Studia ekonomiczne Bydgoszcz

Studia ekonomiczne Bydgoszcz

Studia ekonomiczne Bydgoszcz

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Bydgoszczy

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia ekonomiczne Bydgoszcz | woj. kujawsko - pomorskie

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA EKONOMICZNE W BYDGOSZCZY - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finance and accounting stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finansowo - prawny stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy są studia ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W BYDGOSZCZY

SORTOWANIE:

Rekrutacja na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Bydgoszczy należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji.

W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Bydgoszczy

Bydgoszcz należy do grona najważniejszych ośrodków akademickich, a potwierdzeniem pozycji na mapie wyższej edukacji jest fakt, iż kandydaci na studia mogą wybierać spośród licznych uczelni, o różnorodnym profilu kształcenia.

Planując w tym mieście naukę dyscyplin ekonomicznych można mieć pewność, że znajdzie się odpowiedni kierunek, interesującą specjalność, a także otrzyma się wybór odnośnie trybu kształcenia. Studia ekonomiczne w Bydgoszczy dzielą się na stacjonarne i niestacjonarne, choć te drugie należy rozumieć jako zaoczne, ponieważ zdecydowanie przeważają nad wieczorowymi.

Ekonomiczne studia niestacjonarne w Bydgoszczy to wiele ścieżek kształcenia, których zadaniem jest rozwijanie konkretnych umiejętności i kompetencji. Finanse i doradztwo podatkowe, Bankowość i innowacje finansowe, czy sztandarowa Ekonomia; w tym mieście każdy zainteresowany zdobyciem wysokiej jakości wykształcenia znajdzie coś dla siebie.

Mówiąc o studiach niestacjonarnych należy wspomnieć o zasadach, jakimi się rządzą. Trzeba pamiętać, że jeśli udajemy się na uczelnię publiczną, to nie zmienia to faktu, iż taki tryb nauki jest trybem płatnym. Co jeszcze warto wiedzieć i na co być przygotowanym? Studia niestacjonarne, a w tym przypadku zaoczne, charakteryzują się tym, iż zajęcia prowadzone są w weekendy, w ramach tzw. zjazdów.

Studenci uczęszczają na uczelnię w soboty i niedziele i realizują taki sam program nauczania, jaki obowiązuje na studiach dziennych, tylko że w bardziej zwartej i skondensowanej postaci. Na tej podstawie wymagana jest większa samodzielność oraz umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Chociażby dla nabycia wymienionych umiejętności warto jest podjąć ekonomiczne studia niestacjonarne w Bydgoszczy.

czytaj studia ekonomiczne niestacjonarne (zaoczne) w Bydgoszczy

 

KIERUNKI EKONOMICZNE W BYDGOSZCZY

STUDIA EKONOMICZNE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

A
E
F
K
P
R
T
W
Rozwiń

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Bydgoszczy?

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy od wielu lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystko dzięki temu, że kierunki ekonomiczne są bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku i pozwalają nie tylko na odbycie ciekawych, rozwojowych studiów, ale przede wszystkim na znalezienie pracy w zawodzie.

Wszystkie studia ekonomiczne oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji. Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Dlatego warto zdawać sobie sprawę, iż studia ekonomiczne w Bydgoszczy to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, inwestycje i ubezpieczenia, metody ilościowe i systemy informacyjne, prawo w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy proponuje swoim studentom pobieranie nauk na kierunku: Ekonomia (studia licencjackie trzyletnie), ze specjalnościami: Bankową – specjalność stworzona przy współpracy z PKO Bankiem Polskim, Ekonomią menedżerską oraz Finansami i rachunkowością. UKW prowadzi również nabór na studia podyplomowe na kierunkach ekonomicznych: Bankowość i Finanse, Ekonomia i Zarządzanie oraz Zarządzanie Nieruchomościami.

 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi zajęcia na kierunku ekonomicznym na Wydziale Zarządzania, na studiach licencjackich I stopnia z Finansów i rachunkowości. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych istnieje do wyboru jedna z trzech specjalności: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw albo Finanse i rachunkowość sektora publicznego. UTP w Bydgoszczy prowadzi również nabór na studia podyplomowe na kierunki ekonomiczne: Audyt wewnętrzny, Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce, Komunikacja i negocjacje w biznesie, Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Rachunkowość przedsiębiorstw.

 

KUJAWSKO POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA EKONOMICZNE

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Ekonomia (studia trzyletnie licencjackie), ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Analityk rynków finansowych, Biznes międzynarodowy, Ekonomia przedsiębiorstw, Psychologia w biznesie, Prawo w biznesie, Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse, Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne, Marketing i public relations w biznesie, Prawo podatkowe i rachunkowość, Zarządzanie firmą międzynarodową, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Handel międzynarodowy, Organizacja i zarządzanie w administracji, Bankowość i doradztwo finansowe oraz na kierunku Finanse i rachunkowość (studia trzyletnie licencjackie)

 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy prowadzi nabór na studia ekonomiczne na kierunkach: Finanse i rachunkowość (ze specjalnościami: Bankowość i innowacje finansowe, Finanse i doradztwo podatkowe, International business, Menedżer finansowy, Prawo i finanse w praktyce oraz Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw), Prawo w biznesie (ze specjalnościami: International business, Prawo i finanse w praktyce, Prawo i zarządzanie w praktyce, Prawo podatkowe w firmie), Psychologia w biznesie (ze specjalnościami: Coaching i mentoring w biznesie, International business, Negocjacje i mediacje w biznesie oraz Psychologia menedżera) i Zarządzanie (ze specjalnościami: International business, Marketing, sprzedaż i PR, Negocjacje i mediacje w biznesie, Prawo i zarządzanie w praktyce czy Projektowanie innowacyjnego biznesu). WSB w Bydgoszczy organizuje również studia podyplomowe na kierunkach ekonomicznych: Akademia bankowości i finansów z certyfikatem EFCB, Akademia trenera biznesu, Analityk finansowy, Język angielski w biznesie, Kadry i płace w praktyce, Logistyka w biznesie, Negocjacje i mediacje w biznesie, Podstawy rachunkowości w praktyce, Prawo podatkowe w praktyce, Psychologia w biznesie, Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna, StartUp – zarządzanie nowoczesnym biznesem, Storytelling w biznesie, Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie oraz Wycena nieruchomości.

 

BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA EKONOMICZNE

Bydgoska Wyższa Szkoła Głowna prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z kierunków ekonomicznych: Administracja i zarządzanie finansami publicznymi, Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, Podatki i doradztwo podatkowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Psychologia w biznesie, Rachunkowość, Zarządzanie nieruchomościami oraz Angielski w biznesie.

 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy prowadzi zajęcia na kierunkach ekonomicznych z: International Business (trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia uzupełniające magisterskie), Rachunkowości i usług finansowych (trzyletnie studia licencjackie), Controllingu w finansach i rachunkowości (studia dwuletnie magisterskie), Ekonomiki turystyki (studia dwuletnie magisterskie) oraz Ekonomii menedżerskiej (studia dwuletnie magisterskie). WSG w Bydgoszczy posiada też szeroką gamę studiów podyplomowych, w tym studia ekonomiczne na kierunkach: Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Kadry i Płace - Prawo i Praktyka, Mediacje Gospodarcze, Metody i Narzędzia Analizy Statystycznej, Neuroekonomia, Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi, Projektowanie i realizacja nowoczesnych START-UPÓW, Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie, Rachunkowość Budżetowa,  Rachunkowość i Podatki od Podstaw, Skuteczna Windykacja Należności, Wycena Nieruchomości oraz Zamówienia i Dyscyplina Finansów Publicznych.

 

Komentarze (0)