Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Politechnika Wrocławska - kierunki studiów

Automatyka i robotyka – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika analityczna
 • teoria regulacji
 • sterowanie procesami ciągłymi
 • bazy danych
 • sterowanie procesami dyskretnymi
 • metody numeryczne

 

Politechnika Wrocławska to łącznie 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki kierunku jest uzyskanie wykształcenia w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów , samoczynnie kontrolujących funkcjonowanie obiektów przemysłowych, zachowanie pojazdów i bezpieczeństwo budynków. Automatyka i robotyka na Wydziale Elektroniki to także zdobycie umiejętności analizy i projektowania układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych oraz sterowania i oprogramowania robotów.

W szerokiej siatce zajęć znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: mechanika analityczna, teoria regulacji, sterowanie procesami ciągłymi, bazy danych, sterowanie procesami dyskretnymi, metody numeryczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent kierunku może wykorzystać jako integrator systemów automatyki i robotyki, integrator systemów w inteligentnym budynku, programista sterowników i systemów wbudowanych, programista interfejsów sprzętowo- programowych, projektant oprogramowania do zastosowań przemysłowych, specjalista do spraw integracji międzysystemowej, kierownik projektów IT w automatyce. 

Automatyka i robotyka to możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej i energetycznej. Istotą programu nauczania jest przekazanie wiedzy w zakresie projektowania i konstrukcji układów automatyki elektroenergetycznej, cyfrowych systemów sterowania, czy też eksploatacji procesów technologicznych. 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • automatyzacji i sterowania pojazdów oraz maszyn roboczych,
 • doświadczalnej identyfikacji złożonych elementów i układów automatyki,
 • projektowania i konstrukcji układów automatyki elektroenergetycznej,
 • projektowania systemów samoczynnie kontrolujących,
 • analizy sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • jako specjalista do spraw systemów sterowania,
 • jako integrator systemów informatycznych w automatyce,
 • jako specjalista do spraw architektury systemów,
 • jako projektant systemów sterowania,
 • jako specjalista systemów sensorycznych i wizyjnych,
 • jako konsultant projektów wdrażania systemów wykorzystujących roboty,
 • jako specjalista do spraw sieci komputerowych,
 • jako konstruktor robotów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

Studia na Wydziale Elektycznym Politechniki Wrocławskiej

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)