Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Łódź

Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Łódź

Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

inżynieria wzornictwa przemysłowego

Odkryj kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Inżynieria wzornictwa przemysłowego studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Studia w Łodzi na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w branży industrial desing. Program studiów koncentruje się na kształceniu służącym wypracowaniu umiejętności całościowego i wieloaspektowego projektowania produktów (product design).

Specjaliści z zakresu inżynierii wzornictwa przemysłowego posiadają wiedzę między innymi z zakresu metodologii projektowania oraz wiedzy o wzornictwie, plastycznego warsztatu kształtowania formy produktu, materiałoznawstwa i technik wytwarzania, ekonomiki produkcji oraz zasad działających na rynku, oraz ergonomii projektowej i innych humanocentrycznych podejść do projektowania co daje absolwentom bardzo szerokie możliwości zawodowe.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Inżynieria wzornictwa przemysłowego stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego w Łodzi?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne wymagane w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego:

 • matematyka,

 • język obcy,

 • fizyka lub chemia,

 • sprawdzian zdolności plastycznych


*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria wzornictwa przemysłowego w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego dzięki praktycznemu podejściu do kształcenia studentów, pozwalają na zdobycie kompetencji, które umożliwiają rozpoczęcie pracy jako projektant wzornictwa przemysłowego (industrial designer). Program studiów skupia się na ćwiczeniu praktycznych umiejętności obejmujących wieloaspektowe i całościowe projektowanie produktów i przedmiotów. Projekty wykonywane przez studentów stanowią realne zadania, które pochodzą zarówno z przemysłu, jak i laboratoriów Politechniki Łódzkiej i są zadaniami, które studenci będą wykonywać zawodowo po ukończeniu studiów. Dzięki takiemu programowi kształcenia studenci jeszcze w trakcie trwania typku studiów zdobywają swoje pierwsze doświadczenie oraz umiejętności potrzebne do wykonywania pracy na stanowisku inżyniera wzornictwa.

 

1. Typ i tryb studiów:

 

Studia na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego możemy podzielić na:

Typ:

 •  studia I stopnia (inżynierskie)

 

Tryb:

 •  studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia dostarczają wiedzy między innymi z dziedziny plastycznego warsztatu kształtowania formy produktu, technik wytwarzania, ekonomiki produkcji, metodologii projektowania oraz wiedzy o wzornictwie. Dodatkowo studia rozwijają także kompetencje plastyczne studentów, które są niezbędne w wykonywanym w przyszłości zawodzie.

Studenci uczą się między innymi innowacyjnego materiałoznawstwa, metod służących analizowaniu zachowań konsumentów i działań konkurencji, optymalizacji konstrukcji i przemysłowych technik wytwarzania, analizy kosztów procesu rozwoju nowego produktu, zarządzania zespołem projektowym i finansami firmy projektowej, a także rysunku prezentacyjnego, budowy makiety, modeli, prototypów i fotografii promocyjnej.

Łódzkie uczelnie dają możliwości zdobycia w drodze studiów wiedzy oraz umiejętności, dzięki którym specjaliści z zakresu inżynierii wzornictwa przemysłowego po ukończeniu studiów gotowi są do podjęcia pracy w zawodzie.

Ile trwają studia na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego w Łodzi?

Studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego trwają 4 lata (studia I stopnia).

 

Jaka praca po studiach na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi kładą nacisk na rozwijanie kompetencji i praktycznych umiejętności, dzięki czemu studenci po ukończeniu studiów gotowi są do podjęcia pracy w zawodzie.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych

 • przemyśle lekkim

 • przemyśle opakowań

 • projektant wzornictwa specjalizującego się w projektowaniu form przemysłowych

 • samodzielny projektant

 • projektant odpowiedzialny za rozwój nowego produktu

 • niezależna praktyka projektowa

 • świadczenie usług z zakresu wzornictwa przemysłowego

 • opracowywanie form przemysłowych


 

 

Gdzie studiować na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego w Łodzi?

Inżynieria wzornictwa przemysłowego studia w Łodzi - uczelnie:

 • Politechnika Łódzka

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO - ważne informacje

inżynieria wzornictwa przemysłowego studia

studia inżynierskie i techniczne w Łodzi

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

energetyka
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

Komentarze (0)