Biotechnologia studia II stopnia - Bydgoszcz

Biotechnologia studia II stopnia - Bydgoszcz

Dodaj do ulubionych

Biotechnologia studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy to studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera, licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek biotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie biotechnologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy w ramach biotechnologii muszą spełnić określone warunki kwalifikacyjne. Na studia drugiego stopnia mogą dostać się osoby, które mają tytuł licencjata bądź magistra z tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę na dyplomie oraz średnią wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów. Kandydatów, którzy studiowali inne kierunki niż te pokrewne biotechnologii, będą musieli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Studia magisterskie z zakresu biotechnologii umożliwią Ci zapoznanie się z jej ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi aspektami. Absolwenci kierunku w profesjonalny sposób będą mogli oceniać korzyści i zagrożenia, które wynikają z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska, a także weryfikować etyczną stronę genetycznych i komórkowych.

Kandydaci na studia biologiczne i przyrodnicze muszą mieć tytuł licencjata/inżyniera bądź magistra. Ważne jest obeznanie w biotechnologii i zainteresowanie inżynierią genetyczną czy biologią molekularną. Studenci będą mieli okazję rozwinąć predyspozycje kierownicze i komunikacyjne, co w znaczący sposób ułatwi zarządzanie jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunek biotechnologia w Bydgoszczy w ramach drugiego stopnia rozwija wiedzę z zakresu modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej czy technik i procesów biotechnologicznych, które są stosowane w technologii żywności i ochronie środowiska. Uczelnie w Bydgoszczy proponują indywidualnie opracowywane programy kształcenia, które konstruowane są przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • podstawy zrównoważonego rozwoju,
 • rozwój technologii fermentacyjnych,
 • biosurfaktanty otrzymywane metodami biotechnologicznymi,
 • techniki pozyskiwania szczepów i biopreparaty,
 • analiza i wizualizacja danych biologicznych w środowisku R,
 • techniki obrazowania w badaniach molekularnych i komórkowych.

Plan zajęć wypełniony jest modułami zajęć podstawowych, obieralnych i specjalizacyjnych. Studenci mogą pracować w nowocześnie urządzanych pracowniach i laboratoriach.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Biotechnologia w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunek biotechnologia w Bydgoszczy możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy lub cztery semestry, czyli półtora roku lub dwa lata. Ich ukończenie wiąże się z tytułem magistra, który zwiększa perspektywy zawodowe i przyspiesza możliwość awansu.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Absolwenci biotechnologii drugiego stopnia umiejętnie zajmą się projektowaniem procesów biotechnologicznych w celu uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska. Będą mogli obejmować stanowiska zarządcze w instytucjach, które stosują przemysłowe procesy biotechnologiczne, a także działają na rzecz akceptacji społecznej produktów biotechnologii.

Studia w Bydgoszczy przygotowują do pracy w:

 • firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych.

Absolwenci mogą zajmować się także pracą badawczą na rzecz przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz przedsiębiorstw rolniczych lub ogrodniczych.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy

Komentarze (0)