Pedagogika - Warszawa

Pedagogika - Warszawa

Pedagogika - Warszawa

Studia w Warszawie

pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warszawski oferuje 80 miejsc, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 120 miejsc, a Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, SGGW, APS, UKSW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4000 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

 

W czasie studiów pedagogicznych studenci nauczą się wykorzystywać teorie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w praktyce. Ponadto poznają zasady projektowania działania pedagogicznego oraz zarządzania i organizacji całego zespołu. Podczas licznych warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić różnorodne formy zajęć dydaktycznych, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach oświatowych, ośrodkach wychowawczych, świetlicach oraz w domach opieki społecznej. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z poradniami pedagogicznymi, wydawnictwami pedagogicznymi, placówkami resocjalizacyjnymi, urzędami pracy, organizacjami charytatywnymi, instytucjami poradnictwa rodzinnego lub z instytucjami kultury.

 

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Pedagogika nauczycielska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika nauczycielska

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Jednostka prowadząca

Taniec stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku taniec

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na studia pedagogiczne w Warszawie? Aby przejść pozytywnie proces kwalifikacyjny należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać przedmiot dodatkowy spośród takich jak: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one różnić się w zależności od wybranej uczelni, oferującej kierunki studiów w Warszawie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Wymagania kwalifikacyjne mogą wydawać się nieskomplikowane, lecz będąc studentem należy zmierzyć się z wieloma zagadnieniami, widniejącymi w programie nauczania. Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi: pedagogika społeczna, analiza doświadczeń, socjologia wychowania, psychologia rozwoju człowieka, wiedza o rodzinie, systemy wsparcia dziecka i rodziny, metody pracy z grupą.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Psychika każdego człowieka jest niesamowicie delikatnym tworem, który kształtowany jest od najwcześniejszych chwil życia. Środowisko wychowawcze, któremu zawdzięczamy znaczną część naszej osobowości, to nie tylko najbliższa rodzina, ale również placówki, do których regularnie uczęszczamy, a nawet regularnie mijani na ulicy całkiem obcy ludzie.

Zapewnienie młodemu człowiekowi odpowiednich warunków wychowawczych jest kluczowe dla jego prawidłowego rozwoju. Niestety niejednokrotnie jest to bardzo utrudnione – środowiska patologiczne, nieprawidłowe wzorce osobowościowe najbliższej rodziny, a także stosowanie zbyt surowych lub pobłażających metod karnych może znaleźć odzwierciedlenie w postaci nieprzystosowanego do życia w społeczeństwie człowieka.

Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę skalę globalną – bowiem społeczeństwo składa się z jednostek, a jeśli te będą w jakiś sposób zaburzone, nie ma szans, aby funkcjonowały prawidłowo jako całość. W związku z tym dobre wykształcenie grona pedagogów jest ważne nie tylko w pojedynczych przypadkach uchodzących za skrajne, ale przede wszystkim staje się niezbędne do zapewnienia społeczeństwu możliwości prawidłowego funkcjonowania. 

 

 

1. Na początek

Rozważasz podjęcie studiów na kierunku Pedagogika w Warszawie, ale nie jesteś pewien, czego możesz się po nich spodziewać? Wiele będzie zależało od wybranej przez ciebie warszawskiej uczelni, oferującej możliwość podjęcia studiów na tym kierunku. Znaczna różnorodność pomoże ci na dokonanie najbardziej świadomego i przemyślanego wyboru.
Naukę rozpoczniesz od zgłębienia podstaw psychologii rozwoju człowieka, począwszy od urodzenia, aż po późną starość. Pozwoli ci to lepiej zrozumieć mechanizmy psychologiczne, które odpowiadają za kształcenie zachowań u jednostki.
Praktyczne zajęcia warsztatowe, oparte w głównej mierze na pracy w grupie, pozwolą ci udoskonalić posiadane kompetencje interpersonalne, poszerzą twoje horyzonty myślowe w kwestii rozumienia odmiennych poglądów oraz wzbogacą empatię i umiejętność przeprowadzania negocjacji.
 
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku pedagogika w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata. 
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Program studiów i przedmioty

Dalsze etapy kształcenia będą wyglądały inaczej w zależności od wybranej specjalności. Pedagogika resocjalizacyjna doskonale przygotuje przyszłych absolwentów do pracy z jednostkami ujawniającymi nieprawidłowe wzorce zachowań. Jeśli zdecydujesz się właśnie na tę specjalność, nauczysz się rozpoznawania zaburzeń psychicznych i rozwojowych u dzieci i osób starszych, będziesz też wiedział, jakich specjalistów się poradzić w określonych przypadkach.  
W ramach pedagogiki wczesnoszkolnej poznasz dziecięcą anatomię i fizjologię, zrozumiesz różnice między funkcjonowaniem układu nerwowego najmłodszych i dorosłych, przez co będziesz w stanie w późniejszej pracy wdrożyć najodpowiedniejsze metody edukacyjne. Ponadto dzięki praktykom w placówkach oświatowych zobaczysz, jak wygląda codzienna praca z dziećmi w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Co więcej, Pedagogika wzbogaci twoją wrażliwość na zjawiska społeczne, które mają miejsce każdego dnia wokół ciebie, w związku z czym studia na kierunku Pedagogika w Warszawie będą nie tylko doskonałym przygotowaniem do przyszłego zawodu, ale także cenną lekcją życia, do wykorzystania w każdym momencie dnia codziennego.
 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Nabywane umiejętności

Pedagogika, choć to popularny kierunek kształcenia, nierzadko bywa niezrozumiany. Dlaczego tak się dzieje? Zapewne z faktu, iż to niezwykle szeroka i skomplikowana dziedzina, która swoją problematyką obejmuje dzieci, dorosłych, seniorów. Pedagogika wspomaga wychowanie dziecka, lecz także nakierowanie dorosłego na odpowiednią drogę życiową, jak również opiekę nad osobą starszą. Można powiedzieć, że kierunek jakim jest Pedagogika nakierowany jest na każdego człowieka, każdego z nas.

Kierunek Pedagogika w Warszawie to możliwość szukania odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania związane z człowiekiem i jego otoczeniem. Studenci otrzymują szeroki wachlarz specjalności, wśród których mogą wybrać, między innymi: pedagogikę rewalidacyjną, edukację pozaformalną dorosłych, czy politykę oświatową. Każdy, kto interesuje się drugim człowiekiem otrzyma szansę znalezienia odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości.

 

5. Dla kogo te studia

Jesteś pełen empatii, którą chciałbyś wykorzystywać w pracy zawodowej? Od zawsze mówiono ci, że masz dobre podejście do dzieci? Chciałbyś nieść pomoc ludziom dotkniętym różnymi problemami? Jeśli tak, to studia w Warszawie na kierunku Pedagogika z pewnością okażą się najlepszym z możliwych wyborów. Nie wahaj się dłużej i przysiądź do nauki przedmiotów wiodących, gdyż chętnych na te studia będzie naprawdę wielu!

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika trwają sześć semestrów, a więc trzy lata. Po tym czasie każdy absolwent, który z powodzeniem przebrnie przez wszystkie zaliczenia, będzie mógł się pochwalić tytułem licencjata.
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcieliby kontynuować naukę na Pedagogice, są przewidziane cztery semestry, a więc dwa lata nauki, które zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra.
Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Jaka praca czeka na absolwentów kierunku Pedagogika w Warszawie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, gdzie wykorzystają swoją psychologiczną wiedzę w kontakcie zarówno z dziećmi, jak i osobami starszymi. 
 

Większość absolwentów Pedagogiki kieruje swoje kroki zawodowe ku szkołom i innym placówkom oświatowym, gdzie pełnią rolę nauczyciela przez pierwszy okres nauki najmłodszych, a także próbują swojego szczęścia w roli opiekunek i opiekunów. 

 

Dzięki doskonalemu przygotowaniu z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą, bez większego problemu odnajdziesz się również w pracy dla środowiskowych form pomocy, instytucjach kultury, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.
 
►►
Jeśli lubisz wyzwania i chciałbyś nieść pomoc jednostkom dotkniętym patologicznym wpływom środowisk wychowawczych, będziesz mogł spróbować swojego szczęścia w poradniach wspierających dzieci i rodziny, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz domach pomocy społecznej.
 
Ponadto zatrudnienie możesz znaleźć, o ile jesteś fascynatem pedagogiki resocjalizacyjnej,  w zakładach karnych i poprawczych. Praca w tych placówkach nie będzie należała do najłatwiejszych. Staniesz przed zadaniem przeprowadzenia najtrudniejszych przypadków przez cały proces resocjalizacji, któremu większość ludzi nie wróży szczęśliwego zakończenia.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Warszawie?

 

Pedagogika studia w Warszawie - uczelnie:

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno - Ekonomiczna w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
 • Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
 • Uczelnia Korczaka w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Warszawie?

 
Gdzie studiować
Zanim zdecydujesz się na rekrutację na kierunek Pedagogika w Warszawie, zapoznaj się ze szczegółowym programem nauczania, który oferują wszystkie warszawskie uczelnie. W ten sposób dokonasz najbardziej świadomego i najlepszego dla siebie wyboru miejsca, w którym spędzisz kilka lat edukacji.
Obecnie podjęcie studiów na kierunku Pedagogika w Warszawie jest możliwe aż na kilkunastu uczelniach, co stwarza spore pole do manewru dla wybrednych. Proces rekrutacyjny, podobnie jak specyfika samych studiów, może się nieco różnić w zależności od uczelni. Przedmiotami wiodącymi dla Pedagogiki są najczęściej: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny oraz filozofia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).
Jeśli zdecydujesz się na podjęcie studiów na którejś z uczelni niepublicznych, będziesz musiał mieć na względzie konieczność uiszczania systematycznych, semestralnych opłat w ramach możliwości podjęcia studiów tamże. Część uczelni prywatnych rezygnuje z konkursu świadectw na rzecz rekrutacji w imię zasady "kto pierwszy, ten lepszy".
W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w procesie aplikacji brane są pod uwagę oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i na ich podstawie wybierani są najlepsi.
 
Proces rekrutacji
Kiedy już poznasz swoje wyniki maturalne i stwierdzisz, że dają ci one realną szansę na poszerzenie grona studentów Pedagogiki w Warszawie, będziesz musiał wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów poprzez odpowiedni formularz aplikacyjny, znajdujący się na stronie internetowej wybranej uczelni. 
Po ogłoszeniu ostatecznych wyników rekrutacji, która ukończyła się dla ciebie pozytywnie, pozostanie ci już tylko dostarczenie do dziekanatu kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii o wymiarach 35X45mm oraz wypełnionego wniosku o przyjęcie na studia. 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

pedagogika studia online w Warszawie

studia pedagogiczne w Warszawie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Czy warto iść na studia na kierunku pedagogika w Warszawie?

Studia pedagogiczne znajdują się w ofercie wielu ośrodków akademickich i wybierane są co roku przez absolwentów szkół średnich.

 

Pokazuje to, że ten profil kształcenia cieszy się wciąż dużą popularnością. W praktyce oznacza to, że część osób, rozpoczynających studia, odpowiada twierdząco na pytanie, czy warto iść na studia na kierunku pedagogika.

Trzeba tylko pamiętać, że powinien być to wybór podyktowany własnymi chęciami, a nie oczekiwaniami społecznymi, które wielokrotnie narzucane są z zewnątrz. Żyjemy pod presją wykształcenia wyższego, które dla wielu osób staje się wyznacznikiem egzystencji. Nie jest to prawdą, ponieważ uczelnie każdego roku wypuszczają na rynek pracy setki magistrów, a nie każdy z nich ma szansę na pracę w zawodzie.

►►

Zatrudnienie kierunkowe czeka tylko na najlepszych absolwentów studiów. Dlatego warto, żeby kierunki studiów były wybierane w oparciu o faktyczne zainteresowania. Dlaczego? Jeżeli profil kształcenia wybierzesz ze względu na zainteresowania, to na pewno podejdziesz do nauki dużo bardziej rzetelnie i profesjonalnie, to twoje starania i ambicje zostaną docenione. Na rynku wciąż potrzebni są specjaliści z pasją, którzy dbać będą o zbilansowany rozwój młodych pokoleń.

 

Nie należy ukrywać, że zawód pedagoga jest wyjątkowo trudny i odpowiedzialny. To na twoich barkach spoczywać będzie bowiem świadoma edukacja młodzieży, dzieci, czy nawet osób dorosłych. Oprócz bardzo konkretnej wiedzy w twojej pracy przekazywać będziesz również wartości, czy konkretne modele postępowań i zachowań.

Na studia pedagogiczne zatem warto iść, ponieważ przyszła praca może sprawiać bardzo dużo satysfakcji i radości – zwłaszcza osobom, które lubią pracę z dziećmi, są otwarte i empatyczne. Pamiętaj jedynie, że ten profil kształcenia powinien być wybierany przez ludzi z pasją. Tylko wtedy nie będzie ci groziło wypalenie zawodowe.

Co dadzą ci studia na kierunku pedagogika w Warszawie?

Co dadzą ci studia na kierunku pedagogika w Warszawie?

Studia na kierunku pedagogika dają szereg wszechstronnych umiejętności, które będziesz mógł twórczo wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej.

Warto przed ostatecznym wyborem profilu kształcenia przeanalizować wszystkie aspekty kierunku, by w pełni poznać jego potencjał rozwojowy. Naczelnym zadaniem każdego kierunku studiów powinno być wyposażenie jego absolwentów w unikalną wiedzę i umiejętności, dzięki którym staną się oni atrakcyjnymi pracownikami na aktualnym rynku zatrudnienia.

 

Studia pedagogiczne to także szansa na pozyskanie wielu wszechstronnych kompetencji, dzięki którym wzbogacisz swoje umiejętności o dodatkowe aspekty.

Studia na kierunku pedagogika kształcącą cię przede wszystkim w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Będziesz się uczyć, jak przekazywać wiedzę swoim podopiecznym i jak czuwać nad ich zbilansowanym rozwojem.

 

Swoją wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystywać w szeroko rozumianym sektorze edukacyjnym. A warto podkreślić, że współcześnie nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy wpływać będą na kształtowanie tożsamości młodych pokoleń.

Studia pedagogiczne będą dodatkowo rozwijać twoje kompetencje miękkie i umiejętności z zakresu psychologii. One niejednokrotnie mogą ci się przydać także poza obszarem zawodowego rozwoju. Możesz je wykorzystywać chociażby w życiu prywatnym. Kierunki studiów takie jak pedagogika uczą empatii, otwartości, tolerancji. Dzięki nim stajesz się bardziej cierpliwy i wrażliwy na ludzkie cierpienie. Warto pamiętać, że wybierając kierunek studiów, trzeba odkrywać ich interdyscyplinarny potencjał. Wtedy nawet znalezienie satysfakcjonującej pracy przestanie być problemem.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku pedagogika w Warszawie?

Studia na kierunku pedagogika mają do zaoferowania bardzo wiele dla osób, które podejdą do kształcenia wyższego z pasją i zaangażowaniem. Trzeba pamiętać jednak, że nie ma kierunków, które będą jednocześnie spełniać wszystkie oczekiwania studentów. Pedagogika wzbogaci twoją wiedzę z zakresu kompetencji miękkich i społecznych, wzbogacisz również swoją wiedzę psychologiczną.

►►

Jeśli wybierzesz ten profil dydaktyczny, musisz mieć świadomość, że zawód pedagoga będzie już z Tobą związany do końca życia. Można śmiało stwierdzić, że zawód pedagoga określać cię będzie także jako człowieka, co oznacza, że czas twojej pracy nie skończy się po ośmiu przepracowanych godzinach.

 

Można w praktyce napisać, że studia pedagogiczne na pewno nie zagwarantują ci spokoju, dlatego też nie odnajdzie się na nich każdy absolwent szkoły średniej. Takie stwierdzenia można jednak czytać również jako pozytywy, ponieważ znaczna część osób ceni sobie dynamiczną pracę, która nie kończy się wraz z godziną szesnastą.

Pedagodzy stają się niejednokrotnie autorytetami dla swoich podopiecznych, więc o swój wizerunek muszą dbać także po zakończeniu przewidzianych godzin pracy. Powinna pamiętać o tym każda osoba, która wybiera studia w Warszawie na kierunku pedagogika. Ta świadomość pozwoli uniknąć zawodowych rozczarowań w przyszłości.

Studia na kierunku pedagogika Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Studia na kierunku pedagogika Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Główną motywacją do rozpoczęcia studiów w trybie niestacjonarnym jest dla kandydatów możliwość wywiązania się z czasochłonnych zobowiązań, takich jak na przykład praca, w tygodniu. Podejmując Pedagogikę zaocznie, stajesz przed obowiązkiem pojawiania się na zjazdach, które odbywają się od piątku do niedzieli, najczęściej dwa razy w miesiącu. Dokładny terminarz zjazdów jest uzależniony od takich czynników, jak rozkład świat i dni wolnych od pracy, a szczegółów dowiesz się zaglądając na stronę internetową wybranej uczelni.

dowiedz się więcej na temat kierunku pedagogika studia zaoczne w Warszawie

 

Jakie są ceny za studia na kierunku Pedagogika w Warszawie

Jeżeli coraz poważniej zastanawiasz się nad aplikacją na Pedagogikę, a edukację chciałbyś połączyć na przykład z pracą zarobkową, powinieneś pomyśleć o kształceniu niestacjonarnym. Wówczas przygotuj odpowiednie zaplecze finansowe, gdyż spotkasz się z obowiązkiem uiszczania opłat za czesne. Większość uczelni proponuje spłatę ratalną, podzieloną na liczbę semestrów lub lat nauki.

Koszt opłat za studia jest ustalany przez każdą uczelnię indywidualnie, dlatego chcą dowiedzieć się więcej, powinieneś zapoznać się z regulaminem aplikacji, jaki widnieje na stronach internetowych poszczególnych placówek edukacyjnych.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pedagogika - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Warszawie opinie?
 
Angelika, studentka Pedagogiki mówi:
„Studiując Pedagogikę w Warszawie otworzyłam oczy. Zrozumiałam jak wiele osób potrzebuje wsparcia, w różnej formie i intensywności. Wtedy też zdałam sobie sprawę, że dobrze wybrałam kierunek studiów i dobrze wybrałam przyszły zawód.”

Kierunki pedagogiczne w Warszawie

logopedia
Rozwiń

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)