Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

11.07.2022

Kierunek Lekarski – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2022

Studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku kierunek lekarski w UMED POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 338
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 120

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 33000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na Kierunku lekarskim nastawiony jest na przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza. Studenci poznają budowę, mechanizmy i funkcjonowanie organizmu zdrowego, zaburzenia budowy i funkcjonowania organizmu, choroby na poziomie jednostki, grupy społecznej i zawodowej, diagnostykę i leczenie chorób przewlekłych oraz stanów nagłych. Uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi chemii medycznej, procedurom medycznym, patofizjologii, epidemiologii, genetyce klinicznej. Oprócz tego, zaznajamiają się z pediatrią, psychiatrią, chirurgią, neonatologią, czy onkologią.

Absolwenci studiów na Kierunku lekarskim posiadają wiedzę i umiejętności stanowiące przygotowanie do opieki nad pacjentami z wieloma chorobami, w stanach ostrych i przewlekłych, w różnym stanie zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej. Pozyskane wykształcenie będą mogli wykorzystać w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowego czy placówkach naukowo- badawczych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • histologia
 • komunikacja medyczna
 • fizjologia
 • psychologia lekarska
 • diagnostyka laboratoryjna
 • immunologia
 • farmakologia
 • patomorfologia

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oferuje kandydatom na studia 20 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Kierunek Lekarski, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie prowadzić ma do stawiania wstępnych diagnoz, nauki badania i leczenia, poprawnej komunikacji z pacjentem. Wszystkie nabyte i rozwinięte umiejętności mają na celu przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza. Po odbyciu stażu, studenci będą mieli okazję wyboru jednej spośród wielu specjalizacji.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: histologia, komunikacja medyczna, fizjologia, psychologia lekarska, diagnostyka laboratoryjna, immunologia, farmakologia, patomorfologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Opinie

Którą uczelnię wybrać? Na który kierunek kształcenia się zdecydować? Czy szkoła wyższa, którą zamierzam wybrać spełni moje edukacyjne oczekiwania? Podobnych pytań kandydaci na studia zadają wiele, by podjęcie decyzji o wyborze studiów nie spędzało sen z powiek. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Poznaniu opinie? Małgorzata, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Na studia medyczne idzie się z pewną ideą w głowie i sercu. I ta idea podczas nauki jest rozwijana, pogłębiana. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to uczelnia z bardzo bogatą historią, a w przypadku studiów medycznych historia, doświadczenie, lata praktyki to sprawa bardzo istotna. Jeśli powiem, że jestem zadowolona ze swoich studiów, to i tak będzie to stanowczo za mało.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

Kierunek Lekarski studia Poznań

Kierunek Lekarski studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Kierunku Lekarskiego może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zebrania wywiadu chorobowego i przeprowadzenia odpowiednich badań,
 • interpretacji wyników oraz wstępnego rozpoznania klinicznego,
 • właściwego postępowania diagnostycznego,
 • polityki zdrowotnej,
 • oceny problemów zdrowotnych pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych,
 • rozpoznania stanu zagrożenia życia,
 • pierwszej pomocy,
 • zasad prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych,
 • mechanizmów starzenia się organizmu,
 • obsługi przyrządów pomiarowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w pogotowiu ratunkowym,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (1)

Marta z Poznania odpowiedz

Dzięki za ten wpis. Znalazłam go szukając informacji o studiach medycznych w Poznaniu. Zaczynam pierwszy rok na kierunku stomatologicznym i się bardzo stresuje :) Póki co kupiłam wyprawkę i czekam teraz na plan zajęć i liczę na fajną grupę zajęciową