Finanse i rachunkowość studia zaoczne Łódź

Finanse i rachunkowość studia zaoczne Łódź

Finanse i rachunkowość studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

finanse i rachunkowość

Odkryj finanse i rachunkowość w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

03.12.2022

Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim  oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Finanse i rachunkowość to idealny kierunek dla każdego, kto chciałby poznać zasady funkcjonowania instytucji finansowych. Studenci dowiadują się w jaki sposób analizować różne zjawiska ekonomiczno-finansowe. Ponadto zdobywają umiejętności związane z zarządzaniem finansami w firmach oraz wiedzę związaną ze strategiami podatkowymi. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi roku akademickim 2021/2022 wahają się od 3240 zł do 4100 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w bankach, funduszach inwestycyjnych czy domach maklerskich. Sprawdzą się również w firmach leasingowych, zakładach ubezpieczeń, czy w przedsiębiorstwach doradztwa podatkowego i rachunkowego.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi?

Studia niestacjonarne studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów z zakresu finansów i rachunkowości możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Łodzi - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Finanse i rachunkowość to jeden z najpopularniejszych kierunków ekonomicznych, który pomaga uściślić procesy gospodarcze i zjawiska pieniężne zachodzące w danej firmie czy państwie ogólnie. Specjaliści odnajdujący się w zarządzaniu pieniędzmi, inwestycjach i ryzyku finansowym są nam niezwykle potrzebni, by uchronić wszelkie transakcje i plany biznesowy od niezgodności.

Kandydaci na tego typu studia ekonomiczne nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką i informatyką. Przyszli studenci powinni odznaczać się odpowiedzialnością i rzetelnością, które pozwolą wyeliminować wszelkie błędy. Jeśli interesujesz się ekonomią i tym, co dzieje się na giełdzie, kierunek finanse i rachunkowość w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak finanse i rachunkowość możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego lub w Społecznej Akademii Nauk, a także w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania i w Społecznej Akademii Nauk. Uczelnie w Łodzi zapewniają wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór kierunków realizowanych w stopniu stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku finanse i rachunkowość umożliwiają absolwentom podjęcie pracy na stanowiskach księgowych, pośredników finansowych, doradców finansowych, analityków finansowych, analityków inwestycyjnych, pracowników bankowych, maklerów giełdowych, specjalistów do spraw podatkowych.

Abiturienci zatrudniani są w bankach, izbach i urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w działach finansowych, księgowości i controllingu w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, w biurach rachunkowych i doradztwach podatkowych, gdzie są analitykami i doradcami finansowymi. Pracują także w towarzystwach ubezpieczeniowych, księgowości, w firmach doradztwa biznesowego, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach administracji publicznej.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych i przedmiotach rozwijających predyspozycje kierownicze. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: polityka finansowania przedsiębiorstwa, bankowość elektroniczna, kalkulacje finansowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rachunkowość budżetowa, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, metody analizy zdolności kredytowej i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • polityka finansowania przedsiębiorstwa,
 • bankowość elektroniczna,
 • kalkulacje finansowe,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • rachunkowość budżetowa,
 • organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie,
 • współpraca przedsiębiorstwa z bankiem,
 • metody analizy zdolności kredytowej
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: rachunkowość i analiza finansowa, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, bankowość i finanse międzynarodowe, rachunkowość i finanse w sektorze publicznym, spółdzielczym i prywatnym. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie, które obejmuje wiedzę dotyczącą obsługi finansowej i rozliczeniowej firm i przedsiębiorstw, bankowości, obsługi podatkowej podmiotów gospodarczych, analityki finansowej i controllingu. Studenci zdobywają i rozwijają umiejętności analityczne i interpretacyjne, a także zdolności komunikacyjne i menedżerskie.

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W zależności od wybranej uczelni kierunek finanse i rachunkowość w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent finansów i rachunkowości pierwszego stopnia lub pokrewnych studiów ekonomicznych.

Finanse i rachunkowość w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi?

Kierunek finanse i rachunkowość w Łodzi umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowiskach księgowego, pośrednika finansowego, doradcy finansowego, analityka finansowego, analityka inwestycyjnego, pracownika bankowego, maklera giełdowego, specjalisty do spraw podatkowych. Abiturienci są przygotowani do pełnienia funkcji samodzielnych księgowych i finansistów, analityków finansowych i planistów, ekspertów podatkowych, specjalistów rachunkowości zorientowanej na podejmowanie decyzji, ekspertów międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, przyszłych głównych księgowych, biegłych rewidentów i ekspertów w dziedzinie rachunkowości przedsiębiorstw i innych instytucji.

Abiturienci pracują w biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń, urzędach i izbach skarbowych, różnego rodzaju usługach, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż, w organizacjach pozarządowych, kontrolingu, instytucjach państwowych, instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej, ubezpieczeniach, służbie cywilnej, doradztwie, biznesie, audycie, podatkach, administracji biurowej.

Studia ekonomiczne kreują specjalistów w firmach ubezpieczeniowych, izbach i urzędach skarbowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jak również zarządzają portfelami inwestycyjnymi w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach czy jednostkach samorządowych. Absolwenci zatrudniani są jako pracownicy działów finansowych, księgowości i controllingu w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, pracownicy biur rachunkowych i doradztwa podatkowego, gdzie pełnią funkcję analityków i doradców finansowych i zajmują się zarządzaniem ryzykiem.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów
 • wynik maturalny z przedmiotów takich jak: język obcy, matematyka, geografia, historia, informatyka

 

Studia ekonomiczne w Łodzi na kierunku finanse i rachunkowość wzbudzają duże zainteresowanie nawet na studiach niestacjonarnych. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości lub decyduje kolejność zgłoszeń. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 150

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych są płatne – za możliwość nauki przeważnie muszą także zapłacić studenci prywatnych szkół wyższych.

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – od 3240 zł
 • Uniwersytet Łódzki – 4100 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi – od 3680 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w indywidualnie ustalonym przez uczelnie terminie w systemie rekrutacyjnym – kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w swoich prywatnych profilach, dzięki czemu mogą poznać decyzję szkoły o przyjęciu lub odrzuceniu ich aplikacji na wybrane kierunki studiów.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 24.09.2022

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać zazwyczaj osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają także przekazanie plików za pośrednictwem np. poczty tradycyjnej lub elektronicznej czy zaufanych osób trzecich (np. rodzica).

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych można składać w terminie wyznaczonym przez daną szkołę wyższą. Zazwyczaj etap ten rozpoczyna się zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego i trwa kilka dni – należy zadbać o to, by nie spóźnić się z dopełnieniem formalności, gdyż może to skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – od 09.09.2022 do 16.09.2022

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku finanse i rachunkowość dają wiele perspektyw rozwoju i stają się coraz popularniejsze, jeśli chodzi o studia ekonomiczne. Branża finansowo-rachunkowa rozwija się dynamicznie i nieustannie potrzebuje nowych pracowników. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się finanse i giełda?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia ekonomiczne są właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Łodzi?

Studia ekonomiczne w Łodzi na kierunku finanse i rachunkowość wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia.

Maria, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Finanse i rachunkowość to kierunek niezwykle praktyczny, zwłaszcza że coraz więcej osób poszukuje specjalistów obracających się w branżach ekonomicznych. Specjalizuję się w rachunkowości przedsiębiorstw. Jest bardzo ciekawie, polecam.

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (0)