Stosunki międzynarodowe - Łódź

Stosunki międzynarodowe - Łódź

Stosunki międzynarodowe - Łódź

Studia w Łodzi

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe studia Łódź - 2021 | woj. Łódzkie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 50 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

W czasie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe studenci nauczą się analizowania procesów politycznych i gospodarczych występujących na arenie międzynarodowej. Ponadto poznają zasady prowadzenia negocjacji handlowych, badania rynków międzynarodowych oraz podejmowania działań związanych z marketingiem eksportowym.

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe można podjąć pracę w organizacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w mediach. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z działami PR, dyplomacją oraz z organizacjami pozarządowymi.

 

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

W przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Stosunku międzynarodowe w Łodzi, należy mieć na uwadze, że chętnych na jedno miejsce może być dużo, a więc odpowiednie przygotowanie się do matury z wiodących dla tego kierunku przedmiotów, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Przedmiotami, które mają największe znaczenie w przypadku aplikacji na Stosunki międzynarodowe w Łodzi są: język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia oraz matematyka.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • historia
 • WOS
 • geografia
 • matematyka
 • język polski
 • filozofia
 • informatyka

 

Należy pamiętać, że wymagania te mogą ulegać zmianie, dlatego warto zasięgnąć odpowiednich informacji ze strony wybranej uczelni tuż przed aplikacją na Stosunku międzynarodowe w Łodzi.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Współczesne czasy rozwijającej się globalizacji, transportu oraz światowej turystyki wymagają zatrudnienia ludzi kompetentnych do nawiązywania biznesowych kontaktów z przedstawicielami innych kultur i obszarów językowych. Stąd szerokie zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Jednak umiejętność odnalezienia się w obcych obszarach geograficznych jest obecnie szczególnie ważna nie tylko ze względów zawodowych – Stosunki międzynarodowe pozwolą nam odnaleźć się lepiej w multikulturalizmie wielu państw świata, w tym także Polski. Przyszli studenci z oczywistych względów chcieliby wkroczyć na taką drogę edukacji, która wykształci ich w pożądany przez przyszłych pracodawców sposób. W związku z tym szerokie zainteresowanie studiami na kierunku Stosunki międzynarodowe chyba już nikogo nie dziwi. Rok rocznie liczba kandydatów na ten kierunek znacznie przewyższa liczbę miejsc zaoferowanych przez poszczególne uczelnie.

Od zawsze lubiłeś kontakt z ludźmi? Praca w grupie sprawia ci ogromną przyjemność? Twoje zdolności negocjacyjne i umiejętność przekonywania do swoich racji pozwoliły ci zwyciężyć nie jeden spór? Chciałbyś poznawać nowe kultury i ludzi z różnych części globu? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno z tych pytań, to studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Każdy przyszły student powinien zdawać sobie sprawę z programu kształcenia, jaki będzie na niego czekał już w październiku. Studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi można podjąć  na Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych. W zależności od wybranej uczelni, program studiów może się różnić, jednak wiedza i umiejętności, w które zostanie uposażony absolwent każdej z nich, będą zbliżone.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako że program studiów jest interdyscyplinarny, w trakcie nauki spotkasz się z przedmiotami z zakresu takich nauk, jak prawo, ekonomia, geografia, czy językoznawstwo. Natomiast szczegółowe treści kierunkowe będą zależały tylko i wyłącznie od decyzji, jaką podejmiesz w trakcie studiów podczas wyboru specjalności. Studia w Łodzi na kierunku Stosunki międzynarodowe uposażą cię w gruntowną wiedzę matematyczną, ze szczególnym naciskiem na statystykę, która umożliwi ci dokonywanie poprawnych interpretacji danych istotnych z punktu widzenia światowej gospodarki.

Nauka na tym kierunku to nie tylko teoria – bez dobrze ugruntowanych umiejętności praktycznych nikt nie mógłby zostać dobrym pracownikiem współczesnego rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych, opartych w dużej mierze na pracy w grupach, poznasz najlepsze techniki negocjacyjne, dzięki czemu będziesz w stanie przekonać do swojej racji największych oportunistów, a w skrajnych przypadkach osiągnąć kompromis.

 

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

3. Nabywane umiejętności

Ponadto poznasz tajniki i narzędzia niezbędne do analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej oraz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych. Znacznie poszerzysz posiadane umiejętności lingwistyczne o specjalistyczne słownictwo z zakresu problematyki międzynarodowej.

Uzyskana w trakcie studiów wiedza i umiejętności uczynią z ciebie cennego pracownika zarówno polskiego, jak i zagranicznego rynku pracy. Ponadto mogą okazać się cenne w perspektywie codziennego, zwyczajnego życia.

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania danego kierunku studiów zazwyczaj jest stały i niezmienny, bez względu na to, jaką uczelnię wybierzemy. Stosunki międzynarodowe w Łodzi można studiować w ramach studiów licencjackich, trwających sześć semestrów, a więc trzy lata.

Naukę można kontynuować na magisterskich studiach drugiego stopnia, które trwają cztery semestry (dwa lata). Podsumowując – jeśli aspirujemy do uzyskania tytułu magistranta stosunków międzynarodowych, przed nami pięcioletnia droga, na początku której należy przejść przez studia licencjackie.

Gdzie studiować na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Łódzki

Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim można studiować na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Prowadzone w systemie dwustopniowym: 3 lata trwają studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • Stacjonarne (studia bezpłatne limit miejsc 50 osób)

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe umożliwią zdobycie odpowiedniego wykształcenia z zakresu międzykulturowego oraz politycznego. Kandydat na te studia będzie mógł nauczyć się relacji między państwami pod względem ekonomicznym, gospodarczym lub zbrojeniowym.

Poznane zostaną wskazane procesy i polityki zagraniczne globalnych mocarstw, a także stosowane strategie i techniki dyplomatyczne. Studenci nauczą się rozpoznawać i analizować wybrane czynniki wspomagające nowe instytucje gospodarcze i polityczne.

Absolwent tego kierunku powinien z powodzeniem radzić sobie w kontaktach zagranicznych jako przedstawiciel firm lub przedsiębiorstw międzynarodowych lub rodzimych, na arenie światowej. Będzie czuł się dobrze w pracy w wielu organizacjach, związanych z biznesem międzynarodowym:

 • przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą (import, eksport, handel w ramach UE i
 • z państwami trzecimi);
 • korporacje międzynarodowe;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe;
 • własna działalność gospodarcza na rynku międzynarodowym;
 • urzędy i instytucje koordynujące współpracę gospodarczą z zagranicą (ministerstwa,
 • ambasady, konsulaty);
 • organizacje międzynarodowe (w szczególności struktury UE).

Dowiedz się więcej

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Jak w przypadku decyzji o aplikacji na jakiekolwiek studia, tak i na Stosunku międzynarodowe w Łodzi, należy zawczasu zorientować się, jakiej uczelni jesteśmy gotowi powierzyć pieczę nad naszą edukacją oraz jakie przedmioty są istotne z punktu widzenia komisji rekrutacyjnej, aby móc odpowiednio wcześnie przygotować się do ich zdawania na egzaminie maturalnym.

Stosunki międzynarodowe w Łodzi można studiować na Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. W związku z tym, że dwie ostatnie uczelnie są niepubliczne, podjęcie edukacji właśnie na nich będzie wiązało się z obowiązkiem systematycznego uiszczania opłat semestralnych.

Na uczelniach niepublicznych najczęściej o przyjęciu na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe decyduje kolejność zgłoszeń, a nie jak w przypadku uczelni publicznych – wyników z przedmiotów wiodących na egzaminie dojrzałości.

W przypadku kandydatury na studia drugiego stopnia, należy przygotować się do wzięcia udziału w konkursie dyplomów.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby wkrótce znaleźć się na liście przyjętych na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi, jest wypełnienie formularza aplikacyjnego w ramach rejestracji elektronicznej na wybraną uczelnię w Łodzi

Kiedy proces ten powiedzie się i ujrzymy swoje nazwisko na liście przyjętych, możemy śmiało przejść do kompletowania niezbędnych dokumentów. Na większości uczelni wymagane są: kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wydrukowany ze strony i wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Interdyscyplinarność, popularność oraz zapotrzebowanie na absolwentów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi, zapewnią ci możliowość zdobycia upragnionej pracy w zawodzie.

 

Zakładając oczywiście, że twoim największym pragnieniem jest codzienny kontakt z przedstawicielami innych krajów i obszarów kulturowych – to bowiem jest główną drogą, jaką można iść po ukończeniu tego kierunku.

Jako absolwent jednego z popularnych kierunków studiów w Łodzi, będziesz miał możliwość podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach zajmujących się dowolną gałęzią przemysłu, stale współpracujących z klientem zagranicznym. Zdobyte w trakcie studiów tak zwane obeznanie w zasadach komunikacyjnych i w zakresie zachowań, panujących w innych krajach świata, pozwoli ci z powodzeniem zdobywać sympatię innych i pozyskiwać grono zwolenników firmy, dla której będziesz pracować.

 

Szeroka wiedza z obszaru nauk statystycznych oraz umiejętność logicznego myślenia dadzą ci dużą szansę sukcesu w zawodzie analityka, zajmującego się przewidywaniem tendencji na rynku międzynarodowym przy okazji współpracy z firmami współpracującymi z zagranicą, czy własnej działalności gospodarczej, którą również będziesz mógł założyć.

 

 

Jeśli nie nuży cię praca biurowa i chciałbyś taką wykonywać w przyszłości, będziesz mógł spróbować swojego szczęścia w pracy związanej z  administracją państwową i samorządową. Ponadto szeroko otworzy się przed tobą możliwość zasilenia grona pracowników wszelakich organizacji i instytucji międzynarodowych, często o zabarwieniu politycznym, więc jeśli od zawsze chciałeś robić coś związanego z działalnością władz państwowych, będzie to idealna opcja.

Jak sam widzisz, spektrum możliwości zawodowych, po ukończeniu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, jest dosyć szerokie, w związku z czym każdy absolwent powinien być w stanie dobrze dopasować przyszłą pracę do siebie i tym samym uniknąć przedwczesnego wypalenia zawodowego.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Kierunek stosunki międzynarodowe w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku stosunki międzynarodowe studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku stosunki międzynarodowe możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku stosunki międzynarodowe - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Przed ostatecznym wyborem studiów, warto zapoznać się z opiniami ludzi, mającymi bezpośrednią styczność z danym kierunkiem.

 

Piotr, student trzeciego roku Stosunków międzynarodowych, mówi:

„Uważam, że nie ma lepszej drogi niż studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi dla prawdziwych miłośników międzykulturowości i nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Cieszę się ze swojego wyboru i z czystym sumieniem mogę polecić go innym.”

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)