Filologia angielska studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Filologia angielska studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Filologia angielska studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Studia I stopnia w Katowicach i woj. śląskim

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Katowicach i woj. śląskim i i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia I stopnia (licencjackie) Katowice i woj. śląskie

Studia na kierunku filologia angielska na uczelniach śląskich to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląśkim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek filologia angielska w Katowicach?

Aby dostać się na kierunek filologia angielska w Katowicach będziesz musiał zdać egzamin maturalny z języka angielskiego oraz z przedmiotów obowiązkowych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska na uczelniach śląskich najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język angielski
 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Katowicach?

Współcześnie, w dobie globalizacji oraz otwierania się na rynek międzynarodowy, znajomość minimum jednego języka obcego stała się niezwykle pożądaną przez pracodawców cechą. Od wielu lat najpopularniejszym i najczęściej stosowanym w kontaktach międzynarodowych językiem jest angielski, z którym obcujemy już od samego początku edukacji szkolnej. Jednak aby osiągnąć poziom zaawansowany oraz zapoznać się z szeroko pojętą kulturą krajów anglojęzycznych warto rozważyć wybór studiów filologicznych.

Idealnymi kandydatami na kierunek filologia angielska w Katowicach będą osoby o dużych zdolnościach językowych, które chciałyby rozwijać swoje kompetencje i wiedzę z tego obszaru. Jeżeli dodatkowo zależy Ci na poznaniu kultury, literatury i obyczajów krajów anglojęzycznych, to koniecznie weź udział w rekrutacji na te perspektywiczne studia.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska na uczelniach wyższych realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek filologia angielska w Katowicach będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, językoznawczych i kulturoznawczych. W czasie studiów najwięcej czasu poświęcisz intensywnej nauce języka angielskiego. Jako student zapoznasz się z gramatyką, kulturą oraz historią języka angielskiego. Co więcej, rozwiniesz kompetencje z zakresu komunikacji, rozumienia ze słuchu czy pisania oraz nauczysz się praktycznego wykorzystywania zdolności językowych.

W siatce zajęć znajdą się także przedmioty, dzięki którym zapoznasz się z najwybitniejszą literaturą angielską i amerykańską oraz poznasz kulturę krajów anglosaskich. Wszyscy studenci zdobędą umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych i poznają techniki stosowane w nauczaniu języka angielskiego na różnych etapach edukacji. Program kształcenia zakłada także realizacje modułów specjalizacyjnych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych uczelni wyższych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia angielska w na uczelniach śląskich, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska w Katowicach trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska (studia I stopnia) na uczelniach śląskich?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska (studia I stopnia) na uczelniach śląskich:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Jaka praca po studiach?

Studia filologiczne w Katowicach, dzięki swoim ciekawym i dopasowanym do współczesnej rzeczywistości programom nauczania, kształcą doskonałych specjalistów, którzy z powodzeniem odnajdują się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Jako absolwent idealnie odnajdziesz się w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych czy szkołach języków obcych. Co więcej, będziesz mógł związać swoją przyszłość z biurami tłumaczeniowymi lub z wydawnictwami specjalizującymi się w wydawaniu literatury anglojęzycznej. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w w branży turystycznej oraz instytucjach kulturowych promujących kulturę anglosaską i amerykańską.

Absolwenci często decydują się na pracę w mediach, między innymi w telewizji, redakcjach czasopism czy radiu. Uzyskaną wiedzę i umiejętności z powodzeniem wykorzystasz zatrudniając się w działach marketingu, reklamy i public relations. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Kierunki filologiczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i okolicach

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Komentarze (0)