Filologia angielska studia I stopnia - Rzeszów

Filologia angielska studia I stopnia - Rzeszów

Filologia angielska studia I stopnia - Rzeszów

Studia I stopnia w Rzeszowie

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia I stopnia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku filologia angielska w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska studia I stopnia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska

Aby dostać się na uczelnie w Rzeszowie, które w swojej ofercie posiadają takie kierunki, jak między innymi filologię angielską, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka angielskiego.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filolgia angielska w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język polski,
  • język angielski

 

Konkurencja najprawdopodobniej będzie duża, dlatego spróbuj osiągnąć możliwie wysokie wyniki. Pamiętaj również o sprawdzeniu aktualnych postanowień rekrutacyjnych. Znajdziesz je na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Rzeszowie

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska?

Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach dążymy do wyrównania wszelkich różnic międzyludzkich, prowadzących do podziałów ze względu na pochodzenie. Dzięki globalizacji oraz modzie na zawieranie międzynarodowych znajomości, ludzie zyskują okazję do poznania obcych kultur, zmniejszając tym samym swoje własne, wewnętrzne ograniczenia. Biegłe opanowanie języka angielskiego jest kluczowe dla możliwości porozumienia się z mieszkańcami różnych regionów geograficznych – w końcu obecnie jest to najbardziej uniwersalny język na świecie.

Zalety opanowania angielskiego nie ograniczają się wyłącznie do celów czysto towarzyskich. Wielu pracodawców określa minimum podstawową biegłość w używaniu tego języka jako konieczność do zdobycia wymarzonej posady. Między innymi dlatego takie kierunki studiów w Rzeszowie, jak na przykład filologia angielska, cieszą się tak dużą popularnością wśród świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Jeżeli jesteś urodzonym humanistą, posiadasz wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, a kontakt z drugim człowiekiem jest dla ciebie istotny, to najprawdopodobniej studia filologiczne okażą się najlepszym z możliwych wyborów.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.


2. Program studiów

Filologia angielska to jedna z najbardziej popularnych propozycji kształcenia dla miłośników dziedzin humanistycznych oraz przyszłych poliglotów. Program studiów na tym kierunku jest zazwyczaj obszerny i obejmuje nie tylko wiedzę dotyczącą kwestii czysto językowych, takich jak gramatyka, fonetyka, czy fonologia, ale również skupia się na historii państw anglojęzycznych i zaprezentowaniu studentom wiadomości dotyczących kultury i gospodarki. Kończąc filologię angielską będziesz posiadał kompetencje niezbędne do prawidłowego wywiązywania się z wszelkich zobowiązań zawodowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia angielska w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Program kształcenia na kierunku filologia angielska w Rzeszowie składa się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy z nich trwa sześć lub siedem semestrów i zostaje zwieńczony uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Po upływie tego czasu, absolwenci mogą pomyśleć o kontynuowaniu kształcenia na wybranych studiach drugiego stopnia lub podjęciu pracy zawodowej.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku filologia angielska?

Podjęcie jakiej pracy umożliwią ci studia w Rzeszowie na kierunku filologia angielska? Odpowiedź jest prosta – różnorodnej, pragmatycznej, stabilnej i dającej szansę na sukcesywny rozwój osobisty. To, w jaki sposób ukształtujesz swoją zawodową przyszłość, będzie w głównej mierze zależało od specjalności, na jaką zdecydujesz się podczas studiów.

Osoby chcące przekazywać posiadaną wiedzę powinny odnaleźć się w pracy dla takich placówek oświatowych, jak na przykład szkoły, świetlice środowiskowe, domy dziecka, czy przedszkola.

Aspirujący tłumacze znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, a po zdobyciu odpowiednich uprawnień również w sądownictwie na stanowisku tłumacza przysięgłego. Ponadto absolwenci będą mogli się zatrudnić w mass mediach, wydawnictwach prasowych, czy służyć specjalistyczną pomocą fachowcom z innych dziedzin humanistycznych i społecznych.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska (studia I stopnia) w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska (studia I stopnia) w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Kierunki filologiczne w Rzeszowie

Komentarze (0)