Praca socjalna - Warszawa

Praca socjalna - Warszawa

Praca socjalna - Warszawa

Studia w Warszawie

praca socjalna

Odkryj pracę socjalną w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Praca socjalna studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Praca socjalna w Warszawie to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Praca socjalna to szczególne studia stworzone z myślą o osobach, które chciałyby przeciwdziałać skutkom wykluczenia społecznego. To kierunek z pogranicza nauk społecznych i pedagogicznych. Studenci zapoznają się więc z problemami społecznymi różnorakiego pochodzenia, zgłębiają teorie pracy socjalnej oraz podczas zajęć praktycznych rozwijają swoje kompetencje miękkie, które odgrywają szczególne znacznie!

Absolwenci tego kierunku posiadać będą wszechstronne kwalifikacje umożliwiające dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które przyczyniają się do trudnego położenia danych osób. Każdy pracownik socjalny będzie także przygotowany do korzystania z narzędzi pozwalających na udzielanie wartościowej pomocy.

 

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek praca socjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku praca socjalna

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku praca socjalna

Jakie wymagania mają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Przedmioty, z których powinieneś przygotować się najlepiej, jeśli chcesz rozpocząć studia na kierunku praca socjalna, to przykładowo: WOS, historia, geografia, dowolnie wybrany język obcy nowożytni, czy język polski. Te przedmioty są bowiem najwyżej punktowane w procesie rekrutacji.

Nie zapomnij o wyborze poziomu rozszerzonego – to dzięki niemu twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych znacznie wzrosną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PRACA SOCJALNA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Współczesność stawia przed nami wiele wyzwań. Nie każdy potrafi sobie jednak z nimi poradzić. Z jednej strony statystyki pokazują, że społeczeństwo w Polsce nieustannie się rozwija, że ludzie zarabiają coraz lepiej, że obecnie dominuje rynek pracownika. Z drugiej strony wciąż wiele osób zmaga się z uzależnieniami, czy biedą. Powinni wtedy znajdować oparcie w pracownikach socjalnych, którzy zajmują się działaniem na rzecz pomocy ludziom potrzebującym. Samą pracę socjalną możemy zdefiniować jako wspieranie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

W praktyce oznacza to, że studia na kierunku praca socjalna powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Powinieneś być osobą empatyczną, otwartą, wrażliwą oraz gotową do niesienia konstruktywnej pomocy innym ludziom. Warto podkreślić, że nie każdej osobie można przypisać te cechy, a to one w znaczącym stopniu pozwolą uniknąć wypalenia zawodowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku praca socjalna w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Polskie ośrodki akademickie dostrzegają, jak ważna jest dziś inwestycja w pracę socjalną. Dlatego studia w Warszawie na tym kierunku rozpoczniesz na kilku ośrodkach akademickich. Możesz wybrać spośród propozycji przygotowanych przez uczelnie, które znajdziesz w dziale poniżej. Szczegółowo przeanalizuj każdą tę ofertę, by mieć pewność, że spełnia ona twoje wszystkie oczekiwania.

Zapewne zastanawiasz się, jakie przedmioty znajdują się w programie kształcenia na kierunku praca socjalna. Uczyć się będziesz wielu interdyscyplinarnych zagadnień, które łączą w sobie elementy psychologii, pedagogiki, czy socjologii. Wśród przedmiotów, z którymi będziesz mieć styczność podczas wszystkich lat kształcenia, znajdą się przykładowo:

 • wprowadzenie do psychologii
 • psychospołeczne aspekty niepełnosprawności
 • problemy socjalne współczesnej Europy
 • polityka aktywizacji zawodowej

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Studia na kierunku Praca socjalna w Warszawie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Uczelnie w Warszawie zawsze czujnie śledzą zapotrzebowanie na aktualnym rynku zatrudnienia i starają się przygotowywać taką ofertę dydaktyczną, która będzie gwarantem stałej i stabilnej pracy w zawodzie. To niezwykle ważne dla młodych ludzi – każdy chce się bowiem kształcić z poczuciem, że lata edukacji nie zostaną w żaden sposób zmarnowane. Praca socjalna to jeden z tych sektorów gospodarczych, w który dość mocno się inwestuje. Władze dostrzegają bowiem, że zbilansowany rozwój obywateli przekłada się na ogólną poprawę jakości życia.

Jako pracownik socjalny znajdziesz zatrudnienie w różnego rodzaju ośrodkach polityki społecznej, czy powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej. To jeszcze nie koniec, ponieważ praca czeka na ciebie w:

 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych 
 • domach pomocy społecznej
 • placówkach karnych
 • instytucjach resocjalizacyjnych
 • ośrodkach dla uchodźców

 

W swojej pracy zajmować się będziesz konstruktywną opieką nad podopiecznymi – zajmować się będziesz ich resocjalizacją, czy motywowaniem do zmian.

Gdzie studiować na kierunku praca socjalna w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Warszawie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uczelnia Korczaka w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Praca socjalna w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

praca socjalna studia

praca socjalna studia online

zasady rekrutacji na studia

Kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

slawistyka
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Komentarze (0)