Politologia - Kraków

Politologia - Kraków

Politologia - Kraków

Studia w Krakowie

politologia

Odkryj kierunek politologia w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Politologia - studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Politologia w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Politologia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek politologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek politologia w Krakowie?

Nikogo nie powinien zaskakiwać fakt, że wszystkie kierunki studiów w Krakowie generują pewne wymagania, którym należy sprostać, aby mieć szansę na ich rozpoczęcie.

Przedmiotami wiodącymi na politologii są najczęściej: język polski, język angielski, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Celem zgłębienia szczegółów, zapoznaj się ze stroną internetową wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Politologia w Krakowie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

POLITOLOGIA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

POLITOLOGIA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku politologia w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA?

 

Polityka potrafi podgrzać atmosferę niejednego spotkania towarzyskiego, jest tematem zainteresowania wielu badaczy, a przede wszystkim pełni niezwykle istotną funkcję w kwestii prawidłowego funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i gospodarczego danego kraju. Dla zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi, całokształtem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu obywateli, prawdopodobnie odpowiednie okażą się studia na kierunku Politologia w Krakowie.

W związku z tym, że niektóre uczelnie w Krakowie postanawiają zapewnić przyszłym studentom możliwie wysoki komfort edukacji, istnieje możliwość dwojakiego podjęcia Politologii – w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Pierwsza z opcji wiąże się z nauką od poniedziałku do piątku, tryb zaoczny natomiast od piątku do niedzieli. Jeżeli postanowisz studiować Politologię niestacjonarnie, będziesz mógł pomyśleć o podjęciu pracy zawodowej lub jakiejkolwiek innej aktywności, wymagającej nakładów czasowych w tygodniu roboczym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku politologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku politologia w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia w Krakowie na kierunku Politologia to tak naprawdę nauka szczegółowych podstaw prawnych, obowiązujących doktryn politycznych oraz specyfiki pracy ludzi zajmujących się polityką. Sprowadza się to do tego, że osoba zastanawiająca się nad rozpoczęciem tego kierunku, powinna wykazywać zainteresowanie:

 • prawem
 • historią
 • wiedzą o społeczeństwie

 

Oraz posiadać dobrze rozwinięte kompetencje w tych dziedzinach, aby móc je udowodnić na rozszerzonym egzaminie maturalnym. Ponadto cenne okażą się kompetencje interpersonalne, pozwalające na skuteczną argumentację własnego stanowiska oraz podejmowanie efektywnej pracy grupowej.

Głównym celem powstania kierunku Politologia jest uposażenie studentów w:

 • szeroką wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w aspektach współczesnej, szeroko rozumianej polityki, wraz z najsłynniejszymi przedstawicielami światowej sceny politycznej
 • determinantach i skutkach działań społeczno-ekonomicznych na arenie lokalnej, regionalnej oraz globalnej

 

Ponadto jako absolwent nauczysz się korzystania z narzędzi politologicznych, służących do analizy treści naukowych, weryfikacji danych oraz wyciągania trafnych wniosków.

Ile trwają studia na kierunku politologia w Krakowie?

Studia na kierunku Politologia w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku politologia w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek politologia w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POLITOLOGIA?

Politologia jest kierunkiem dosyć uniwersalnym, jeśli chodzi o spektrum tematyki prezentowanych przedmiotów, dlatego jeżeli zdecydujesz się na podjęcie tych studiów, prawdopodobnie będziesz mógł liczyć na możliwość wyboru konkretnego charakteru przyszłej pracy, który najlepiej odpowie na twoje zainteresowania. Absolwenci studiów politologicznych znajdują zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach europejskich
 • organach administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • międzynarodowych korporacjach
 • organizacjach zajmujących się tematyką bezpieczeństwa
 • partiach politycznych 
 • organach wymiaru sprawiedliwości

Kierunki humanistyczne w Krakowie

etyka
Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

  

Komentarze (0)