
 • projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
 • projektowania i sterowania robotami medycznymi,
 • zarządzania projektami inżynierskimi i zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle budowy maszyn,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle przetwórstwa materiałów,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Automatykę i robotykę na Politechnice Poznańskiej jest bardzo łatwym procesem i wymaga tylko realizacji krok po kroku wyznaczonych poleceń. Pierwszym i najważniejszym z nich jest założenie indywidualnego konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji, który będzie nam służył jako centrum dowodzenia naszej drogi po indeks.

W naszym profilu musimy podać niezbędne dane osobowe, wpisać uzyskane wyniki maturalne, przesłać aktualną fotografię oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Kiedy rusza rekrutacja? Zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, ale żeby poznać dokładną jej datę należy sprawdzać uczelniane aktualności. Wtedy nic ważnego nie umknie naszej uwadze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia na Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa jeden komplet dokumentów w wiązanej białej teczce. Wymagane dokumenty rekrutacyjne to ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to jeden z pierwszych elementów rekrutacyjnej układanki. Taką opłatę musi ponieść każdy kandydat, ponieważ jest ona traktowana jako przepustka do całego procesu kwalifikacyjnego. Jej brak jednoznacznie skreśla nas z listy osób ubiegających się o przyjęcie. Co ważne, dla każdego kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza się opłatę.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Przedmiotami, które zbliżą nas do grona nowych studentów Automatyki i robotyki są: fizyka, matematyka, język obcy nowożytny oraz język polski.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Aby obliczyć swoje szanse w procesie rekrutacji należy użyć specjalnego wzoru rankingowego, który dostępny jest na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Jest on bardzo prosty i wymaga jedynie podstawienia uzyskanych przez nas wyników.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W postępowaniu kwalifikacyjnym na Automatykę i robotykę brane pod uwagę są między innymi takie konkursy i olimpiady ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)