Inżynieria ekologiczna - Warszawa

Inżynieria ekologiczna - Warszawa

Inżynieria ekologiczna - Warszawa

Studia w Warszawie

inżynieria ekologiczna

Odkryj kierunek inżynieria ekologiczna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Inżynieria ekologiczna studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Inżynieria ekologiczna pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza nauk przyrodniczych i technicznych. Studenci w trakcie kształcenia otrzymają szczegółową wiedzę, która pozwoli na świadome korzystanie z technik wykorzystywanych w gospodarce leśnej oraz rolnej. By było to możliwe, każdy student musi zdobyć szczegółową wiedzę oscylującą wokół biologii, chemii czy nawet informatyki!

Studentom nie będą obce zagadnienia związane z wszelakimi zasadami produkcji energii, która pochodzi zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i tradycyjnych. Po zakończeniu kształcenia absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu rolnego, czekają na nich również parki naukowe i krajobrazowe czy wszelkie instytucje naukowe.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria ekologiczna - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek inżynieria ekologiczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Inżynieria ekologiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria ekologiczna?

Przyszli studenci, którzy chcieliby rozpocząć studia na kierunku inżynieria ekologiczna, muszą zadbać o odpowiednio wczesne rozpoczęcie przygotowań do egzaminów maturalnych. W grupie przedmiotów, które uwzględniane są podczas rekrutacji, znalazły się przede wszystkim te z puli ścisłej. Można zaliczyć do nich przykładowo biologię, chemię czy matematykę.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria ekologiczna w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria ekologiczna?

Inżynieria ekologiczna to jeden z tych kierunków, który odpowiada na wyzwania współczesnego świata mierzącego się z negatywnymi skutkami cywilizacyjnego rozwoju. Świat stoi na granicy kryzysu klimatycznego i to właśnie dlatego też potrzebni są dziś specjaliści, którzy będą wiedzieli, jakie rozwiązania będą mogły uratować zasoby naturalne naszej planety.

Uczelnie w Warszawie bacznie przyglądają się tym tendencjom i tworzą propozycje kierunkowe stanowiące aktywną odpowiedź na to rynkowe zapotrzebowanie. Studenci w trakcie wszystkich semestrów kształcenia uczestniczyć będą przede wszystkim w zajęciach, które kształcą z zakresu nauk przyrodniczych.

Zajęcia te w dużej mierze będą mieć wymiar praktyczny – studenci będą się przede wszystkim uczyć, jakie zmiany wprowadzać we współczesnym przemyśle, by pozwalał on na zbilansowany rozwój pozwalający także na ochronę otaczającej nas przyrody i klimatu.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne.

Studia w Warszawie na kierunku inżynieria ekologiczna można są dwustopniowe. Na początku na studentów czeka trzyipółletnie kształcenie inżynierskie. Jest ono czasem zdobywania podstawowej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Studenci, którzy uzyskają tytuł inżyniera, mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich. Zdobędą oni wtedy pełnię wykształcenia.

Studenci mają do wyboru dwa tryby kształcenia – stacjonarny, czyli dzienny lub niestacjonarny, zaoczny. Każdy z tych trybów ma swoje zalety – pierwszy pozwala na regularne zdobywanie wiedzy, drugi z kolei daje większą elastyczność. Warto zastanowić się odpowiednio wcześnie, który z nich jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości (studia niestacjonarne są bowiem odpłatne!).

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na takie jak inżynieria ekologiczna obfitują w szereg różnorodnych zajęć. Studenci otrzymują dzięki temu wiedzę, która tworzy ważne zaplecze dla umiejętności zawodowych. Wiedza studentów ma specjalistyczny charakter i dotyczy między innymi oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej i leśnej. Najważniejsze obszary związane z wiedzą studentów dotyczą przede wszystkim nauk ścisłych i biologicznych. Można powiedzieć więc, że studia te mają charakter interdyscyplinarny i łączą w sobie studia przyrodnicze i techniczne.

Warto przyjrzeć się zakresowi umiejętności przyszłych inżynierów. Dotyczy on monitorowania środowiska, określania wpływu inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Potrafią oni także opracowywać raporty i ekspertyzy ekologiczne. Wiedzą oni również, jak określać skutki katastrof ekologicznych.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria ekologiczna w Warszawie?

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna trwają 3,5 roku na studiach inżynierskich i 1,5 roku na studiach magisterskich.

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria ekologiczna w Warszawie?

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna dziś cieszą się coraz większą popularnością także ze względu na perspektywy zatrudnienia. Dziś bowiem coraz rzadziej bagatelizujemy skutki, jakie może nieść ze sobą chociażby nieprawidłowa eksploatacja zasobów naturalnych. Eksperci do spraw inżynierii środowiska mogą pełnić więc wiele odpowiedzialnych funkcji związanych z czuwaniem nad bezpieczeństwem klimatycznym.

Możliwe miejsca pracy dla absolwentów inżynierii ekologicznej:

 • administracja rządowa i samorządowa;
 • organy inspekcji ochrony środowiska;
 • fundacje;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje naukowe;
 • przedsiębiorstwa produkcyjne itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Inżynieria ekologiczna w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA - ważne informacje

inżynieria ekologiczna studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Warszawie

Komentarze (0)