Psychologia - Toruń

Psychologia - Toruń

Psychologia - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Psychologia

Odkryj kierunek Psychologia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku psychologia w Toruniu to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Menedżersko - prawny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku menedżersko - prawny

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski

 

Kierunek psychologia w Toruniu uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych i popularnych kierunków studiów ostatnich lat. Liczba miejsc jest jednak ograniczona do minimum, ponieważ uczelnia pragnie zapewnić wysoki standard zajęć. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak język polski, matematyka czy język obcy nowożytny, powinieneś zdawać jeden z przedmiotów do wyboru spośród biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, geografii, fizyki i astronomii czy fizyki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Toruniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA TORUŃ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Psychologia jest jedną z najpopularniejszych dziedzin nauki XXI wieku. Spowodowane jest to faktem, że coraz więcej osób nie boi się prosić o pomoc w przypadku problemów natury psychicznej. Depresję czy zaburzenia lękowe można postrzegać jako choroby cywilizacyjne, dlatego żadnego rodzaju zaburzeń nie można lekceważyć. Virginia Satir, amerykańska psychoterapeutka, stwierdziła: „Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie, jak jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę”. A jeśli sobie nie radzisz lub potrzebujesz w tym pomocy, nie bój się o nią prosić.

Idealni kandydaci na tego typu studia psychologiczne powinni wykazywać się niezwykłą empatią i interesować się zagadnieniami związanymi z psychologią i działaniem psychiki człowieka. Bardzo ważne, żebyś potrafił/a słuchać innych. Jeśli w przyszłości pragniesz pomagać ludziom, ten kierunek jest właśni dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Toruniu na kierunku psychologia możesz realizować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia cieszy się zasłużonym prestiżem i oferuje interdyscyplinarne wykształcenie, które następnie przekłada się na osiągnięcia w pracy zawodowej.

 

4. Praca po studiach

Studia psychologiczne w Toruniu pozwalają absolwentom udzielać pomocy ludziom z problemami psychologicznymi poprzez fachową diagnozę czy psychoterapię. Studenci przygotowywani są do interwencji i konsultacji społecznych oraz do promowania zdrowia psychicznego w mediach. Zajmują się także negocjacjami i mediacją.

Absolwenci psychologii podejmują pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach badawczych i naukowych, w ośrodkach leczenia uzależnień, w sanatoriach, w ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach i wielu innych placówkach. Zajmują się interwencją środowiskową, pracą socjalną, pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, pomocą medyczną, psychoterapią i grupami wsparcia, rekrutacją kadr, badaniem rynku, psychoedukacją i psychoprofilaktyką.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne mechanizmy zachowania,
 • teoria pojęć i rozumowań,
 • psychologia społeczna,
 • wprowadzenie do socjologii,
 • podstawy statystyki w psychologii,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • emocje i motywacja,
 • statystyka wspierana komputerowo,
 • konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych,
 • psychologia rozwoju poznawczego,
 • psychologia poznawcza 2: myślenie i rozumowanie, pamięć,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • diagnoza – metody standardowe,
 • diagnoza – metody swobodne
 • i wiele innych.

 

Studenci mają do wyboru szereg ciekawych specjalności takich jak: Psychologia Kliniczna, Neuropsychologia, Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa, Stosowana Psychologia Zwierząt. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Absolwenci zdobywają najpotrzebniejszą wiedzę i umiejętności, które pomagają im w poznaniu i zrozumieniu człowieka i otaczającego go świata społecznego. Zdobywają umiejętności mediacji, negocjacji, fachowej diagnozy, potrafią przeprowadzić psychoterapię oraz skonstruować prawidłowy kwestionariusz psychologiczny. Rozwijają kompetencje komunikacyjne i empatyczne.

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Studia na kierunku psychologia w Toruniu trwają 5 lat (studia jednolite).

Uczelnie w Toruniu studia psychologiczne oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Zwieńczeniem pięcioletniej nauki jest egzamin magisterski, który zapewnia tytuł magistra i umożliwia wykonywania zawodu. Studenci w trakcie całego etapu kształcenia realizują wybrane specjalizacje, które pozwalają im stać się ekspertami w danej dziedzinie. Niejednokrotnie po ukończeniu studiów magisterskich studenci decydują się na dodatkowe kursy, które zwiększają ich kompetencje zawodowe w zakresie konkretnych profili kierunkowych.

Studia psychologiczne nie mogą być podzielone na dwa komplementarne cykle kształcenia, ponieważ program kształcenia obfituje w ogrom wiedzy, której nie można rozgraniczać. Studia licencjackie bowiem nie wykreują specjalisty, który przysłuży się zdrowiu psychicznemu swoich pacjentów.

Jaka praca po kierunku psychologia w Toruniu?

Jaka praca po kierunku psychologia w Toruniu?

Kierunek psychologia w Toruniu kształci specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychologii stosowanej w społeczeństwie czy danym środowisku, psychologii zwierząt. Studenci zdobywają umiejętności odnoszące się do diagnozy, stosowania psychoterapii, przeprowadzania negocjacji czy mediacji, co cenione jest niemal w każdej branży.

Absolwenci z chęcią są zatrudniani w ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w pracowniach testów psychotechnicznych, w sanatoriach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w agencjach reklamowych i public realtions, w fundacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach badawczych i naukowych. Główne placówki, w których zatrudniani są absolwenci psychologii w Toruniu to szpitale, kliniki, przedszkola, szkoły, domy dziecka, fundacje, również zakłady poprawcze, areszty śledcze, więzienia, zakłady karne.

Studenci są przygotowywani do pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, w organizacjach pozarządowych, w agencjach konsultingowych, w agencjach pośrednictwa pracy, w działach HR, w biurach karier, w ośrodkach pomocy społecznej. Zajmują się psychoterapią i grupami wsparcia, pracą socjalną, mediacją, negocjacjami, pomocą medyczną, rekrutacją kadr, psychoedukacją i psychoprofilaktyką, interwencją środowiskową i kryzysową, badaniem rynku, polityką społeczną. Pracują także w mediach społecznościowych lub otwierają własną działalność gospodarczą. 

Studia psychologiczne zapewniają bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy. Dzięki temu kandydaci na studia chętnie wybierają tego typu kierunek humanistyczny. Jeśli pragniesz pracować z ludzkim umysłem, ta ścieżka kariery jest dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku psychologia przyciągają uwagę bardzo wielu kandydatów na studia humanistyczne. Są to zwłaszcza osoby, które żywo interesują się psychiką człowieka i pragną zrozumieć nie tylko innych ludzi, ale przede wszystkim siebie. Nim zdecydujesz o rekrutowaniu na tego typu studia psychologiczne, zastanów się:

 • Czy przedmioty zarówno humanistyczne, jak i ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą empatyczną i społeczną, a w przyszłości pragniesz wykorzystywać te cechy w pracy zawodowej?
 • Czy posiadasz umiejętności komunikacyjne?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że liczba miejsc jest bardzo ograniczona, ponieważ uczelnie w Toruniu pragną zadbać o najwyższy standard kształcenia. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to znaczy matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać wybrany przedmiot dodatkowy: biologię, chemię, geografię, fizykę i astronomię, fizykę, historię, wiedzę o społeczeństwie. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Psychologicznej, Olimpiadzie Biologicznej czy w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Toruniu

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak psychologia przyciągają uwagę wielu kandydatów na studia i wciąż uważane są za elitarne.

Patrycja, studentka czwartego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Psycholog to jeden z najważniejszych zawodów dzisiejszych czasów. Nie boimy się już mówić o problemach, jeśli tylko rozmowa może nam pomóc. Specjalizuję się w psychologii zwierząt. Jest to specjalizacja unikatowa w skali krajowej. Polecam.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)