Studia medyczne poznań

 

<  Studia Poznań

 

<  Kierunki studiów Poznań

 

 

<  Uczelnie Poznań

Studia medyczne Poznań

Charakterystyka studiów medycznych w Poznaniu

Medycyna od dziesięcioleci jest jednym z bardziej prestiżowych kierunków studiów. Jednocześnie, za tym prestiżem przychodzi duży wysiłek umysłowy oraz odpowiedzialność w przyszłości za decyzje podjęte w toku pracy. Studia medyczne w Poznaniu bezpośrednio związane są z niewyobrażalną ilością materiału, którego trzeba się nauczyć oraz poważną pracą tak na samych studiach, jak i na ewentualnych specjalizacjach. Dodatkowo, warto pamiętać, że decydując się na studia medyczne nie musimy iść tylko na kierunek czysto lekarski. Medycyna potrafi być bardzo zróżnicowana i pozwala studiować szeroką gamę różnorodnych tematów, od przedmiotów czysto medycznych, po farmakologię, fizykę medyczną, higienę dentystyczną, genetykę, protetykę, biotechnologię, biologię molekularną, analitykę medyczną, weterynarię, przedstawicielstwo medyczne czy też odszkodowania medyczne. Na koniec, warto wspomnieć, iż zawód lekarza przynosi nie tylko prestiż i szacunek społeczeństwa, ale także duże pieniądze. Wszystko zależy od tego, jakie studia medyczne wybierzemy i jaki zawód medyczny chcielibyśmy wykonywać w przyszłości.

Uczelnie i kierunki medyczne w Poznaniu

Pierwszą uczelnią, na którą warto zwrócić uwagę w Poznaniu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego. Poznański UM jest jednym z najstarszych uniwersytetów medycznych w Polsce. Składają się na niego:

  • I Wydział Lekarski (założony w 1920 roku).
  • II Wydział Lekarski (z kierunkiem Lekarsko-Dentystycznym, Dietetyką, Biotechnologią medyczną, Technikami dentystycznymi, Zdrowiem publicznym i Higieną dentystyczną, Optometrią oraz Protetyką słuchu).
  • Wydział Farmaceutyczny (z kierunkami: Farmacją, Analityką Medyczną oraz Kosmetologią).
  • Wydział Nauk o Zdrowiu (z kierunkami: Elektroradiologią, Fizjoterapią, Pielęgniarstwem, Położnictwem, Ratownictwem medycznym, Terapią zajęciową oraz Zdrowiem publicznym).

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych. Można tutaj dokształcać się z Przygotowania pedagogicznego w zakresie dydaktyki medycznej, Arteterapii, Zaburzeń rozwoju dziecka i możliwości interwencji, Terapii Manualnej, Gerontologii i Opieki nad osobami starszymi, Zarządzania w opiece zdrowotnej, Koderów i klasyfikacji medycznej, Dietetyki i Poradnictwa żywieniowego, Analityki medycznej, Optometrii, Geriatrii z elementami opieki długoterminowej i medycyny paliatywnej, Estetyki twarzy, Ziół w profilaktyce i terapii, Psychologii klinicznej, Badań klinicznych i biomedycznych badań naukowych oraz Metodologii badań naukowych.

Kolejną uczelnią, która posiada kierunki o profilu medycznym jest Politechnika Poznańska. Tutaj, na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania można studiować Inżynierię biomedyczna. Natomiast na Wydziale Informatyki otwarto interdyscyplinarny kierunek Bioinformatyki, łączący studia techniczne i przyrodnicze.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu proponuje swoim studentom możliwość studiowania na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Tutaj wiodącymi kierunkami są biologia, neurobiologia, weterynaria i zootechnika. Natomiast na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu najbliższymi medycynie kierunkami są: Higiena żywienia człowieka oraz Biotechnologia i mikrobiologia żywności.

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu otworzyła Wydział Zdrowia Publicznego, na którym można uczyć się w tematach Fizjoterapii, Kosmetologii, Ratownictwa medycznego oraz Wychowania fizycznego.

Natomiast Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu proponuje kierunki, takie jak: Fizjoterapia, Higiena dentystyczna, Kosmetologia oraz Techniki dentystyczne. Tutaj też można dokształcać się na studiach podyplomowych, m. in. z tematyki: Holistycznej opieki okołoporodowej, Fizjoterapii, Masażu w odnowie biologicznej, Medycznego trenera personalnego, Podstaw metod neurorehabilitacyjnych, Protetyki i ortoptyki, Stymulacji rozwoju dziecka, a także Terapii manualnej tkanek miękkich.

Rekrutacja na studia medyczne

Niełatwo jest znaleźć się na liście przyjętych na studia medyczne w Poznaniu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że średnio o jedno miejsce na uczelni stara się od kilkunastu do kilkudziesięciu kandydatów. Wszystko zależy od wybranej przez nas uczelni oraz wydziału. Dlatego już na początku liceum albo innej szkoły ponadgimnazjalnej, należy przywiązywać wagę do takich przedmiotów, jak: biologia, chemia, fizyka, a czasami również matematyka. Właśnie te cztery przedmioty maturalne brane są pod uwagę, gdy dochodzi do procesu rekrutacji oraz corocznego ustalania minimalnych progów punktowych, które określają poziom pozwalających dostać się na wybrane studia medyczne. Na tych studiach największe szanse mają ci, którzy robią „więcej”. Warto więc nie tylko dobrze zdać maturę z przedmiotów ścisłych, ale też brać udział w olimpiadach przedmiotowych. Laureaci tych konkursów oraz ci, którzy zdadzą egzamin dojrzałości z wynikami blisko stu procent nie muszą martwić się o miejsce na liście przyszłych studentów. Ci, którym nie powiedzie się w pierwszym rzucie nadal mają szansę na studiowanie wymarzonego kierunku. Jest to możliwe dzięki aktualizowanym kilka razy listom przyjętych na studia medyczne, na których mogą znaleźć się ci, będący wysoko na listach rezerwowych.

Praca po studiach medycznych

Po ukończonych studiach medycznych można pracować m. in. w takich zawodach jak: lekarz rodzinny, pielęgniarz, alergolog, położnik, protetyk słuchu, stomatolog, chirurg, okulista, optyk, hematolog, radiolog, pediatra, geriatra, radiolog, pielęgniarz, asystent osoby niepełnosprawnej, dietetyk, fizjoterapeuta, farmaceuta, rehabilitant, laborant, analityk laboratoryjny, ratownik medyczny, konsultant medyczny, pracownik socjalny, przedstawiciel medyczny lub farmaceutyczny, rejestrator medyczny, reprezentant ds. odszkodowań, anestezjolog, diabetolog, diagnostyk, endokrynolog, kardiochirurg, serwisant aparatury medycznej czy laryngolog.

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE