Psychologia jednolite studia magisterskie - Łódź

Psychologia jednolite studia magisterskie - Łódź

Psychologia jednolite studia magisterskie - Łódź

Studia jednolite w Łodzi

psychologia

Odkryj psychologię w Łodzi i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia jednolite studia magisterskie - 2021| woj. łódzkie

Studia na kierunku Psychologia w Łodzi to studia licencjackie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (I stopień) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych, w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia jednolite studia magisterskie - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek psychologia w Łodzi?

Wymagania rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni, dlatego powinieneś dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na ich oficjalnych stronach internetowych.

Najczęściej kandydaci muszą zaliczyć egzamin maturalny z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz z biologii. Pamiętaj także o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Łodzi - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

 

Psychologia początkowo była traktowana jako dziedzina filozofii. Choć mechanizmy ludzkiej psychiki wzbudzały zainteresowanie już w najdawniejszych kulturach, to dokumentowanie i zbieranie wiedzy na ten temat zostało zapoczątkowane w XIX wieku. Dopiero z jego nadejściem można mówić o psychologii, jako odrębnej dziedzinie naukowej. Od tego czasu, pojawiło się w niej wiele nowatorskich nurtów i szkół psychologicznych o różnorodnym podejściu badawczym, a nauka ta nieustannie się rozwija i udoskonala. Dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru jest coraz większe. Ich kształceniem zajmuje się kierunek psychologia w Łodzi.

Idealnymi kandydatami na studia psychologiczne i społeczne będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach z obszaru nauk społecznych, psychologicznych i humanistycznych. Jeżeli dodatkowo chciałbyś zgłębić meandry ludzkiej psychiki i zyskać kompleksowe przygotowanie zawodowe, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten przyszłościowy kierunek.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie lub jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia psychologiczne i społeczne cieszą się dużą popularnością wśród studentów, którzy chcą zyskać cenne kompetencje i wykształcenie kierunkowe. Dlatego też znajdują się one w ofertach większości dużych ośrodków akademickich w Polsce, także w Łodzi. W dziale poniżej znajdziesz aktualną listę łódzkich uczelni, na których zrealizujesz kierunek psychologia.

Program nauczania na kierunku psychologia został w pełni dopasowany do potrzeb stawianych przez obecny rynek pracy. Studenci, którzy aplikują na ten kierunek będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru teorii psychologii oraz poznać jej poszczególne działy. Oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Nauczysz się:

 • przeprowadzać badania empiryczne
 • analizować otrzymane wyniki
 • rozwiązywać problemy psychologiczne jednostki
 • stawiać odpowiednią diagnozę

 

Wszyscy studenci będą musieli dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Ich aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Studia na kierunku Psychologia w Łodzi trwają w zależności od wybranego stopnia 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Po upływie tego czasu uzyskasz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

Studia w Łodzi dają gwarancję wszechstronnego wykształcenia kierunkowego, oraz szansy na zdobycie atrakcyjnej i rozwijającej pracy. Dlatego też absolwenci psychologii mają wiele możliwości rozwoju zawodowego. Po ukończeniu tych jednolitych studiów magisterskich bez problemu znajdziesz zatrudnienie w wielu dynamicznych i perspektywicznych branżach.

Jako absolwent będziesz mógł związać swoją zawodową przyszłość z placówkami służby zdrowia, między innymi z:

 • poradniami zdrowia psychicznego
 • szpitalami psychiatrycznymi 
 • oddziałami leczenia nerwic

 

Równie ciekawą opcją może być praca w ośrodkach terapii uzależnień czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w domach dziecka. Ponadto możesz wykonywać zawód doradcy zawodowego, coacha i specjalisty HR. Abiturienci często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do ich wykształcenia.

 

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Co warto sprawdzić, idąc na studia jednolite na kierunku psychologia?

 

Jakie przedmioty są brane pod uwagę?

Na studiowanie psychologii w Łodzi decyduje się bardzo wiele osób, które wpierw muszą podołać wymogom rekrutacyjnym.

W przypadku uczelni publicznych prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym musisz zdawać także przynajmniej dwa przedmioty dodatkowe, najlepiej na poziomie rozszerzonym.

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

Uczelnie niepubliczne oczekują od kandydatów dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

Wysoką pozycję na listach zakwalifikowanych możesz zapewnić sobie także poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Na stronach placówek akademickich oraz na naszym portalu znajdziesz najwyżej punktowane zmagania naukowe/przedmiotowe. 

 

Czy te studia są dla Ciebie?

Studia psychologiczne są idealne dla osób, które wykazują się komunikatywnością i otwartością na pracę z drugim człowiekiem. Psychologia zajmuje się zgłębianiem psychiki człowieka, weryfikacją jego zachowania, a także sposobami funkcjonowania w różnych środowiskach.

Jest to kierunek dla badacza, miłośnika nauk społecznych, człowieka dociekliwego, który chce pomóc osobom nie do końca odnajdującym się w rzeczywistości.

Czy warto iść na studia jednolite na kierunku psychologia?

Psychologia to popularny kierunek studiów, który umożliwia zrozumienie mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka i jego psychiką.

Jest to istotne dlatego, że tego typu wiedza w znaczący sposób ułatwia podejmowanie odpowiednich działać na rzecz zdrowia człowieka, jego prawidłowego rozwoju, wychowania, podejmowanych działań, nawet zawodowych.

Interdyscyplinarnie opracowywany program kształcenia umożliwia zgłębianie nauk psychologicznych, ekonomicznych, biologicznych. Program łączy psychologię z socjologią, zarządzaniem, a także naukami biologiczno-medycznymi. Teoretyczne kształcenie jest zaś weryfikowane w trakcie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Studenci zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności do tego, by zajmować się interwencją kryzysową oraz mediacją w sytuacjach konfliktowych, diagnozują potrzeby szkoleniowe i prowadzą szkolenia pracownicze, przeciwdziałają również przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży.

Studia jednolite niestacjonarne na kierunku psychologia

Studia w Łodzi na kierunku psychologia możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studiowanie w trybie dziennym odbywa się od poniedziałku do piątku, tryb zaoczny zaś prowadzony jest w weekendy, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi.

Pamiętaj, że niestacjonarna forma kształcenia podlega opłacie, a ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez łódzkie placówki akademickie.

W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne lub decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, ale warto także pokusić się o dobre wyniki z egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)