Filologia angielska studia II stopnia - Rzeszów

Filologia angielska studia II stopnia - Rzeszów

Filologia angielska studia II stopnia - Rzeszów

Studia II stopnia w Rzeszowie

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Rzeszowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia II stopnia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku filologia angielska w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska studia II stopnia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska

Wymagania kwalifikacyjne, ustalane przez poszczególne uczelnie w Rzeszowie, są najczęściej wypadkową kilku czynników, z których najistotniejszy jest charakter kształcenia – zazwyczaj stanowi spójność ze specyfiką procesu rekrutacji.

Do rozpoczęcia filologii angielskiej drugiego stopnia obligatoryjne jest posiadanie dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów filologicznych lub z zakresu innych dziedzin humanistycznych oraz społecznych. W przypadku, kiedy liczba kandydatów znacząco przekroczy dostępne miejsca, kandydaci zostaną wybierani na podstawie średniej ocen z dyplomu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Rzeszowie

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska?

Filologia angielska to bardzo chętnie wybierana propozycja kształcenia, adresowana do osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat najbardziej uniwersalnego języka świata, ugruntowaniem wiadomości odnoszących się do kultury i literatury państw anglojęzycznych, a także poszerzeniem kompetencji interpersonalnych, które przydadzą się nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym.

Idealni kandydaci na filologię angielską drugiego stopnia będą wykazywali szerokie zainteresowanie lingwistyczne, zwłaszcza w obszarze języka angielskiego, charakteryzować ich będzie naturalny talent do nauki języków oraz dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów

Chociaż wydawać by się mogło, że program kształcenia prezentowany przez studia w Rzeszowie na kierunku filologia angielska skupia się wyłącznie wokół zagadnień ściśle powiązanych z gramatyką, fonologią i kwestiami czysto językowymi, to prawda jest nieco inna.

Studenci filologii angielskiej drugiego stopnia zyskają okazję do zgłębienia kultury i historii państw anglojęzycznych, zyskają szeroką wiedzę na temat dorobku literackiego tych obszarów, a ponadto istotnie wzbogacą posiadane kompetencje interpersonalne, które w środowiskach humanistycznych i społecznych zazwyczaj okazują się nieocenione.

Jako przyszły student rzeszowskiej filologii angielskiej drugiego stopnia będziesz miał okazję spotkać na swojej drodze między innymi następujące przedmioty, budujące siatkę kształcenia:

 • przekład specjalistyczny,
 • warsztat pracy tłumacza,
 • sztuka argumentacji,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • gramatyka praktyczna,
 • metodologia badań literaturoznawczych,
 • praktyczna nauka języka angielskiego.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia angielska w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia angielska to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych kierunków. Studia filologiczne proponuje wiele polskich ośrodków akademickich, a przyszli kandydaci na dowolnie wybraną uczelnię powinni znać czas trwania kształcenia.

Na ukończenie filologii angielskiej drugiego stopnia poświęcisz dwa lata, pod warunkiem terminowego zaliczenia wszystkich egzaminów. Pamiętaj, że czas ten może się wydłużyć, jeżeli skorzystasz z powtórki semestru bądź urlopu dziekańskiego.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska (studia II stopnia) w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska (studia II stopnia) w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska?

Filologiczne kierunki studiów w Rzeszowie stanowią przedmiot zainteresowania szerokiego grona odbiorców nie tylko ze względu na ciekawy i pragmatyczny program kształcenia, ale również szerokie możliwości zawodowe, dające możliwość subiektywnie najbardziej optymalnego zaplanowania swojej przyszłej kariery. Jako że podczas kształcenia na drugim stopniu filologii angielskiej będziesz mógł wybrać jedną z kilku specjalności, koncentrującej kształcenie na wybranym obszarze, już wówczas wstępnie zaplanujesz ścieżkę rozwoju zawodowego.

Absolwenci studiów filologicznych mogą pomyśleć o pracy w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe oraz uczelnie wyższe, zdobędą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, a po zdobyciu odpowiednich uprawnień zostaną tłumaczami przysięgłymi, odnajdą się w szkołach językowych, międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach, mass-mediach, wydawnictwach prasowych jako merytoryczne wsparcie językowe, a także zyskają szansę do rozpoczęcia kariery freelancera we własnym biurze tłumaczeniowym, szkole językowej lub dowolnej placówce, w której biegłe władanie angielskim będzie na wagę złota.

Kierunki filologiczne w Rzeszowie

Komentarze (0)