Komunikacja międzykulturowa - Rzeszów

Komunikacja międzykulturowa - Rzeszów

Komunikacja międzykulturowa - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

komunikacja międzykulturowa

Odkryj komunikacja międzykulturowa w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Komunikacja międzykulturowa studia Rzeszów 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku komunikacja międzykulturowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Komunikacja międzykulturowa - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek komunikacja międzykulturowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Komunikacja międzykulturowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie komunikacja międzykulturowa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek komunikacja międzykulturowa?

Jeśli chcesz studiować komunikację międzykulturową, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Kandydaci na studia muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Komunikacja międzykulturowa w Rzeszowie - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania na uczelniach

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W RZESZOWIE?

Komunikacja międzykulturowa to unikatowy kierunek studiów, który konstruowany jest w interdyscyplinarny sposób. Jego założenia programowe odpowiadają na wymagania aktualnego rynku pracy oraz oczekiwań współczesnego świata.

W trakcie zdobywanej edukacji poznasz relacje międzykulturowe, na których bazie swój sukces buduje coraz więcej firm i instytucji, jednocześnie zatrudniających coraz więcej pracowników z różnych kręgów kulturowych.

Wszechstronna wiedza kulturowa oraz umiejętności komunikacyjne to przepis na sukces w nawiązywaniu relacji międzykulturowych w różnym zakresie: interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym, politycznym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunek komunikacja międzykulturowa w Rzeszowie realizowany jest w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów) i prowadzone są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Komunikacja międzykulturowa to popularny kierunek studiów, którego program kształcenia tworzony jest w kompleksowy sposób. Studenci uczęszczają między innymi na antropologię kultury, teorię komunikacji, wprowadzenie do badań o komunikacji międzykulturowej, mediacje międzykulturowe, współczesne problemy globalizacji.

Realizowane zajęcia umożliwią zrozumienie procesów odnoszących się do sposobów komunikowania w strukturach organizacji o zasięgu międzynarodowym. Nauczysz się identyfikować bariery komunikacyjne, które pojawiają się w kontaktach z wielokulturowymi społeczeństwami, a także będziesz w stanie je eliminować.

Studenci mają szansę zdobyć szerokie wykształcenie humanistyczne, a także rozwijają potrzebne umiejętności użyteczne w kontaktach międzykulturowych w zakresie biznesu, polityki, sztuki, turystyki, dyplomacji, dziennikarstwa.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W RZESZOWIE?

Studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W RZESZOWIE?

Absolwenci kierunku komunikacja międzykulturowa mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego na rynku pracy w kraju i za granicą. Obejmują oni różnego rodzaju stanowiska, które związane są z pracą z ludźmi odznaczającymi się odrębną kulturą, przekonaniami, mówiącymi innym językiem.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku komunikacja międzykulturowa:

  • przedsiębiorstwa, które powadzą współpracę z zagranicą
  • instytucje działające na terenie obcej kultury
  • instytucje i inicjatywy o zasięgu międzynarodowym

Możesz pracować jako animator lub organizator imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym, doradca ds. organizacji imprez turystycznych o zasięgu międzykulturowym, konsultant ds. wizerunku międzynarodowego. Absolwenci zatrudniani są także w charakterze doradców ds. polityki migracyjnej, dziennikarzy, który zajmują się problematyką międzykulturową, organizatorów polityki kulturalnej i historycznej.

Kierunki humanistyczne w Rzeszowie

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)