Mechatronika - Wrocław

Mechatronika - Wrocław

Mechatronika - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

mechatronika

Odkryj kierunek mechatronika we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechatronika studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Wrocławskiej w trybie stacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Wrocławska oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Studenci kierunku mechatronika zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu elektrotechniki, mechaniki, elektroniki, nauk technicznych oraz materiałoznawstwa. W ramach kształcenia nauczą się analizować i projektować proste układy elektroniczne oraz dobierać technologie wytwarzania mechanicznego i elektronicznego. Co więcej, nauczą się korzystać z nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, stosowanych w procesie projektowania.

Po ukończeniu studiów mechatronicznych można podjąć zatrudnienie w firmach z przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i elektromechanicznego. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w firmach zajmujących się projektowaniem układów mechatronicznych lub założenie własnej firmy.

 

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Studia inżynierskie we Wrocławiu na kierunku mechatronika zarezerwowane są jedynie dla najlepszych kandydatów, którzy w procesie rekrutacji zdobędą największą liczbę punktów. By znaleźć się na listach osób przyjętych, swoje przygotowania do matury musisz rozpocząć już dziś. W kręgu twoich zainteresowań powinny znaleźć się przede wszystkim przedmioty ścisłe takie jak matematyka oraz fizyka.

Oprócz nich warto, abyś także pomyślał o zdawaniu jednego języka obcego nowożytniego, ponieważ jego doskonała znajomość pozwoli ci w przyszłości na pracę na arenie międzynarodowej. Pamiętaj także o tym, by wybrane przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie zwiększy atrakcyjność twojej kandydatury.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

MECHATRONIKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Mieście wrocławiu

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek

Na nieustający rozwój cywilizacyjny ma wpływ ciągłe doskonalenie dyscyplin, które za nim stoją. Jedną z takich dziedzin jest właśnie mechatronika. To nauka przyszłości, dzięki której możemy usprawniać i ulepszać otaczającą nas rzeczywistość. Mechatronika sprawia, że nasze funkcjonowanie jest dużo prostsze, choć nieczęsto mamy tego świadomość. Zdobycze mechatroniki są wszędzie – towarzyszą nam w przedmiotach codziennego użytku, lecz także dzięki nim możemy udoskonalać, chociażby specjalistyczną aparaturę medyczną.

Jak zapewne się domyślasz – studia na kierunku mechatronika nie są stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej. Kandydaci, którzy wybierają ten kierunek studiów muszą przede wszystkim mieć doskonale opanowane przedmioty ścisłe. To jednak nie wszystko – osoby studiujące mechatronikę powinna cechować nie tylko analityczność, lecz także finezyjność myślenia, ponieważ to przyszli inżynierowie odpowiadają za kształt coraz to lepszych urządzeń. Jeżeli zatem jesteś osobą ambitną, która nie boi się intelektualnych wyzwań, to studia na kierunku mechatronika czekają właśnie na ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Program kształcenia i gdzie studiować

Kierunki politechniczne od wielu lat darzone są szczególną sympatią przez absolwentów szkół średnich. Warto jednak podkreślić, że jest to typ kształcenia przeznaczony jedynie dla najlepszych. Studia te mają charakter prestiżowy, dlatego też nie znajdują się w ofercie każdego ośrodka akademickiego. Studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika możesz rozpocząć zatem wyłącznie na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, którą charakteryzują wysokie standardy nauczania, więc możesz być spokojny o swoje zatrudnienie.

Osoby, które rozpoczynają studia na kierunku mechatronika, czeka czas intensywnej przygody intelektualnej. Podstawę kształcenia mechatronicznego stanowią dwie potężne dziedziny ścisłe – matematyka oraz fizyka. W oparciu o wiedzę z tego zakresu odbywa się całe kształcenie. Studenci w trakcie wszystkich lat nauki będą poznawać skomplikowane procesy towarzyszące mechatronice, będą oni tworzyć rozbudowane mechanizmy sterowania, w których łączą się różne odmiany inżynierii, elektromechanika, czy nawet chemia inżynieryjna.


4. Praca po studiach

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak mechatronika kształcą jedynie najlepszych specjalistów, którzy stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych grup zawodowych na rynku pracy. To osoby, które mogą dowolnie sterować swoją karierą w zależności od własnych upodobań. Mechatronicy odnajdą się w niemalże wszystkich gałęziach przemysłu: od spożywczego po metalurgiczny, czy lotniczy. Wciąż potrzebni są bowiem specjaliści, którzy będą usprawniać maszyny produkcyjne, wprowadzać nowe technologie usprawniające.

Mechatronicy w swojej pracy przygotowani są do projektowania, programowania i konstruowania mechanizmów elektrycznych, dzięki którym wciąż będą mogły powstawać innowacyjne urządzenia, poprawiające jakość naszego życia. Absolwenci studiów we Wrocławiu mogą także zasilać skład instytucji badawczych, w których przeprowadzane są testy na zaprojektowanych rozwiązaniach mechatronicznych. Jak widzisz – studia na tym kierunku gwarantują przyszłościowy i fascynujący zawód, w którym będziesz mógł w pełni wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności.

Studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika możesz podjąć jedynie w trybie stacjonarnym. To jeden z tych wyjątkowo wymagających kierunków, które mogą być organizowane wyłącznie w takim systemie. Materiał, opanowywany przez studentów, jest wyjątkowo rozległy, więc podczas studiów zaocznych niemożliwe byłoby jego nadrobienie. Na studentów czeka nie tylko szereg wykładów, lecz także ćwiczeń praktycznych. Podczas studiów stacjonarnych mogą oni nieustannie korzystać z pomocy kadry profesorskiej, co znacznie przekłada się na komfort przyswajanych treści. Warto także podkreślić, że studia dzienne na państwowej uczelni nie wymagają uiszczania opłat za czesne.

 

5. Program studiów i  przedmioty

Program kształcenia na studiach na kierunku mechatronika jest wyjątkowo rozbudowany. Studenci wrocławskiej politechniki muszą się liczyć z wieloma godzinami, poświęconymi na naukę. Oczywiście praca ta warta jest swojego zachodu, ponieważ w przyszłości na mechatroników czeka bardzo interesujące zatrudnienie. Pasjonaci mechatroniki będą swoje kształcenie opierać przede wszystkim na zagadnieniach czerpiących z matematyki, fizyki oraz chemii. Te trzy dyscypliny stanowią podstawę kształcenia na tym kierunku i jedynie ich doskonałe opanowanie pozwala na zgłębianie wszystkich skomplikowanych treści kształcenia. Przykładowe przedmioty, z którymi stykać się będą studenci, obejmują:

 • inżynierię materiałową;
 • bioinżynierię;
 • mechanika;
 • podstawy automatyzacji;
 • teorie sterowania i wiele, wiele innych.

 

Studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika wymagają zatem dużej wytrwałości i zarezerwowane są wyłącznie dla studentów, którzy mają w sobie mnóstwo zapału do nauki. Pasjonaci mechatroniki uczestniczyć będą także w blokach przedmiotów obieralnych, które kształcą już bardzo wąskie predyspozycje zawodowe. Bloki obieralne dotyczą zagadnień związanych z:

 • informatyka;
 • programowaniem proceduralnym;
 • komunikacją sieciową;
 • czy programowaniem obiektowym.

 

Przyszli mechatronicy otrzymują zatem bardzo rzetelne wykształcenie, które znacznie przekłada się na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Mechatronicy dysponują bowiem nie tylko rozbudowaną wiedzą, lecz przede wszystkim potrafią wykorzystać ją w praktyce podczas uczestniczenia w różnego rodzaju projektach. Nie tylko uczą się projektowania, konstruowania i projektowania mechanizmów. Nieustannie rozwijają też swoje kompetencje miękkie, związane z pracą w grupie, jednie owocne współdziałanie może sprawić, że dany pomysł osiągnie sukces podczas realizacji.

Ile trwają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia inżynierskie we Wrocławiu na kierunku mechatronika dzielą się na dwa cykle kształcenie. Pierwszy z nich trwa siedem semestrów. Są to studia pierwszego stopnia, podczas których studenci poznają wszystkie niezbędne zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu mechatronika. Ostatnie semestry nauki to także przygotowania do obrony pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci otrzymują dyplomu inżynierów.

Pełnię wykształcenia da jednak rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Trwają one krócej, ponieważ są to jedynie trzy semestry. Ten czas kształcenia jest równie ważny, ponieważ ma charakter systematyzujący i poszerzający wiedzę. Studenci mogą wtedy znacznie wzbogacić swoje kwalifikacje. Przygotowują się także oni do egzaminu magisterskiego, którego pomyślna obrona pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej.

Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika?

Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika?

Kierunki studiów takie jak mechatronika są oblegane przede wszystkim ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Inżynierowie stanowią wciąż jedną z bardziej atrakcyjnych grup zawodowych na rynku pracy i mogą oni dowolnie sterować swoją karierą. Studia we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych specjalistów. Mechatronicy znajdą pracę przede wszystkim w różnorodnych gałęziach przemysłu:

 • samochodowym;
 • lotniczym;
 • medycznym;
 • elektromaszynowym;
 • rolniczym itd.

 

Absolwenci tego kierunku wybór przemysłu mogą dostosować do własnych zainteresowań. Mechatronicy w swojej pracy zajmują się projektowaniem, konstruowaniem, programowaniem i testowaniem nowych rozwiązań technologicznych. Mają one związek przede wszystkim z tworzeniem nowych rozwiązań elektromechanicznych, które wykorzystywane są w różnorodnych urządzeniach, czy całych systemach produkcyjnych.

Oprócz tego mechatronicy swoją karierę zawodową mogą rozwijać w instytucjach badawczych, biurach testowych, firmach patentowych oraz oczywiście w szeroko rozumianej branży IT. Studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika gwarantują także rozwój kompetencji językowych, więc przyszli inżynierowie satysfakcjonującą pracę mogą podjąć także na arenie międzynarodowej.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Mechatronika?

Absolwenci kierunku studiów Mechatronika mają przed sobą szeroki wybór na rynku pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu m.in. jako automatycy, mechatronicy oraz specjaliści utrzymania ruchu. Ile wynoszą ich zarobki i czym zajmują się na co dzień?

 

Automatyk

Odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie maszyn i innych urządzeń wykorzystywanych na produkcji. Monitoruje park maszynowy i zajmuje się modernizacją sprzętu, który tego wymaga oraz sprawdza i opiniuje nowe układy robotyki i automatyki, które mają wejść do użytku. Mediana zarobków automatyka wynosi około 6280 zł brutto miesięcznie.

 

Mechatronik

Jego codzienna praca polega na monitorowaniu działania urządzeń oraz naprawianiu powstałych usterek. Do jego innych obowiązków należy prowadzenie dokumentacji technicznej, w której zawarte są wszystkie informacje o urządzeniach, ich naprawach oraz przeglądach technicznych. Mediana zarobków mechatronika to 4500 zł brutto.

 

Specjalista utrzymania ruchu

Zajmuje się kontrolą stanu technicznego linii produkcyjnych oraz naprawianiem bieżących problemów technicznych. Sprawdza również przyczyny powstałych awarii, aby móc im zapobiegać w przyszłości. Mediana zarobków wynosi około 5630 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

Pamiętaj, że są to szacowane zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić między sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami zależą m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między województwami, na co wpływa chociażby wielkość miast i zapotrzebowanie na fachowców.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Politechnika Wrocławska

Kierunek studiów Mechatronika odbywa się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera oraz półtoraroczne studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc 180 osób)
 • niestacjonarne

 

Na kierunku studiów Mechatronika odnajdą się osoby, które są gotowe na poświęcenie wielu godzin na naukę, a przedmioty takie jak matematyka czy fizyka nigdy nie stanowiły dla nich większego wyzwania. Studiując na Politechnice Poznańskiej na studiach II stopnia, możesz wybrać jedną z dwóch oferowanych specjalności, są to: mechatronika maszyn i pojazdów lub mechatronika w systemach wytwórczych.

Studiując Mechatronikę, zdobędziesz szeroką wiedzę m.in. z zakresu matematyki i chemii. Niezbędne jest poznanie tych dyscyplin, bowiem stanowią one podstawę kształcenia i pozwalają na zrozumienie i zgłębienie skomplikowanych zagadnień, na których opiera się mechatronika. Adepci w czasie studiów uczestniczą w zajęciach poświęconych informatyce i programowaniu, dzięki czemu po uzyskaniu tytułu inżyniera mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektromaszynowym, rolniczym lub samochodowym.

Przedmioty, z jakimi mogą spotkać się studenci Mechatroniki, obejmują m.in. inżynierię materiałową, bioinżynierię, mechanikę oraz podstawy automatyzacji.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w instytucjach badawczych, biurach testowych, firmach patentowych oraz w branży IT.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechatronika mogą przyciągać wiele osób, które marzą o dobrej i prestiżowej pracy w przyszłości. To oczywiście dobra motywacja, nie będzie ona jednak wystarczająca. Na kierunki politechniczne zostają bowiem przyjmowani jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich. Zastanów się, czy masz szansę być jednym z nich i odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych to dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie?
 • Czy interesują cię nowinki ze świata techniki i nauki?
 • Czy jesteś osobą systematyczną, uważną i skrupulatną?
 • Czy nie masz problemu z pracą zespołową?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz poważnie pomyśleć o rozpoczęciu swojej przygody z mechatroniką. Musisz jednak podejść do tego pomysłu racjonalnie i swoje przygotowania do matury zacząć możliwie wcześnie.

By twoja kandydatura była atrakcyjna, powinieneś zdawać wybrane przedmioty przede wszystkim na poziomie rozszerzonym. Zagadnienia z matematyki i fizyki powinny stanowić dla ciebie punkt wyjścia. Dodatkowym twoim atutem będzie bardzo dobry wynik, który uzyskasz z egzaminu z języka obcego nowożytniego. Pamiętaj, że matura nie stanowi jedynie przepustki na studia, lecz będzie ona twoim oparciem w późniejszej nauce.

Uważasz przedmioty ścisłe za swoją pasję? Jeżeli tak, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Pamiętaj jedynie, że to propozycja wyłącznie dla najlepszych. Laureaci olimpiad znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku mechatroniki rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną lub Fizyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej i Wynalazczości.

Nie zapomnij także o terminowym dokonaniu wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Gdy już dostaniesz się na studia, będziesz musiał także dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów, do których można zaliczyć skany dowodu, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

mechatronika studia

studia inżynierskie i techniczne we Wrocławiu

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechatronika są wyjątkowo wymagające, dają jednak poczucie bezpieczeństwa związane z zatrudnieniem w przyszłości.

Daniel, student mechatroniki, mówi:

Każdy, kto wybiera mechatronikę, musi wiedzieć, że łatwo nie będzie. Mnóstwo matematyki i godzin spędzonych nad wzorami. Jeżeli jednak będzie się wytrwałym, to bardzo szybko dostrzeże się efekty wzmożonej nauki. Satysfakcja jest wtedy bardzo duża!

Kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

architektura
elektronika
mechatronika
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 

 

Komentarze (0)