Psychologia studia niestacjonarne Wrocław

Psychologia studia niestacjonarne Wrocław

Psychologia studia niestacjonarne Wrocław

Studia niestacjonarne we Wrocławiu

psychologia

Odkryj psychologię we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia niestacjonarne Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu to studia jednoltie magisterskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia niestacjonarne Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Należy pamiętać, że studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Podobnie jest w przypadku kierunku psychologia we Wrocławiu. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu.

Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Psychologia w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Gdzie studiować na kierunku psychologia (niestacjonarne) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia (niestacjonarne) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Albert Camus stwierdził: „Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, żeby być silniejszym niż warunki czasu i życia”. Obecny świat może doprowadzać do frustracji, dlatego tak wiele osób potrzebuje teraz rozmowy, która zaprowadzi do zakorzenionych problemów rozwojowych i natury psychicznej. Psychologia zajmuje się psychiką człowieka, weryfikuje jego zachowanie i funkcjonowanie w środowisku.

Idealni kandydaci na studia psychologiczne i społeczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych. Kandydaci powinni interesować się psychologią, prawem czy naukami społecznymi. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupie, kierunek psychologia we Wrocławiu jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów niestacjonarnych we Wrocławiu takie jak psychologia możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w Dolnośląskiej Wyższej Szkole, w SWPS Uniwersytecie Humanistycznym. Uczelnie we Wrocławiu gwarantują najwyższy poziom kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: psychologia społeczna, psychologiczne i ekonomiczne podstawy przedsiębiorczości, wprowadzenie do psychologii rodziny, wprowadzenie do diagnozy psychologicznej, statystyka

 

4. Praca po studiach

Kierunek psychologia we Wrocławiu umożliwia absolwentom podjęcie pracy w szkołach, w placówkach oświatowo-wychowawczych, w urzędach pracy, w ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, w placówkach służby zdrowia, w wojsku, w policji i sądownictwie. Absolwenci zatrudniani są w gabinetach, ośrodkach i pracowniach psychologicznych, w instytucjach zajmujących się profilaktyką zdrowotną i społeczną, w poradniach specjalistycznych (młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich), w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, w agencjach reklamowych, działach marketingu i PR, działach HR/personalnych, w agencjach headhunterskich i konsultingowych, w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości.

Absolwenci pracują także w placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze, w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, w zespołach, które zajmują się promowaniem kampanii wizerunkowych, w organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), w instytucjach UE.

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Tryb dzienny studiów skupia się na edukacji, która spotkania przewiduje od poniedziałku do piątku.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • psychologia społeczna,
 • psychologiczne i ekonomiczne podstawy przedsiębiorczości,
 • wprowadzenie do psychologii rodziny,
 • wprowadzenie do diagnozy psychologicznej,
 • statystyka z metodologią,
 • neuropsychologia,
 • podstawy pomocy psychologicznej i psychoterapii,
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji takich jak na przykład: psychologia biznesu i organizacji, psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia sądowa. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od potrzeb studentów, a także współczesnego rynku pracy.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwoli szczegółowo zgłębiać treści psychologiczne, a także zapewni wiedzę z zakresu nauk społecznych. Studenci kształcą się w zakresie psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży, psychologii zarządzania i społecznej. Zdobywane umiejętności pozwalają poprawnie się komunikować, a także pracować w grupie.

Ile trwają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie we Wrocławiu studia psychologiczne oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Oznacza to, że studia niestacjonarne realizujesz tak jak studia stacjonarne w trakcie pięcioletniej edukacji, która kończy się egzaminem magisterskim i zapewnia tytuł magistra, a tym samym umożliwia wykonywanie zawodu.

Niektóre uczelnie umożliwiają studiowanie psychologii także w ramach drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim.

Jaka praca po kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku psychologia dają możliwość zatrudnienia w szkołach, w placówkach oświatowo-wychowawczych, w urzędach pracy, w ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, w placówkach służby zdrowia, w wojsku, w policji i sądownictwie. Absolwenci pracują w gabinetach, ośrodkach i pracowniach psychologicznych, w instytucjach zajmujących się profilaktyką zdrowotną i społeczną, w poradniach specjalistycznych (młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich), w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, w agencjach reklamowych, działach marketingu i PR, działach HR/personalnych, w agencjach headhunterskich i konsultingowych, w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości.

Absolwenci zatrudniani są w ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych, w domach opieki, w instytucjach profilaktyki społecznej, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w hospicjach, w centrach pomocy rodzinie, w placówkach oświatowo-wychowawczych, w placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze, w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, w organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), w instytucjach Unii Europejskiej, w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, w zespołach, które zajmują się promowaniem kampanii wizerunkowych,  w służbach społecznych takich jak instytucje rynku pracy, agendy pomocy społecznej, biura karier studenckich, organizacje pozarządowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach dziecka, w placówkach służby zdrowia, które obejmują poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne, w ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach, w pracowniach testów psychotechnicznych, w sanatoriach, w fundacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach badawczych i naukowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na kierunek psychologia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu wzbudzają duże zainteresowanie kandydatów. Liczba miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne jest jednak ograniczona. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie we Wrocławiu. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, decyduje kolejność zgłoszeń lub obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku psychologia są jednymi z najczęściej wybieranych w kraju. Psychologia to nauka, która skupia się na stanach psychicznych i emocjonalnych człowieka i próbuje pomóc mu w dojściu do równowagi psychiczno-duchowej. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesuje Cię psychika człowieka?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek psychologia we Wrocławiu jest właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie we Wrocławiu. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Kierunek psychologia przewiduje także rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia psychologiczne i społeczne są jednymi z najczęściej wybieranych studiów humanistycznych w kraju.

Karol, student trzeciego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Psychologia stała się kierunkiem modnym w świecie, w którym doskwiera nam tak wiele problemów na tle psychicznym. Osobiście chcę zajmować się psychologią sądową. Kierunek jest niezwykle ciekawy, ale także wymagający, dla osób ambitnych.

Kierunki psychologiczne i społeczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)