Psychologia studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Psychologia studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Psychologia studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Studia jednolite w Bydgoszczy

psychologia

Odkryj psychologię w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia jednolite magisterskie Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia psychologiczne i społeczne takie jak psychologia muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. W przypadku uczelni publicznych prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym musisz zdawać biologię na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Uczelnie prywatne oczekują od kandydatów dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

Psychologia jest dziedziną bardzo pojemną i skupia się na wielu kwestiach odnoszących się do psychiki człowieka. Wiąże się stricte z diagnozą osobowości, psychoterapią, profilowaniem. Kompleksowe kształcenie umożliwia działanie w zakresie psychologii klinicznej, społecznej, rehabilitacyjnej.

Studenci psychologii powinni wykazywać się komunikatywnością i umiejętnością pracy w zespole. Jest to kierunek dla ciekawskich, zainteresowanych umysłem człowieka i stanami, które pojawiają się w jego osobowości, a także wszelkimi kwestiami, które wpływają na jakiekolwiek zaburzenia natury psychicznej. Studenci rozwijają umiejętności analityczne i interpretacyjne, a także zdolność krytycznego myślenia. Studia psychologiczne i społeczne są niejako uniwersalne i pozwalają odnaleźć się w wielu branżach.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia psychologiczne i społeczne są jednymi z najpopularniejszych wśród wyborów maturzystów ostatnich kilku lat. Psychologia to niezwykle istotna dziedzina nauki, która skupia się na pomaganiu człowiekowi w dotarciu do jego problemów psychologicznych i emocjonalnych. Uczelnie w Bydgoszczy opracowują kompleksowe programy kształcenia w porozumieniu z wysoko wyspecjalizowaną kadrą akademicką. W zależności od wybranej placówki edukacyjnej w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • filozofia z elementami logiki,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • procesy poznawcze: myślenie, pamięć, uczenie,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia wychowawcza,
 • psychologia pracy i organizacji,
 • psychologia kliniczna adolescenta,
 • kształtowanie tożsamości społecznej.

Studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, fakultatywne i specjalizacyjne. Teoretyczne kształcenie weryfikowane jest w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku psychologia w Bydgoszczy trwają 5 lat (studia jednolite).

Kierunek psychologia w Bydgoszczy realizowany jest w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Ukończenie kształcenia w tym zakresie wiąże się z tytułem magistra, który umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także dalsze kształcenie na studiach podyplomowych bądź doktoranckich.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

Absolwenci psychologii zajmują się diagnozą psychologiczną i udzielaniem pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów jednostki i różnego typu grup społecznych. Związani są z ochroną zdrowia, opieką społeczną, oświatą, poradnictwem zawodowym, biznesem, mediami, a nawet polityką.

Kierunki studiów w Bydgoszczy przygotowują przyszłych psychologów do pracy w:

 • placówkach ochrony zdrowia,
 • placówkach opieki społecznej,
 • placówkach opieki penitencjarnej,
 • przedsiębiorstwach,
 • urzędach państwowych i samorządowych.

Absolwenci zdobywają także dodatkowe kompetencje i certyfikaty, które umożliwiają im pracę na stanowisku nauczyciela psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz innych placówkach oświatowych. Absolwenci są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Gdzie studiować na kierunku psychologia (studia jednolite) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia (studia jednolite) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Kierunki psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)