Mechanika i budowa maszyn - Lublin

Mechanika i budowa maszyn - Lublin

Mechanika i budowa maszyn - Lublin

Studia w Lublinie na kierunku 

Mechanika i budowa maszyn 

Odkryj kierunek Mechanika i budowa maszyn w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechanika i budowa maszyn studia Lublin 2021| woj. lubelskie

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskiektórych program kształcenia kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Lubelska oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na POLLUB oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3230 zł do 3700 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn dowiedzą się więcej na temat inżynierii materiałowej, grafiki inżynierskiej, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki ogólnej czy wytrzymałości maszyn. Ponadto poznają zasady projektowania i eksploatacji maszyn przemysłowych. Co więcej, rozwiną umiejętności z zakresu sterowania maszyn, diagnostyki zespołów napędowych oraz programowania.

Absolwenci powyższych studiów znajdą zatrudnienie w biurach projektowych i konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach zajmujących się wytwarzaniem i projektowaniem maszyn oraz w firmach konsultingowych i doradczych.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn w Lublinie?  

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski 
 • chemia
 • informatyka

 

Studia w Lublinie na kierunku mechanika i budowa maszyn to bardzo renomowane studia inżynierskie, które są niezwykle popularne wśród studentów, którzy myślą o kształceniu się w zakresie nauk technicznych. Ponieważ kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona, musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych, by zapewnić sobie mocną pozycję na rynku pracy. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajdują się: matematyka, fizyka, informatyka,język polski, chemia i język obcy, który jest niezwykle użyteczny nie tylko podczas zdobywania wiedzy, ale i w życiu zawodowym. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Lublinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN LUBLIN STUDIA I STOPNIA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN LUBLIN STUDIA STACJONARNE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak mechanika i budowa maszyn możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które z jakichś powodów nie mogą pozwolić sobie na dzienny, regularny tryb studiowania. Właśnie wtedy mogą rozważyć tryb zaoczny studiów, który pozwoli im kontynuować edukację w czasie weekendu. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych, tryb niestacjonarny jest płatny i może nie gwarantować zrealizowania programu studiów w całości, dlatego wiąże się z samodzielnym dokształcaniem.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Neil deGrasse Tyson uważa, że mechanika i budowa maszyn to idealna dziedzina nauki dla tych, którzy wyznają prawdy niewiernego Tomasza, to znaczy wierzą wtedy, kiedy zobaczą. Wyobraźnia ludzka nie ma granic, a jednak okazuje się, że wiele rzeczy faktycznie można stworzyć i zaskoczyć tym ludzkość. Popisy w zakresie konstruowania maszyn niejednokrotnie obserwujemy w filmach science fiction. Ale już w czasach renesansu Leonardo da Vinci przewyższał umysłem swoją epokę i tworzył modele maszyn, na których podstawie budowała się technika od XIX wieku po wiek XXI.

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Lublinie to niezwykły kierunek techniczny, który wymaga wiedzy z zakresu matematyki, chemii czy fizyki, ale także rozwiniętej wyobraźni i zamysłów kreatorskich. Przydadzą się także zdolności techniczne i rozeznanie w technologiach komputerowych, bowiem cyfryzacja opanowuje obecną epokę i znacznie ułatwia pracę w dziedzinie inżynieryjnej jaką jest mechanika i budowa maszyn. 

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

           

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz realizować na Politechnice Lubelskiej oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. W zależności od specyfiki uczelni programy kształcenia mogą się nieco różnić, ale każda z uczelni nastawiona jest na wykreowanie specjalistów w zakresie mechanizacji i zajmowania się kwestiami związanymi z budowaniem, naprawianiem czy rekonstruowaniem maszyn.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci studiów w zakresie mechaniki i budowy maszyn mają ogromny wachlarz możliwości i są bardzo pożądani na rynku pracy. W trakcie całego toku kształcenia poznają oni tajniki wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz rozwijają umiejętności w zakresie projektowania, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie. Dzięki temu znajdują zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego czy w gałęziach produkcji, które zajmują się projektowaniem i automatyzacją procesów technologicznych. 

Absolwenci pracują w jednostkach nadzoru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, pełnią funkcje kierowników serwisu, konstruktorów bądź inżynierów, zajmują się badaniami i rozwojem bądź doradztwem i konsultingiem. Kierunek mechanika i budowa maszyn zapewnia bardzo wiele możliwości nie tylko pracy, ale i rozwoju.

 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia obfituje w najważniejsze przedmioty, których związane są z mechanizacją i projektowaniem maszyn, a których podstawę stanowi wiedza z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i języków obcych.
 
W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • technologia i maszyny do obróbki plastycznej,
 • organizacja i zarządzanie produkcją,
 • pneumatyka i hydraulika,
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • grafika inżynierska
 • i wiele innych.

 

Niektóre uczelnie w Lublinie przewidują także specjalności w ramach studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn. Wśród nich są na przykład: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń, diagnostyka samochodowa, szybkie prototypowanie.  Specjalizacje sprawiają, że możesz kształcić się w dziedzinie, która najbardziej Cię interesuje, a tym samym stać się ekspertem od śmigłowców, samochodów, tworzyw polimerowych i tym podobnych. Oferty odnoszące się do specjalności warto śledzić na stronach uczelni w Lublinie, ponieważ utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowania studentów. 
Gruntowne wykształcenie uzyskane na studiach inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn odnosi się do projektowania, mechaniki, eksploatacji i budowy maszyn różnego rodzaju. Zdobyta wiedza, uzdolnienia techniczne i zdobyte umiejętności wpływają na możliwość realizowania projektów prostych i zaawansowanych konstrukcyjnie, a także na konserwowanie i troszczenie się o ciągłe funkcjonowanie złożonych i nowoczesnych linii produkcyjnych. 
Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie?

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Lublinie, trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).
Studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia wpływa na rozsądne dawkowanie wiedzy i pozwala rozpocząć pracę zawodową już po ukończeniu pierwszego stopnia, który w zależności od trybu studiowania, to znaczy stacjonarny lub niestacjonarny, może trwać siedem semestrów i kończy się egzaminem inżynierskim. 
Stopień drugi  trwa zazwyczaj trzy semestry  i kończy się egzaminem magisterskim, zapewniając jednocześnie absolwentom tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie to studia uzupełniające w stosunku do studiów inżynierskich. Rozwijają już zdobyte zdolności i kompetencje, uatrakcyjniają pozycję absolwentów na rynku pracy, a także dają możliwość podjęcia studiów absolwentom innych kierunków technicznych. 
Jaka praca po kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie?

Jaka praca po kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie?

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie poznają tajniki wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz rozwijają umiejętności projektowania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Stają się specjalistami od samochodów, śmigłowców, tworzyw polimerowych i tym podobne. Tym samym znajdują pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego czy w innych gałęziach produkcji, które zajmują się projektowaniem i automatyzacją procesów technologicznych. 
Absolwenci rozwijają swoją karier w dziedzinie badań i rozwoju, w biznesie, w doradztwie i konsultingu, w przemyśle i produkcji. Pracują jako projektanci systemów mechanicznych, inżynierowie eksploatacji floty pojazdów samochodowych, inżynierowie technolodzy, kierownicy serwisu czy konstruktorzy-inżynierowie CAD/CAM. Absolwenci pracują w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych, a także jednostkach nadzoru technicznego. 
Studenci kształcący się w zakresie mechaniki i budowy maszyn stają się fachowcami w niemal wszystkich sektorach przemysłowych głównie jako mechanicy: pojazdów, pojazdów szynowych, linii produkcyjnych czy chociażby maszyn rolniczych. Absolwenci często znajdują zatrudnienie w biurach konstrukcyjnych czy firmach projektowych w kraju bądź za granicą. Zajmują się projektowaniem urządzeń i systemów chłodniczych, doradztwem technicznym oraz audytowaniem obiektów komunalnych i przemysłowych. 
Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn gwarantują stabilizację na rynku pracy zwłaszcza najlepszym w swojej dziedzinie. Jest to kierunek dla pasjonatów i ludzi niezwykle ambitnych, a także skupionych na swoich obowiązkach. Tak jak na sali operacyjnej, na taśmie produkcyjnej nie mogą pojawić się błędy, ponieważ mogą mieć one fatalny wpływ na dalszy rozwój techniki i nauki. Jeśli chciałbyś rozwijać się w tej dziedzinie, zacznij przygotowania. Jest to z pewnością bardzo rozwojowa i interesująca dziedzina techniczna. 

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanik i budowa maszyn w Lublinie

 • Politechnika Lubelska

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechanika i budowa maszyn w Lublinie?

Studia inżynierskie w Lublinie w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn wpływają na rozwój świata na szeroką skalę przemysłową i użytkową. Jest to bardzo trudny, ale i wartościowy kierunek studiów. Nim jednak zdecydujesz się na pójście tą drogą, zastanów się nad kilkoma kwestiami, by w przyszłości uniknąć rozczarowań:
 • Czy przedmioty ścisłe nie sprawiają Ci problemu?
 • Czy interesujesz się mechaniką i budową różnego rodzaju maszyn, samochodów i innych urządzeń technologicznych?
 • Czy masz zmysł kreatorski, bogatą wyobraźnię i głowę pełną pomysłów, które pragniesz zrealizować w karierze zawodowej?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że studia techniczne cieszą się nieustającym zainteresowaniem, dlatego musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a pod uwagę weź zwłaszcza: matematykę, informatykę, fizykę, chemię, język obcy. Na Twoją korzyść może wpłynąć także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe wyniki. Pod uwagę weź na przykład: Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Fizyczną bądź Olimpiadę z języka obcego nowożytnego.
Warto także sprawdzić wymogi odnoszące się do badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować Twoją zdolność do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Z reguły oczekuje ona świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o uzyskaniu istotnych wyników w konkursach bądź olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie. 
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - ważne informacje

mechanika i budowa maszyn studia

studia inżynierskie i techniczne w Lublinie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Lublinie?

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Lublinie to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki, ciesząca się niesłabnącą renomą i prestiżem.

Patryk, student trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Przemysł i nowe technologie nieustannie się zmieniają, co wpływa także na procesy mechanizacji i konstruowanie nowych maszyn. Kierunek ten jest jednym z najbardziej przyszłościowych, ponieważ świat idzie do przodu, a to wpływa na zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie mechaniki i projektowania maszyn użytkowych i przemysłowych. 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

nawigacja
Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)