Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

06.07.2022

Automatyka i robotyka – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku automatyka i robotyka w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 60
 • studia stacjonarne II stopnia: 20

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne 

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka opracowany jest w taki sposób, aby przede wszystkim pozyskać umiejętność wykorzystywania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania do projektowania i konfigurowania dostępnych systemów robotycznych, a także do tworzenia zupełnie nowych, własnych rozwiązań. W bogatym harmonogramie nie brakuje zajęć poświęconych matematyce, fizyce, informatyce, czy elektronice, a studenci poznają zagadnienia związane z aparaturą automatyki i robotyki, badaniami operacyjnymi, sterowaniem procesami, diagnostyką procesów przemysłowych, czy projektowaniem układów sterowania.

Absolwenci studiów na kierunku Automatyka i robotyka stają się specjalistami w dziedzinie projektowania, wdrażania i utrzymywania w ruchu nowoczesnych układów sterowania. Dzięki realizowanym zajęciom dokładnie znają współczesne techniki sterowania oraz nowoczesne systemy informatyczne, przeznaczone do sterowania, monitorowania oraz zarządzania. Oznacza to, że przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • algebra liniowa
 • fizyka
 • podstawy techniki cyfrowej
 • podstawy programowania
 • sieci komputerowe

 

 

Politechnika Warszawska to 61 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest nauka wykorzystywania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, aby projektować i konfigurować dostępne systemy robotyczne, ale także tworzyć własne rozwiązania.

 

Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej to poznanie technik i języków programowania, sieci komputerowych, systemu czasu rzeczywistego oraz wielu innych zagadnień, uzależnionych już od programu nauczania na konkretnym wydzial

 

Automatyka i robotyka PW - opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Robert student II- stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Automatyka i robotyka to studia dla prawdziwych pasjonatów. Plan zajęć bywa dość napięty, ale wiem że kształcę się na jednej z najważniejszych uczelni w kraju a jej dyplom może pokierować moją karierą zawodową. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

Automatyka i robotyka studia Warszawa

Automatyka i robotyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dynamiki układów mechanicznych,
 • projektowania elementów i układów sterowania,
 • automatyzacji urządzeń technologicznych,
 • projektowania podzespołów mechanicznych,
 • programowania sterowników logicznych,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • teorii sygnałów i informacji,
 • techniki mikroprocesorowej,
 • programowania obiektowego,
 • anatomii robotów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach i instytucjach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki,
 • w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki,
 • w instytucjach naukowo- badawczych,
 • w biurach projektowych,
 • w centrach naukowo- badawczych w zakresie dynamiki układów mechanicznych,
 • w ośrodkach medycznych i ochrony pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia rządzi się swoimi prawami i aby pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne należy ich przestrzegać. Niezależnie od kierunku i wydziału większość kroków, jakie należy wykonać jest podobna. Każdy kandydat musi założyć indywidualne konto w internetowym systemie rekrutacyjnym. W nim określa kierunek kształcenia i formę nauki. Kiedy należy takie konto założyć? Zazwyczaj w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć, aby móc oficjalnie nazywać się studentem Politechniki Warszawskiej. Co należy podkreślić, dokumenty te należy dostarczyć osobiście do dziekanatu. A o jakie dokumenty dokładnie chodzi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to nic nowego i obowiązują one każdego kandydata, niezależnie od kierunku kształcenia, wydziału, a nawet szkoły wyższej. Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskujemy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Opłata musi znaleźć się na indywidualnym numerze rachunku bankowego najpóźniej ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W procesie kwalifikacyjnym na Automatykę i robotykę brane są pod uwagę takie przedmioty jak: matematyka, język obcy oraz przedmiot dodatkowy. Naturalnie, chcąc dostać się uczelnię techniczną największy nacisk należy położyć na naukę „królowej nauk”, gdyż bez zdolności matematycznych będzie niezwykle trudno osiągnąć swój rekrutacyjny cel.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady oraz konkursu to nie tylko świetny trening naszych umiejętności, ale w przypadku sukcesów na ich polu ulga w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Jakie olimpiady brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Automatykę i robotykę ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)