Terminy rekrutacji na studia 2023/2024

Terminy rekrutacji na studia 2023/2024

Terminy rekrutacji na studia 2023/2024

03.01.2023

Jak zapisać się na studia. Rekrutacja 2023/2024 na uczelnie wyższe

Rekrutacja na studia 2023/2024 na ponad 350 uczelniach wyższych w Polsce odbywa się w formie elektronicznej w terminie od marca do października 2023 roku. Na kandydatów czekają miejsca na studiach na ponad 1600 kierunkach studiów.

Wielu młodych ludzi marzy o tym, by dostać się na studia. Po otrzymaniu wyników matur 2023 pojawia się jednak pytanie: jak wygląda rekrutacja na takie studia? Czy jest ona taka sama, jak w przypadku wyboru innych kierunków studiów? Otóż nie do końca. Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić, żeby dostać się na wybrany kierunek studiów.

Każdego roku ok 300 tysięcy kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na daną uczelnię, próbując dostać się na wybrany kierunek. Studia w naszym kraju pozwalają uzyskać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny np. lekarza, mogą odbywajć się w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym). Jak wygląda początek tej ścieżki edukacyjnej dla studenta, czyli rekrutacja?

Oto kilka zasad, o których należy pamiętać przystępując do rekrutacji na studia w 2023 roku. Rekrutacja na studia rozpoczyna się zazwyczaj w maju, jednak nie obowiązuje jeden, przyjęty przez wszystkie uczelnie termin. Oznacza to, że każda uczelnia może dowolnie określać czas naboru nowych studentów i warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić swojej szansy.

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2023 w popularnych uczelniach:

Uniwersytet Warszawski: od czerwca 2023 do września 2023

Uniwersytet Jagielloński: od czerwca 2023 do lipca 2023

Politechnika Warszawska: od czerwca 2023 do sierpnia 2023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: od czerwaca 2023 do października 2023

Uniwersytet Łódzki: od maja 2023 do września 2023

Uniwersytet Gdański: od czerwca 2023 do września 2023

Politechnika Krakowska: od czerwca 2023 do września 2023

 

Jak zapisać się na studia? Etapy i zasady rekrutacji

Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów. Po wynikach rekrutacji, które ogłaszane są na początku lipca, kandydaci muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie.

W Elektronicznym systemie rekturacji kandydaci mogą również otrzymać informacje o kolejnych krokach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym (np. o terminach rekrutacyjnych, wymaganych dokumentach czy przedmiotach maturalnych, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji) i przede wszystkim otrzymać informacje o jego wyniku.

Aby prawidłowo zapisać się na studia, należy wykonać kilka kroków. Oto jak wyglądają etapy rekrutacji na studia:

 

1. Konto w systemie internetowym

Każdy kandydat zakłada indywidualne konto w internetowych systemach rekrutacyjnych (systemy mogą posiadać różne nazwy, choć najczęściej spotykane to: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów lub ERK – Elektroniczna Rejestracja Kandydatów). Aby prawidłowo skonfigurować swój profil należy postępować zgodnie z instrukcją, a w formularzu osobowym podać: imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz adres e- mail.

Dane należy wprowadzać bardzo dokładnie, aby nie popełnić błędu – zwłaszcza w przypadku numeru PESEL.

 

2. Wyniki matur

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych. W wyznaczone pola wpisujemy: nazwę szkoły, rok ukończenia nauki, numer świadectwa maturalnego, datę i miejsce jego wystawienia. Ponadto, zaznaczamy kierunki studiów, którymi jesteśmy zainteresowani, a także stopień i tryb kształcenia (studia I stopnia / studia II stopnia; studia stacjonarne / studia niestacjonarne). Niektóre uczelnie już w trakcie postępowania kwalifikacyjnego proszą o określenie specjalności, jeżeli takowe oferują.

sprawdź wyniki matur

 

3. Opłata rekrutacyjna

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi dokonać opłaty rekrutacyjnej. Kwota, którą należy uiścić podana jest w naszym systemie. Opłaty rekrutacyjne zazwyczaj wynoszą od 85 zł do 150 zł za jeden kierunek.

 

4. Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia

Po pewnym czasie, w naszym indywidualnym profilu, otrzymujemy informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia oraz o liczbie punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia w popularnych uczelniach:

Uniwersytet Warszawski: lipiec 2023

Politechnika Warszawska: lipiec 2023

Uniwersytet Jagielloński: lipiec 2023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: lipiec 2023

Uniwersytet Łódzki: lipiec 2023

Uniwersytet Gdański: lipiec 2023

*dotyczy I tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

sprawdź więcej wyniki rekrutacji na studia 2023

 

5. Składanie dokumentów

Składanie dokumentów to ostatni krok, który musimy wykonać, aby zostać studentem. Każda uczelnia może poprosić o większy bądź mniejszy zestaw dokumentów, ale najczęściej należą do nich: oryginał bądź odpis świadectwa maturalnego, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, fotografie, kserokopia dowodu osobistego.

Zestaw wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni, wysłać pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną – każda uczelnia posiada inne zasady. O czym należy pamiętać? O złożeniu dokumentów w określonym przez uczelnię terminie. Jeśli spóźnimy się, złożymy dokumenty w nieodpowiedniej formie albo zapomnimy o ich złożeniu możemy stracić swoje szanse na zostanie świeżo upieczonym studentem.

dowiedz się więcej:

dokumenty rekrutacyjne na studia

rekrutacja na studia krok po kroku

 

Terminy składania dokumentów na studia na popularnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki: lipiec 2023

Uniwersytet Warszawski: lipiec 2023

Politechnika Warszawska: lipiec 2023

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: lipiec 2023

Uniwersytet Jagielloński: lipiec 2023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: lipiec 2023

Uniwersytet Śląski w Katowicach: lipiec 2023

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2023

Politechnika Lubelska: lipiec 2023

Uniwersytet Wrocławski: lipiec 2023

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: lipiec 2023

*dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

zobacz więcej: terminy składania dokumentów na studia 2023

 

Dodatkowa rekrutacja na studia

Czym jest dodatkowa rekrutacja na studia? Dodatkowa rekrutacja to szansa dla tych osób, które powtarzają maturę, nie zostały przyjęte na wybrany przez siebie kierunek podczas pierwszego naboru, bądź w ostatniej chwili zdecydowały o swojej edukacyjnej przyszłości.

Terminy dodatkowej rekrutacji na studia ustalane są indywidualnie przez uczelnie, jednak ogłaszane są dopiero po zakończeniu pierwszej, podstawowej rekrutacji. Co ważne, nie wszystkie uczelnie przeprowadzają dodatkowy nabór. Prowadzony jest on wtedy, kiedy zostały wolne miejsca na wybranych kierunkach.

sprawdź dodatkowa rekrutacja na studia 2023

 

Punkty rekrutacyjne

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: czym są punkty rekrutacyjne? Punkty rekrutacyjne, to nic innego jak punkty, które przydziela kandydatom uczelnia na podstawie zdanego egzaminu maturalnego. Ile punktów należy uzyskać, aby dostać się na studia?

Każda uczelnia posiada własny przelicznik punktów, jak również zestaw przedmiotów, które bierze pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym. Oznacza to, że należy zapoznać się z zasadami punktacji konkretnej uczelni – tej, w której chcemy studiować.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia?

Większość publicznych uczelni dokonuje naboru nowych studentów na podstawie wyników maturalnych. Oznacza to, że niemałe grono kandydatów spotyka się z zagadnieniem punktów rekrutacyjnych.

Należy pamiętać o tym, że wyniki maturalne oraz punkty rekrutacyjne to elementy naboru w większości uczelni, a zatem - nie wszystkich. W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują takie uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur są tylko częścią składową, jak również funkcjonują uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur mają mniejsze znaczenie, bowiem przyjmowanie nowych studentów opiera się na egzaminach wstępnych. Przykładami mogą być studia artystyczne, studia muzyczne, studia sportowe czy studia wojskowe.

W gronie kierunków, które opierają rekrutację na egzaminach wymienić można między innymi: Aktorstwo, Sztukę operatorską, Malarstwo, Instrumentalistykę, Architekturę, czy Dyrygenturę.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może mieć inny sposób przydzielania punktów. Poza tym, w zależności od uczelni oraz kierunku kształcenia inne przedmioty maturalne mogą mieć znaczenie.

 

Matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Wpływ na ostateczną ilość punktów ma poziom zdawanej matury, czyli zdobędziemy ich więcej, jeśli brany pod uwagę w rekrutacji przedmiot zdawaliśmy na poziomie rozszerzonym.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów?

Każda uczelnia może posiadać własny system, jednak często są one do siebie podobne i oparte na systemie wagowym, polegającym na tym, że konkretny przedmiot zdawany na maturze mnoży się przez określoną wartość.

Na stronach internetowych uczelni dostępne są specjalne kalkulatory, dzięki którym w prosty i szybki sposób można obliczyć punkty rekrutacyjne.

Zobacz więcej zasady rekrutacji na studia

 

Najwyższe wyniki na maturze przepustką na studia? Nie zawsze

Każdy maturzysta, który poważnie myśli o dostaniu się na upragnione studia musi postarać się o jak najlepsze wyniki. Jednak należy pamiętać o tym, że istnieją takie typy studiów, które w mniejszym bądź większym stopniu wyłamują się z powszechnie obowiązujących i dobrze znanych rekrutacyjnych zasad. Mówiąc inaczej, aby dostać się na niektóre typy studiów nawet najlepiej zdana matura może nie wystarczyć. O jakie studia chodzi?

W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują typy studiów, które posiadają specyficzny charakter. Na tej podstawie obowiązują inne, lecz jasno określone zasady rekrutacji. Do takich typów zaliczyć możemy między innymi: studia artystyczne, studia architektoniczne, studia muzyczne, studia sportowe, czy studia wojskowe.

W postępowaniu kwalifikacyjnym ważniejsze od wyników uzyskanych na maturze są wyniki uzyskane z egzaminów praktycznych, bądź rozmów kwalifikacyjnych, które faktycznie stanowią podstawę naboru. Nawet jeśli pochwalimy się najlepszym świadectwem maturalnym, a nie sprostamy zadaniom podczas egzaminów, które bardzo często złożone są z kilku etapów, nie będziemy mieli powodów do optymizmu.

Każda rekrutacja na kierunki z wyżej wymienionych obszarów kształcenia rządzi się własnymi prawami. Kandydaci muszą złożyć teczkę własnych prac, przystąpić do testów sprawnościowych, wziąć udział w sprawdzianie konkretnych umiejętności, bez których realizowanie kształcenia jest niemożliwe. Warto o tym pamiętać.

 

Jak wyglądała rekruracja na studia w 2022/2023

 

Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023:

 1. Informatyka (40642) - więcej o 4616 niż rok wcześniej
 2. Psychologia(40642) - więcej o 5378
 3. Zarządzanie (36532) - więcej o 7260
 4. Prawo (22066) - więcej o 1525
 5. Kierunek lekarski (21017) - mniej o 603
 6. Ekonomia (18166) - więcej o 957
 7. Budownictwo (13682) - więcej o 1094
 8. Finanse i rachunkowość (13438) - więcej o 356
 9. Filologia angielska (13913) - więcej o 836
 10. Logistyka (11317) - więcej o 1654
 11. Fizjoterapia (10687) - więcej o 1654
 12. Pielęgniarstwo (10595) - mniej o 948
 13. Biotechnologia (10216) - więcej o 40
 14. Administracja (9775) - więcej o 602
 15. Zarządzanie i inżynieria produkcji (8979) - więcej o 358
 16. automatyka i robotyka (8426) 
 17. Informatyka stosowana (8311) - mniej o 367
 18. Mechanika i budowa maszyn (8187)
 19. Stosunki międzynarodowe (8180)

*Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na kierunek studiów (powyżej 8 tys.)

Najpopularniejsze dyscypliny:

 1. nauki o zarządzaniu i jakości - 76 047
 2. informatyka techniczna i telekomunikacja - 67 524
 3. ekonomia i finanse - 52 661
 4. językoznawstwo - 49 814
 5. inżynieria mechaniczna - 42 954
 6. psychologia - 42 148
 7. nauki prawne - 38 665
 8. nauki medyczne - 30 835
 9. inżynieria lądowa i transport - 27 605
 10. automatyka, elektronika i elektrotechnika - 27 505
 11. nauki o polityce i administracji - 24 395
 12. nauki o zdrowiu - 20 857

* Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów w ramach dyscypliny naukowej (dyscypliny wiodącej, do której przypisany jest kierunek studiów) (powyżej 20 tys.):

Najpopularniejsze uczelnie

Uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – ponad cztery zgłoszenia kandydatów) na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 1. Politechnika Warszawska - 7,9
 2. Politechnika Gdańska - 6,9
 3. Politechnika Poznańska - 6,8
 4. Politechnika Łódzka - 5,5
 5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - 5,3
 6. Uniwersytet Wrocławski - 5,0
 7. Uniwersytet Warszawski - 4,9
 8. Uniwersytet Gdański - 4,8
 9. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - 4,6
 10. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie - 4,6
 11. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 4,5
 12. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 4,5
 13. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - 4,4
 14. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - 4,1
 15. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 4,1
 

Rekrutacja na studia 2023/2024

Kiedy czas egzaminów dojrzałości dobiega końca jest to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu każdego abiturienta szkoły średniej. Wszyscy uczniowie, przystępujący do matur, zadają sobie pytanie, czy uda im się uzyskać takie wyniki, które pozwolą im się dostać na wymarzone kierunki studiów.
Każdy z ośrodków akademickich w Polsce samodzielnie ustala, kiedy rozpocznie swoją rekrutację na studia.
Zatem jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu kształcenia wyższego, musisz się dobrze zorientować, jak dokładnie przebiega proces rekrutacji kandydatów na danej uczelni.
 

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA STUDIA

Jedno jest pewne – rekrutacja na studia 2023 w Polsce przebiega na przełomie maja i września i jest to dla przyszłych studentów okres wzmożonych nerwów, niepewności i oczekiwania w napięciu na wyniki egzaminów maturalnych. Być może zastanawiasz się, czy istnieją jakieś sposoby, które pomogą ci zminimalizować ten narastający z każdym dniem stres? Terminy rekrutacji nie mogą ulec żadnym przesunięciom, jednak ty dużo wcześniej możesz zatroszczyć się o to, aby przejść przez te trudne chwile obronną ręką.

Wszystkie terminy rekrutacji znajdziesz w dziale poniżej

 

JESZCZE NIE WIESZ JAKIE STUDIA WYBRAĆ?

Przede wszystkim nie powinieneś zwlekać na ostatnią chwilę z odpowiedzią na pytanie, jaki kierunek studiów interesuje cię najbardziej. Jeżeli wciąż się wahasz, to dobrym rozwiązaniem będzie droga eliminacji – uwzględnij nie tylko swoje pasje, lecz także możliwości stabilnego zatrudnienia w przyszłości, zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie oraz przede wszystkim własne predyspozycje.
Wybierz kierunki studiów zgodne z przedmiotami, które zdawałeś na maturze. Podpowiedzią dla ciebie może być także propozycja aplikacji na kilka kierunków, ponieważ wtedy również zwiększy się twoja szansa na znalezienie się na liście osób przyjętych jednego z nich.

 

STUDIA ALE NA JAKIEJ UCZELNI

Gdy będziesz już mieć wybrane te kierunki, które najbliższe są twoim oczekiwaniom, to zastanów się, jakie uczelnie w Polsce (a być może także i na arenie międzynarodowej) wybrać aby rozpocząć swoje dalsze kształcenie. Programy nauczania poszczególnych ośrodków akademickich mogą się nieznacznie od siebie różnić, jednak ich celem jest na ogół kształcenie najwyższej jakości specjalistów z zakresu różnych dyscyplin. Na aktualnym rynku pracy liczy się nie tylko wiedza, lecz przyszli pracodawcy zwracają uwagę także na wysoko rozwinięte kompetencje oraz umiejętności, więc to one coraz częściej stanowią naczelną ideę nauki wyższej.
 

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Zatem zanim przystąpisz do odpowiednich procedur rekrutacyjnych, przeprowadź szczegółowe rozeznanie pośród tych wszystkich ofert, które proponują polskie ośrodki akademickie. Dziś dostęp do nauki wyższej możliwy jest także w mniejszych miejscowościach, by szanse na zdobycie rzetelnego wykształcenia były równe. Zwróć uwagę na tryby nauczania, specjalizacje, bloki kształcenia dodatkowego, czy praktyki zapewniane przez uczelnię. Żadnego z tych elementów nie powinieneś bagatelizować, ponieważ twój odpowiedni wybór dziś, będzie gwarantem twojej udanej przyszłości zawodowej.
Sprawdź jak wygląda proces rekrutacji krok po kroku.
 
Aby liczba tych wszystkich obowiązków cię nie przytłoczyła, powinieneś rozłożyć je odpowiednio w czasie. Uwierz, że wtedy uda ci się maksymalnie zminimalizować poziom stresu, towarzyszący oczekiwaniom na wyniki egzaminu dojrzałości. Dowiedz się także: na ile uczelni można aplikować.
 

TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA

Terminy rekrutacji na studia wyższe w Polsce rozpoczynają się przed rozdaniem świadectw maturalnych, ponieważ władze poszczególnych uczelni zakładają, że maturzyści już wcześniej powzięli odpowiednie decyzje odnośnie do swojej przyszłości. Współcześnie rekrutacja na studia przebiega już wyłącznie drogą elektroniczną, co jest niezwykłym ułatwieniem i sprawia, że możesz mieć nad nią kontrolę nawet podczas wakacyjnych wojaży.
Pamiętaj jedynie, by terminowo dokonać wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych, które obowiązują na większości uczelni w Polsce. Zadbanie o ten niezwykle ważny aspekt rekrutacji sprawi, że będziesz mógł spokojnie czekać na publikację list osób przyjętych na studia wyższe. To twoje dobre zorganizowanie sprawi, że będziesz mógł beztrosko cieszyć się najdłuższymi wakacjami w życiu, a w październiku przekroczysz próg wymarzonej uczelni.
 
Poniżej przedstawiamy Wam terminy pierwszych i dodatkowych rekrutacji. Zwrócie uwagę, że większość uczelni ogłasza terminy dodatkowej rektrutacji dopiero po zakończeniu pierwotnego okresu rekrutacji (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany).
 
 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWE TERMINY REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja - uczelnie w Białej Podlaskiej
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła IIAkademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła IITermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Filia AWF w Białej PodlaskiejFilia AWF w Białej PodlaskiejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Białymstoku
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Politechnika BiałostockaPolitechnika BiałostockaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuUniwersytet Medyczny w BiałymstokuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet w BiałymstokuUniwersytet w BiałymstokuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w BiałymstokuNiepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w BiałymstokuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuWyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w BiałymstokuWyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w BiałymstokuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Medyczna w BiałymstokuWyższa Szkoła Medyczna w BiałymstokuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w BiałymstokuWyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w BiałymstokuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Bielsko Białej
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia WSB w CieszynieAkademia WSB w CieszynieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-BiałejBielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-BiałejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-BiałejWyższa Szkoła Administracji w Bielsku-BiałejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejWyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-BiałejWyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-BiałejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-BiałejWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-BiałejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Bydgoszczy
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Kujawsko-PomorskaAkademia Kujawsko-PomorskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyAkademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła WyższaBydgoska Szkoła WyższaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichPolitechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyWyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w BydgoszczyWyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w BydgoszczyTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyWyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Cieszynie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia WSB w CieszynieAkademia WSB w CieszynieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Częstochowie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Politechnika CzęstochowskaPolitechnika CzęstochowskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieUniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Polonijna w CzęstochowieAkademia Polonijna w CzęstochowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w CzęstochowieWyższa Szkoła Lingwistyczna w CzęstochowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Zarządzania w CzęstochowieWyższa Szkoła Zarządzania w CzęstochowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w GdyniAkademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w GdyniTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuAkademia Sztuk Pięknych w GdańskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańskustac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 18.05.2023
do 07.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 18.05.2023
do 19.09.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 18.05.2023
do 07.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w GdańskuAteneum - Akademia Nauk Stosowanych w GdańskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Gdański Uniwersytet MedycznyGdański Uniwersytet MedycznyTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika GdańskaPolitechnika GdańskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w GdańskuPolsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w GdańskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Sopocka Akademia Nauk StosowanychSopocka Akademia Nauk StosowanychTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet GdańskiUniwersytet GdańskiTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w GdyniUniwersytet Morski w GdyniTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w GdyniWyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w GdyniTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuWyższa Szkoła Bankowa w GdańskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w GdyniWyższa Szkoła Bankowa w GdyniTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa WewnętrznegoWyższa Szkoła Bezpieczeństwa WewnętrznegoTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w GdyniWyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w GdyniTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w GdańskuWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w GdańskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w GdańskuWyższa Szkoła Zdrowia w GdańskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Gdańska Szkoła WyższaGdańska Szkoła WyższaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Gdańska Wyższa Szkoła HumanistycznaGdańska Wyższa Szkoła HumanistycznaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w GdańskuWyższa Szkoła Bezpieczeństwa w GdańskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w GdańskuWyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w GdańskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimAkademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie WielkopolskimWyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie WielkopolskimTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie WielkopolskimWyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie WielkopolskimTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Kaliszu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegoAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegoTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w KaliszuWyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w KaliszuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Katowicach i woj. śląskim
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w KatowicachAkademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w KatowicachAkademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia ŚląskaAkademia ŚląskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia WSB w Dąbrowie GórniczejAkademia WSB w Dąbrowie GórniczejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w KatowicachAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w KatowicachFilia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika Śląska w GliwicachPolitechnika Śląska w GliwicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachŚląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Śląski w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w ChorzowieWyższa Szkoła Bankowa w ChorzowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w KatowicachWyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w ChorzowieGórnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w ChorzowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w KatowicachŚląska Wyższa Szkoła Medyczna w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w GliwicachWyższa Szkoła Bezpieczeństwa w GliwicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Humanitas w SosnowcuWyższa Szkoła Humanitas w SosnowcuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Medyczna w SosnowcuWyższa Szkoła Medyczna w SosnowcuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie ŚląskiejWyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie ŚląskiejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie GórniczejWyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie GórniczejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w KatowicachWyższa Szkoła Technologii Informatycznych w KatowicachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Kielcach
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Politechnika ŚwiętokrzyskaPolitechnika ŚwiętokrzyskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.06.2023
do 10.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 01.06.2023
do 19.07.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.06.2023
do 10.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 27.07.2023
do 24.09.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w KielcachSpołeczna Akademia Nauk w KielcachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Staropolska Szkoła Wyższa w KielcachStaropolska Szkoła Wyższa w KielcachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w KielcachŚwiętokrzyska Szkoła Wyższa w KielcachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wszechnica Świętokrzyska w KielcachWszechnica Świętokrzyska w KielcachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w KielcachWyższa Szkoła Administracji Publicznej w KielcachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w KielcachWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w KielcachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w KielcachWyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w KielcachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Koszalinie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoszaliniePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoszalinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika KoszalińskaPolitechnika KoszalińskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w KoszalinieWyższa Szkoła Bezpieczeństwa w KoszalinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk HumanistycznychKoszalińska Wyższa Szkoła Nauk HumanistycznychTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Krakowie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Ignatianum w KrakowieAkademia Ignatianum w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna w KrakowieAkademia Muzyczna w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w KrakowieAkademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia WSB w KrakowieAkademia WSB w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji ZdrowiaKrakowska Wyższa Szkoła Promocji ZdrowiaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiPolitechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w KrakowieUniwersytet Jagielloński w Krakowiestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.06.2023
do 07.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 01.06.2023
do 14.07.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.06.2023
do 07.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 01.06.2023
do 14.07.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieUniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w KrakowieWyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w KrakowieSpołeczna Akademia Nauk w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w KrakowieWyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Europejska w KrakowieWyższa Szkoła Europejska w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w KrakowieWyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w KrakowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Kwidzynie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Powiślańska Szkoła WyższaPowiślańska Szkoła WyższaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Lesznie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w LesznieAkademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w LesznieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Lublinie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IITermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Lotnicza Akademia WojskowaLotnicza Akademia WojskowaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika LubelskaPolitechnika LubelskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w LublinieUniwersytet Medyczny w LublinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieUniwersytet Przyrodniczy w LublinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w LublinieWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w LublinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w LublinieWyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w LublinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w LublinieAkademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w LublinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w LublinieWyższa Szkoła Nauk Społecznych w LublinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Łodzi
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w ŁodziAkademia Humanistyczno - Ekonomiczna w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w ŁodziAkademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w ŁodziAkademia Sztuk Pięknych w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w ŁodziPaństwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika ŁódzkaPolitechnika ŁódzkaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w ŁodziSpołeczna Akademia Nauk w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet ŁódzkiUniwersytet Łódzkistac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 05.05.2023
do 07.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 05.05.2023
do 17.07.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 02.08.2023
do 18.09.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 02.08.2023
do 18.09.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny w ŁodziUniwersytet Medyczny w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w ŁodziWyższa Szkoła Bankowa w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ŁodziWyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w ŁodziWyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w ŁodziWyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w ŁodziSzkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Uczelnia ASBIROUczelnia ASBIROTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Uczelnia Nauk Społecznych w ŁodziUczelnia Nauk Społecznych w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła COSINUS w ŁodziWyższa Szkoła COSINUS w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Humanistyczna w ŁodziWyższa Szkoła Humanistyczna w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w ŁodziWyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w ŁodziWyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w ŁodziWyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Zawodowa w ŁodziWyższa Szkoła Zawodowa w ŁodziTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Nowym Sączu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym SączuAkademia Nauk Stosowanych w Nowym SączuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym SączuWyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym SączuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Olsztynie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w OlsztynieOlsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w OlsztynieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza KotarbińskiegoWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza KotarbińskiegoTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Opolu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Politechnika OpolskaPolitechnika OpolskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet OpolskiUniwersytet OpolskiTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w OpoluWyższa Szkoła Bankowa w OpoluTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w OpoluWyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w OpoluTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Poznaniu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuAkademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Da Vinci w PoznaniuCollegium Da Vinci w Poznaniustac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 16.01.2023
do 30.09.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 16.01.2023
do 30.09.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 16.01.2023
do 30.09.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 16.01.2023
do 30.09.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika PoznańskaPolitechnika PoznańskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuUniwersytet Artystyczny w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuUniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuWyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w PoznaniuWyższa Szkoła Bezpieczeństwa w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w PoznaniuWyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w PoznaniuWyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła LogistykiWyższa Szkoła LogistykiTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w PoznaniuWyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w PoznaniuAkademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w PoznaniuWyższa Szkoła Handlu i Usług w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w PoznaniuWyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w PoznaniuWyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w PoznaniuWyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Uni-Terra w PoznaniuWyższa Szkoła Uni-Terra w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w PoznaniuWyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w PoznaniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Radomiu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w RadomiuAkademia Handlowa Nauk Stosowanych w RadomiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w RadomiuEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w RadomiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w RadomiuPrywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w RadomiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Radomska Szkoła WyższaRadomska Szkoła WyższaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w RadomiuWyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w RadomiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Rybniku
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w RybnikuFilia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w RybnikuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Rzeszowie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet RzeszowskiUniwersytet RzeszowskiTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
WSPIA Rzeszowska Szkoła WyższaWSPIA Rzeszowska Szkoła WyższaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w RzeszowieWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w RzeszowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w RzeszowieWyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w RzeszowieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Siedlcach
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyższaCollegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyższaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Słupsku
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Pomorska w SłupskuAkademia Pomorska w SłupskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w SłupskuWyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w SłupskuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Szczecinie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w SzczecinieAkademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w SzczecinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuki w SzczecinieAkademia Sztuki w SzczecinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Balticum - Akademia Nauk StosowanychCollegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanychstac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.01.2023
do 30.03.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 01.01.2023
do 30.03.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.01.2023
do 30.03.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 01.01.2023
do 30.03.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika Morska w SzczeciniePolitechnika Morska w Szczeciniestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 15.05.2023
do 18.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 15.05.2023
do 18.07.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 15.05.2023
do 22.09.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 15.05.2023
do 22.09.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczeciniePomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet SzczecińskiUniwersytet SzczecińskiTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w SzczecinieWyższa Szkoła Bankowa w SzczecinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w SzczecinieWyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w SzczecinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w SzczecinieWyższa Szkoła Administracji Publicznej w SzczecinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w SzczecinieWyższa Szkoła Integracji Europejskiej w SzczecinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w SzczecinieWyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w SzczecinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w SzczecinieZachodniopomorska Szkoła Biznesu w SzczecinieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Toruniu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuWyższa Szkoła Bankowa w ToruniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła WyższaKolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła WyższaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w ToruniuWyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w ToruniuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Warszawie
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w WarszawieAkademia Ekonomiczno-Humanistyczna w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w WarszawieAkademia Finansów i Biznesu Vistula w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w WarszawieAkademia Leona Koźmińskiego w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawieAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieAkademia Sztuk Pięknych w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej w WarszawieAkademia Sztuki Wojennej w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Teatralna w WarszawieAkademia Teatralna w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w WarszawieAkademia Wychowania Fizycznego w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieChrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Civitas w WarszawieCollegium Civitas w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w WarszawieCollegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w WarszawieEuropejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w WarszawieMazowiecka Uczelnia Medyczna w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w WarszawieMenedżerska Akademia Nauk Stosowanych w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika WarszawskaPolitechnika Warszawskastac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 05.06.2023
do 06.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 01.08.2023
do 28.08.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.08.2023
do 28.08.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 01.08.2023
do 28.08.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w WarszawiePolsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w WarszawieSpołeczna Akademia Nauk w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Szkoła Główna Handlowa w WarszawieSzkoła Główna Handlowa w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w WarszawieSzkoła Główna Służby Pożarniczej w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w WarszawieSzkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego w WarszawieUczelnia Łazarskiego w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w WarszawieUczelnia Społeczno-Medyczna w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w WarszawieUczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w WarszawieUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawiestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.05.2023
do 31.05.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 01.05.2023
do 20.07.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.05.2023
do 31.05.2023
Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet WarszawskiUniwersytet Warszawskistac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 06.06.2023
do 06.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 05.06.2023
do 11.09.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 06.06.2023
do 11.09.2023
Termin rekrutacji II stopnia: od 05.06.2023
do 13.09.2023
Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
VIAMODA Szkoła Wyższa w WarszawieVIAMODA Szkoła Wyższa w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w WarszawieWarszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Warszawski Uniwersytet MedycznyWarszawski Uniwersytet MedycznyTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w WarszawieWIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w WarszawieWojskowa Akademia Techniczna w Warszawiestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.03.2023
do 14.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
niestac.Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: od 01.03.2023
do 14.07.2023
Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w WarszawieWszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWyższa Szkoła Bankowa w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w WarszawieWyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w WarszawieWyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w WarszawieWyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w WarszawieWyższa Szkoła Rehabilitacji w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Verum w WarszawieCollegium Verum w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Europejska Uczelnia w WarszawieEuropejska Uczelnia w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w WarszawiePedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Szkoła Główna Krajowa w WarszawieSzkoła Główna Krajowa w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w WarszawieSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w WarszawieSzkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Uczelnia Korczaka w WarszawieUczelnia Korczaka w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w WarszawieUczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w WarszawieUniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Szkoła FilmowaWarszawska Szkoła FilmowaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Szkoła ZarządzaniaWarszawska Szkoła ZarządzaniaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu w WarszawieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. PrusaWarszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. PrusaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Warszawska Wyższa Szkoła InformatycznaWarszawska Wyższa Szkoła InformatycznaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Artystyczna w WarszawieWyższa Szkoła Artystyczna w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w WarszawieWyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny KonopackiejWyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny KonopackiejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w WarszawieWyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w WarszawieWyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w WarszawieWyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w WarszawieWyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w WarszawieWyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w WarszawieWyższa Szkoła Zarządzania Personelem w WarszawieTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w mieście Wrocławiu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we WrocławiuAkademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we WrocławiuAkademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuAkademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Coventry University WroclawCoventry University WroclawTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła WyższaDolnośląska Szkoła WyższaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we WrocławiuDolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we WrocławiuMiędzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Politechnika WrocławskaPolitechnika WrocławskaTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuUniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Termin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach StosowanychWrocławska Akademia Biznesu w Naukach StosowanychTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki StosowanejWrocławska Wyższa Szkoła Informatyki StosowanejTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia ZawodowegoWyższa Szkoła Kształcenia ZawodowegoTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Prawa we WrocławiuWyższa Szkoła Prawa we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we WrocławiuEwangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we WrocławiuNiepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we WrocławiuSzkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we WrocławiuWyższa Szkoła Fizjoterapii we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Humanistyczna we WrocławiuWyższa Szkoła Humanistyczna we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we WrocławiuWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Sportu we WrocławiuWyższa Szkoła Sportu we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we WrocławiuWyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we WrocławiuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: 
Pokaż więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Zielonej Górze
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej GórzeUniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej GórzeTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
Uniwersytet ZielonogórskiUniwersytet ZielonogórskiTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.
Rekrutacja - uczelnie w Żywcu
Studia I stopnia i  jednoliteStudia II stopniaDodatkowa rekrutacjaWażne informacje
Akademia WSB w ŻywcuAkademia WSB w ŻywcuTermin rekrutacji I stopnia i jednolite: Termin rekrutacji II stopnia: Termin dodatkowej rekrutacji: dowiedz się więcej
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Komentarze (31)

@basia odpowiedz

Basia, ja już jestem po rekrutacji. Zapisałam się na magisterkę, online. Fajnie, że jest teraz opcja żeby zrobić studia nie wychodząc z domu, bo dojazdy to pożeracz czasu jednak. O WSKZ już słyszałam wcześniej, ale teraz zdecydowałam się spróbować, opinie mają dobre. Ty jesteś na licencjacie czy mgr?

Basia odpowiedz

Studiuję na WSKZ kierunek z zakresu administracji, dostałam się do semestru zimowego, który startuje 01.10.2022. Bardzo się cieszę na nową przygodę, a z uczelni już jestem zadowolona. Semestr się nawet nie zaczął a oni już dodają jakieś dodatkowe materiały, żeby spożytkować czas i być nieco bardziej przygotowanym do nauki na studiach :)

Janek odpowiedz

Czy da się jeszcze gdzieś na drugi nabór dostać na biotechnologie ? Ciężko było mi zdecydować w 2 doby po wynikach z matury, a teraz na drugi nabór prawie wszędzie miejsca są pełne.

Collegium Balticum odpowiedz

Dzień dobry, czas rekrutacji letniej w pełni! Zapraszam do rozmowy - chętnie udzielę informacji. Rekrutacja w Collegium Balticum trwa do 15.10 (ale może zostać wydłużona). Na naszej Uczelni możecie dokonać rezerwacji miejsca jeszcze przed otrzymaniem świadectwa maturalnego i dodatkowo mamy dla Was 10% zniżki na cały tok trwania wybranych przez siebie studiów! Zapraszam do kontaktu - Bartłomiej Kowalski (91 48 38 171)

poprawka odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Czy w przypadku nie zdania matury za pierwszym razem można zarejestrować się po napisaniu poprawki na IRK i wziąć udział tylko w dodatkowym terminie naboru?

AntyPiS W odpowiedzi do: poprawka odpowiedz

Jak zadajesz tak trywialne pytania to radzę isć do pracy a nie na studia

:) W odpowiedzi do: poprawka odpowiedz

Tak, mozna, po to tez sa dodatkowe nabory i ich terminy do polowy wrzesnia/pazdziernika zeby ci, którzy poprawiali maturę mogli wziac udział

Aga W odpowiedzi do: :) odpowiedz

Zależy od uczelni. Na UG nie będzie miejsc a nie dodatkowych naborów. Dopiero za rok

Aśka odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

Witam! Dla mnie jest niezrozumiałe, jak może rekrutacja trwać jedna dobę po otrzymaniu wyników maturalnych! Jeszcze po tegorocznym zamieszaniu z maturami ....nie ma czasu na zastanowienie a jest czas na podejmowanie nagłych i nieprzemyslanych decyzji pod wpływem chwili.... Zaniepokojona matka maturzysty

Edyta W odpowiedzi do: Aśka odpowiedz

Witam. Mam podobne uwagi jak Pani. Okazuje się, że rekrutacja zaczęła się jeszcze przed otrzymaniem wyników maturalnych, a na każdą uczelnię trzeba płacić wpisowe. Jeżeli, np. uczeń nie zda matury, czy uczelnia zwraca wpisowe?

Collegium Balticum W odpowiedzi do: Aśka odpowiedz

Pani Asiu, na naszej Uczelni nie ma opłaty wpisowej i rekrutacyjnej, mało tego już dziś można zarezerwować sobie miejsce. Po otrzymaniu świadectwa uzupełniamy formalności. rekrutacja trwa do 15.10. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu - 91 48 38 171

Collegium Balticum W odpowiedzi do: Aśka odpowiedz

Na naszej Uczelni nie ma opłaty wpisowej i rekrutacyjnej, mało tego już dziś można zarezerwować sobie miejsce. Po otrzymaniu świadectwa uzupełniamy formalności. Rekrutacja trwa do 15.10. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

tosia W odpowiedzi do: Edyta odpowiedz

nie spotkacie chyba uczelni, która zwróci opłatę rekrutacyjną. No bo na jakiej niby podstawie. To jest opłata za rozpatrzenie waszej aplikacji. Jeśli nie spełnicie warunków to już nie problem uczelni.

studia czy scam? o_o W odpowiedzi do: tosia odpowiedz

Ale masakra :|

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Alina W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Zapisałam się na AFiB Vistula na rok 2019/2020. Zobaczymy jak mi się powiedzie :D

student W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam, czy będzie nabór na inżynierów broniących się po aktualnym semestrze?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Alina odpowiedz

Witaj, Alina! Cieszę się, że wybrałaś naszą uczelnię i obdarzyłaś nas zaufaniem. Życzę Ci powodzenia! Jaki kierunek wybrałaś? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

tomasz W odpowiedzi do: Alina odpowiedz

I jak po pierwszych kilku tygodniach? Ja w przyszłym roku planuję po inż ruszyć na vistulę i zrobić tam mgr

Alina W odpowiedzi do: tomasz odpowiedz

jaki kierunek? ja jestem zadowolona, to początki wiadomo, chaos ,ale jest duża szansa na bardzo pozytywny czas i nauke

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: tomasz odpowiedz

Witaj, Tomasz! Cieszę się, że wybrałeś naszą uczelnię. Jaki kierunek Cię interesuje? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Alina odpowiedz

Witaj, Alina! To cudownie, że powoli udaje Ci się zaklimatyzować na naszej uczelni. Początki są trudne, jednak wierzę, że będzie tylko lepiej. Studiujesz w trybie stacjonarnym? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Lucyna W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A na czym polega dokładnie promocja 'studiuj za 170zł miesięcznie' ? Czy ta promocja dotyczy tylko wybranych kierunków?

onlineekspertwsb odpowiedz

Witam! Osoby zainteresowane studiami I stopnia - licencjackimi oraz inżynierskimi zapraszam do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Bankowej. Na stronie wsb.pl/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia można znaleźć wszelkie informacje na temat rekrutacji oraz pełen wykaz dostępnych kierunków oraz specjalności. Jeszcze do dziś 12 sierpnia można zaoszczędzić aż 300 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku. Dodatkowa oszczędność to brak opłaty wpisowego (normalnie to 85zł). Zapraszam! Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia

Jacek odpowiedz pokaż odpowiedzi (6)

Zamykają rekrutację na II stopień po pierwszym tygodniu obron, kiedy obroniło się może 25% osób. Jak tu się zapisać na studia magisterskie? Ja byłem jednym z tych którym się udało, ale wielu innych obroniło się normalnie w pierwszym terminie ale było już po rekrutacji i muszą czekać rok.

pat&mat W odpowiedzi do: Jacek odpowiedz

Bo studiować to łaska. Wielcy szanowni profesorowie siedzą na uczelniach i myślą że są bogami na olimpie... Cały ten system jest kulawy

tomasz W odpowiedzi do: Jacek odpowiedz

A nie ma jeszcze rekrutacji na kolejny semster? albo 2 terminu?

Ewelina W odpowiedzi do: Jacek odpowiedz

Ja będę miała obronę dopiero we wrześniu i niestety muszę sobie darować studia 2 stopnia w tym roku :( Rekrutacje powinny trwać dłużej, conajmniej do końca września.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: tomasz odpowiedz

Witaj, Tomasz! Na naszej uczelni rekrutacja jeszcze nie dobiegła końca! Termin zgłoszeń na semestr zimowy mamy do 31 października. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

zeks W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

31.10?! To bardzo długo! Może uda mi się jeszcze zmienić uczlenie w takim razie!

Lucyna W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula Chciałabym sie dowiedzieć czy istnieje jakiś program stypendialny dla studentów?

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Biała Podlaska