Psychologia - Bydgoszcz

Psychologia - Bydgoszcz

Psychologia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku psychologia

Odkryj kierunek psychologia w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 4350 zł do 4900 zł za pierwszy rok studiów.

 

Psychologia w Bydgoszczy to studia, które pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu stawiania diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej jednostkom i grupom społecznym w sytuacjach trudnych i w przypadku rozwiązywania problemów pojawiających się w różnych obszarach życia. Kierunek pozwoli Ci zrozumieć złożone mechanizmy funkcjonowania i rozwoju człowieka.

Absolwenci tego typu kształcenia mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego. Mogą pracować w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej, a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych. Przejawiają wrażliwość etyczną i odznaczają się odpowiedzialnością, jeśli chodzi o wykonywanie zawodu zaufania publicznego.

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie publiczne

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej

Jak wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Bydgoszczy?

Studia psychologiczne uznawane są za jeden z bardziej prestiżowych kierunków, ponieważ znajdują się na nim wyłącznie najlepsi kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji. Na jedno miejsce przypada bowiem od kilku do kilkunastu chętnych.

A podczas kwalifikacji kandydatów liczą się wyłącznie wyniki otrzymane podczas procedury rekrutacyjnej. By rozpocząć zatem studia w Bydgoszczy, w swoich maturalnych przygotowaniach musisz szczególny nacisk położyć na naukę matematyki, ponieważ jest ona punktowana wysoko.

Oprócz tego możesz wybrać jeszcze dwa przedmioty dodatkowe, które znacznie zwiększą twoje szanse na znalezienie się na liście osób przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy?

 

Studia w Bydgoszczy na kierunku psychologia pozwolą Ci zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności, które okażą się niezwykle cenne w przypadku podejmowanych prób odnoszących się do diagnozy i pomocy psychologicznej jednostkom i grupom społecznym w sytuacjach trudnych oraz w przypadku prób rozwiązywania problemów pojawiających się w różnych obszarach życia.

Zdobędziesz podstawy psychologii oraz wiedzę sprowadzającą się do rozumienia mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka. Rozwiniesz wrażliwość etyczną oraz poczucie odpowiedzialności w przypadku wykonywania zawodu zaufania publicznego, którym jest stanowisko psychologa.

Nabędziesz potrzebne kwalifikacje w odniesieniu do świadczenia usług psychologicznych. Będziesz w stanie w samodzielny i zespołowy sposób prowadzić badania naukowe w dziedzinie psychologii.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci psychologii mają okazję nabyć wiedzę o psychologicznych koncepcjach człowieka, źródłach oraz miejscu psychologii w systemie innych nauk. Zgłębiają zagadnienia odnoszące się do biologicznych podstaw zachowania człowieka oraz orientują się w ustaleniach neuronauki oraz neuropsychologii.

Zapoznasz się z podstawowymi teoriami rozwoju psychicznego oraz sposobami badania procesu rozwoju psychicznego, a także poznasz koncepcje wspomagania rozwoju człowieka w ciągu życia.

Poznasz podstawowe obszary psychologii społecznej oraz konstrukty pojęciowe, które sprowadzają się do analizowania zachowań społecznych i funkcjonowania człowieka w kontekstach społecznokulturowych.

Zdobędziesz wiedzę na temat zdrowia psychicznego i jego zaburzeń, sposobów diagnozowania, interwencji i profilaktyki, jak również w zakresie właściwości i funkcjonowania procesów poznawczych oraz emocjonalno-motywacyjnych.

 

Umiejętności

Studia w Bydgoszczy na kierunku psychologia umożliwią Ci nabycie potrzebnych do pracy umiejętności. Nauczysz się krytycznie analizować koncepcje psychologiczne z punktu widzenia założeń filozoficznych i metodologicznych. Będziesz w stanie przeprowadzić analizę historyczną kształtowania się różnych szkół psychologicznych, a także kierunków i metod badań psychologicznych.

Umiejętnie przełożyć zalecenia i zakazy kodeksów etycznych zawodu psychologa na działania podejmowane w praktyce psychologicznej i badaniach naukowych. Wykorzystasz teoretyczną wiedzę w analizie i wyjaśnianiu oraz rozwiązywaniu problemów właściwych dla danego obszaru psychologii stosowanej: problemów klinicznych, wychowawczych i społecznych.

Nauczysz się opisywać i wyjaśniać różnice indywidualne między ludźmi w zakresie inteligencji, osobowości oraz temperamentu i we wzorach zachowania społecznego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci kierunku psychologia w Bydgoszczy szczycą się kompetencjami społecznymi, które sprowadzają się między innymi do potrzeby nieustannego dokształcania się. Przejawiają oni wymagane postawy etyczne w postępowaniu diagnostycznym i pomocowym oraz w działalności naukowej, publikacyjnej i eksperckiej.

Wykażesz się otwartą postawą na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub osób, które należą do różnych grup ryzyka zaburzeń, osób i grup społecznych przejawiających różnego rodzaju odmienność i dyskryminowanych, jak również zaprezentujesz gotowość do wspomagania jednostek i struktur społecznych, inicjowania takich działań. Umiejętnie współpracują ze specjalistami w zakresie planowania, przeprowadzania i analizowania badań naukowych oraz specjalistami, którzy reprezentują różne obszary praktyki społecznej w zakresie działalności diagnostycznej, pomocowej i profilaktycznej.

 

3. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć jest zróżnicowana pod względem przedmiotów i efektów kształcenia i zależy od wybranej specjalizacji. Studenci mają okazję nabyć umiejętności odnoszące się do kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zgłębiają zagadnienia z zakresu psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych.

Będziesz miał/a szansę dowiedzieć się, na czym polega psychologia zdrowia oraz psychologia rehabilitacji. Nauczysz się diagnozować i rozwiązywać problemy przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji  życia społecznego. Studenci odbywają wymagane praktyki zawodowe, a na poszczególne przedmioty uczęszczają do odpowiednio wyposażonych sal wykładowych i pracowni komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwoju człowieka
 • metody badania procesów poznawczych
 • badanie różnic indywidualnych w praktyce
 • metody badania osobowości
 • pomoc psychologiczna
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia rehabilitacyjna
 • psychologia kliniczna
 • psychologia pracy i organizacji
 • psychologia zdrowia

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia psychologiczne są przeznaczone dla osób, które interesują się naturą człowieka. Będziesz miał/a okazję poznać mechanizmy rządzące ludzką psychiką oraz ich zachowaniem.

Kandydaci na kierunek psychologia w Bydgoszczy powinni być odporni na stres, empatyczni, otwarci. Są to studia dla osób, które nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem, a także rozwijania osobowości i temperamentu.

Ważna jest umiejętność słuchania innych ludzi. Nie możesz mieć problemów z naukami ścisłymi, społecznymi, psychologicznymi. To także kierunek dla tych, którzy są gotowi na nieustanne dokształcanie się.

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy trwają 5 lat (studia jednolite).

Studia psychologiczne należą do nielicznego grona kierunków jednostopniowych. W praktyce oznacza to, że trwają one nieprzerwanie przez pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra (a nie tak jak w przypadku studiów dwustopniowych – tytułu licencjata i ewentualnie magistra).

Dzieje się tak dlatego, że w przypadku psychologii trzy lata nauki to zdecydowanie zbyt mało, by otrzymać jakiekolwiek kwalifikacje do wykonywania tego odpowiedzialnego i wymagającego zawodu. Pięć lat nauki jest zatem obligatoryjnych.

Podczas ich trwania studenci zdobywają niezbędną wiedzę i kwalifikacje oraz przygotowują się do egzaminu dyplomowego, po którego pomyślnym zdaniu otwierają się wszystkie drzwi zawodowego rozwoju.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Bydgoszczy?

Psychologia studia w Bydgoszczy - uczelnie:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie psychologii muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

 

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia w Bydgoszczy?

Absolwenci kierunku psychologia w Bydgoszczy mogą być zatrudnieni na stanowiskach psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej, a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych. Zdobycie dodatkowych uprawnień pedagogicznych umożliwia podjęcie pracy w charakterze nauczyciela psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Zawodowo będziesz zajmował/a się diagnozą i pomocą psychologiczną jednostkom i grupom społecznym, które znajdą się w trudnych sytuacjach życiowych. Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, dlatego będziesz go wykonywał/a z pełną świadomością, odpowiedzialnością, a także przejawem wrażliwości etycznej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Psychologia:

 • ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • pracownie testów psychotechnicznych
 • sanatoria
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • fundacje i stowarzyszenia
 • ośrodki badawcze i naukowe
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • agencje reklamowe i public relations
 • areszty śledcze

Obejmowane stanowisko pracy uzależnione jest od zdobytych kompetencji i kwalifikacji, a także ukończonej specjalizacji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Psychologia:

 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • psycholog dziecięcy
 • psycholog sportu
 • psycholog zdrowia
 • psycholog pracy
 • psycholog transportu
 • szkoleniowiec
 • badacz
 • diagnosta

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy?

Studia psychologiczne muszą wiązać się przede wszystkim z pasją. To piękny kierunek studiów, który odkrywa dużo przed tymi, którzy chcą zgłębiać fascynujące meandry ludzkiej psychiki.

Dominika, studentka czwartego roku, mówi:

To bardzo wymagający kierunek, zwłaszcza że czeka na nim statystyka i logika, ale nie zamieniłabym go na żaden inny. Od zawsze marzyłam o studiowaniu w rodzinnej Bydgoszczy psychologii. Moje marzenia się spełniły, a ja polecam te studia każdej wrażliwej osobie, która chce przyswajać fascynującą wiedzę.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)