Studia architektoniczne Lublin

Studia architektoniczne Lublin

Studia architektoniczne Lublin

Największy wybór studiów

architektonicznych w Lublinie

Odkryj kierunki architektoniczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia architektoniczne Lublin | woj. lubelskie

Studia architektoniczne w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są Studia architektoniczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W LUBLINIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W LUBLINIE

Rekrutacja i wymagania na studia architektoniczne w Lublinie

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia architektoniczne niestacjonarne w Lublinie

Lublin poprzez swoją urodę może wydawać się atrakcyjnym miejscem do studiowania kierunków architektonicznych. Niestety, dla tych którzy chcieliby poprowadzić swoje kształcenie w formie niestacjonarnej tutejsza oferta może być niezadowalająca. Przeglądając propozycje dydaktyczne możemy znaleźć interesujące dyscypliny: Architekturę, Architekturę krajobrazu, a nawet takie, które ze sztandarową architekturą mają niewiele wspólnego, jak na przykład Architektura informacji, czy Architektura książki.

Osoby pragnące rozwijać się w stricte architektonicznych dziedzinach, inspirując się dokonaniami Le Corbusiera, czy Franka Gehry’ego mogą doznać zawodu, gdyż realizowane są one wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych. Chcąc kształcić się na studiach architektonicznych w Lublinie należy zmienić swoje plany i z myślenia o nauce wykreślić studia niestacjonarne, zamieniając je na studia stacjonarne. 

czytaj dalej studia architektoniczne niestacjonarne w Lublinie

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W LUBLINIEPOLECANE DLA CIEBIE

STUDIA ARCHITEKTONICZNE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia architektoniczne w Lublinie?

Myślisz o zostaniu architektem? To bardzo dobry zawód, zdobędziesz konkretne umiejętności do wykorzystania w pracy i w życiu. Posiądziesz cenną umiejętność rysowania, obliczania ryzyka, wiedzę o konstrukcjach budowlanych i umiejętność wykonywania bezpiecznych projektów.

A może chcesz zostać inżynierem budownictwa? Studia powiązane z użytecznym konstruowaniem, projektowaniem i wykonywaniem projektów zawsze cechują się świetlaną przyszłością. Cały czas rozbudowujemy nasze miasta, wsie, rozwijamy infrastrukturę. Dlatego wykształceni i dobrze przygotowani architekci i budowlańcy są nam niezbędni.

Studia architektoniczne w Lublinie z pewnością są dobrym startem w przyszłość dla architektów i inżynierów budownictwa. Dzięki nauce i możliwości odbycia praktyk studenckich zdobędziecie nie tylko umiejętności i wiedzę, ale również doświadczenie, bez którego trudno byłoby Wam wejść w życie zawodowe. Lublin to polska perełka architektoniczna. Pięknie położone miasto, którego historia lokacyjna sięga VI wieku! Miasto, w którym podpisano akt Unii Lubelskiej.

To architektoniczny pomnik historii. Czyż to nie dobre miejsce na studiowanie architektury? Przyglądanie się budowlom, analizowanie ich konstrukcji, stylu oraz poznawanie historii? Studia architektoniczne w Lublinie to prawdziwa podróż architektoniczna w głąb historii - możecie na co dzień podziwiać wspaniałą sztukę architektoniczną, a do tego poznawać tajniki z cyklu: jak to jest zrobione. Sprawdźcie, jakie kierunki studiów architektonicznych możecie wybrać w Lublinie.

 

Studia architektoniczne w Lublinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Poszczególne kierunki architektoniczne możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Stopień pierwszy to studia licencjackie, trwające trzy lata, lub studia inżynierskie, które w zależności od realizowanego kierunku trwają trzy i pół roku (budownictwo) lub cztery lata (architektura). Stopień drugi to uzupełniające studia magisterskie, które możesz realizować w trakcie trzech lub czterech semestrów.

Lubelskie uczelnie przygotowały także ofertę kierunków podyplomowych, umożliwiających zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Studia tego typu możesz zrealizować w zakresie dwóch-trzech semestrów w trybie niestacjonarnym.

Możesz wybrać na przykład rusztowania budowlano-montażowe, architekturę krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich, grafikę wydawniczą. Studia architektoniczne pierwszego i drugiego stopnia odbywają się stacjonarnie bądź niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych trwa od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych zaś w weekendy.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów architektonicznych w Lublinie

Do kategorii studiów architektonicznych w Lublinie możemy zaliczyć przede wszystkim architekturę, architekturę krajobrazu, budownictwo i projektowanie wnętrz. Poszczególne propozycje kształcenie mają wiele elementów wspólnych, ale także wykazują się odrębnością w obiektach zainteresowania. Sprecyzuj, czym najbardziej chciałbyś/abyś zajmować się w sferze architektonicznej. Projektowaniem? Konstruowaniem? Urządzaniem? Budowaniem?

Uczelnie w Lublinie przygotowują oferty kształcenia zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Anglojęzyczne kierunki, takie jak interior design czy architecture, wprowadzą Cię na arenę międzynarodową i ułatwią nawiązywanie kontaktów biznesowych i zawodowych w tym zakresie.

Czekają na Ciebie także interesujące specjalności i studia podyplomowe, które pozwolą Ci zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Wśród najpopularniejszych kierunków podyplomowych znajdziesz na przykład architekturę książki –projektowanie i edycja oraz architekturę krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów architektonicznych:

 • architecture
 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • budownictwo
 • interior design
 • projektowanie wnętrz

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki architektoniczne w Lublinie?

Poszczególne kierunki architektoniczne możesz realizować na wielu lubelskich uczelniach. Architekturę i budownictwo znajdziesz zwłaszcza na Politechnice Lubelskiej, której Wydział Budownictwa i Architektury jest doskonale przystosowany technicznie do prowadzenia kształcenia w tym zakresie. Ośrodki akademickie przygotowują pracownie i sale wykładowe do realizacji zajęć w zakresie architektury, projektowania, budownictwa.

Swoje propozycje kształcenia przedstawia również Katolicki Uniwersytet Lubelski, który umożliwia kształcenie w zakresie architektury krajobrazu, podobnie jak Uniwersytet Przyrodniczy. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji prócz architektury znajdziesz kierunki realizowane w języku angielskim.

Jeśli marzą Ci się studia architektoniczne, już teraz zapisz się na kurs rysunku, by pomyślnie przejść egzaminy wstępne. Progi punktowe na poszczególne kierunki są wysokie, ponieważ kierunki architektoniczne i budowlane uchodzą za jedne z najbardziej opłacalnych i prestiżowych zarazem.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki architektoniczne w Lublinie?

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia architektoniczne w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Studia architektoniczne i budownicze uznawane są za jedne z najbardziej opłacalnych. Specjaliści w tym zakresie zdobywają techniczne, inżynierskie wykształcenie, niezwykle cenne w XXI wieku, który nieustannie coś buduje, zmienia, przekształca. Warto śledzić dynamicznie zmieniający się rynek pracy, który najlepiej określi, jakich ekspertów poszukują współcześni pracodawcy.

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • architekt
 • dekarz i blacharz budowlany
 • cieśla i stolarz budowlany
 • doradca w firmach budowlanych
 • projektant wnętrz
 • operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych
 • konstruktor
 • kreślarz
 • inspektor w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych
 • inspektor w zakresie instalacji elektrycznych
 • monter instalacji budowlanych

Absolwenci pracują w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych, agencjach reklamowych, biurach projektowych, firmach wykonawczych, instytutach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem. Różnorodne możliwości wymagają także określonych umiejętności.

Kierunki architektoniczne są przeznaczone dla osób uzdolnionych manualnie i rysunkowo. Od kandydatów wymaga się myślenia nie tylko przestrzennego, ale i abstrakcyjnego. Przyszli projektanci i architekci muszą odznaczać się nienaganną wyobraźnią i pomysłowością. W dzisiejszych czasach warto studiować coś, co naprawdę nas interesuje. Jeśli czujesz, że architektura, budownictwo, a może projektowanie wnętrz są właśnie dla Ciebie, wybierz studia w Lublinie.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Wybór uczelni wyższej niejednokrotnie uzależniony jest od kierunku, który zamierzasz studiować. Pamiętaj, że nie każda placówka akademicka ma taką samą ofertę kształcenia. Mimo że Politechnika Lubelska oferuje studia architektoniczne, nie znajdziesz na niej architektury krajobrazu, którą proponuje między innymi Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Ośrodki akademickie należy dostosowywać do swoich potrzeb edukacyjnych. Inny charakter kształcenia mają studia politechniczne, inny zaś uniwersyteckie. Zweryfikuj jakie możliwości rozwoju proponuje dana uczelnia. Ważne są wymiany międzyuczelniane, konferencje naukowe, a także zajęcia pozauczelniane.

Wszelkie dodatkowe aktywności wpływają na plus, jeśli chodzi o zdobywanie doświadczenia zawodowego. Zapoznaj się z programami studiów, staży, a także z ofertą stypendialną. Uczelnie w Lublinie mają bardzo wiele do zaoferowania, dlatego niezależnie od tego, gdzie będziesz studiował/a, możesz być pewien/pewna rzetelnego podejścia do realizowanego kształcenia.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia architektoniczne w Lublinie?

Studia powszechnie uznawane są za jeden z najważniejszych etapów w życiu dorastającego człowieka. To czas rozwijania pasji, zdobywania nowych życiowych doświadczeń, zgłębiania wiedzy znaczącej dla kariery zawodowej. Jednocześnie to okres zawierania przyjaźni i znajomości istotnych dla kariery zawodowej.

Studia w Lublinie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów i studentów. Miasto przygotowuje szereg atrakcji, a tym samym ułatwia dostęp do kultury, sztuki i sportu kształcącym się ludziom. Władze miasta chętnie współpracują z uczelniami, firmami i przedsiębiorstwami, tworząc programy stażowe i oferty praktyk, jednocześnie ułatwiając wkroczenie na rynek pracy.

Uczelnie dbają o rozwój swoich studentów, dlatego zachęcają ich do brania udziału w konferencjach naukowych, grantach badawczych, do zakładania kół naukowych. Organizują także różnego rodzaju wymiany międzyuczelniane w kraju i za granicą. Nowocześnie wyposażone pracownie badawcze, a także dostęp do najnowszych graficznych programów komputerowych umożliwiają zdobywanie wiedzy na podstawie zajęć praktycznych i teoretycznych.

Historyczne miasto stanie się interesującym obiektem inspiracji dla studentów architektury i nauk jej pokrewnych. Co ważne oferuje także wiele możliwości zatrudnienia dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i rozwojowi gospodarczo-społecznemu. Wybierz kierunek architektoniczny i studiuj w Lublinie.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach architektonicznych

Kim będziesz po studiach architektonicznych? Architektem, bądź budowniczym. W jednym i w drugim przypadku zostaniesz inżynierem. Po studiach, jeśli zechcesz pozostać w zawodzie, zobligowany będziesz do zdania egzaminu zawodowego architekta, który uprawnia do samodzielnej pracy.

Jeśli do takiego egzaminu nie podejdziesz, będziesz mógł pracować w roli asystenta. Zaraz po studiach architektonicznych możesz pracować w jednostkach samorządowych - w biurze projektów urzędu miasta, województwa czy gminy. 

A także w prywatnych firmach projektowo-budowlanych. Możesz również rozpocząć własną działalność gospodarczą, o ile masz chociaż skromne, ale jednak masz, CV i portfolio. Aby samodzielnie świadczyć usługi projektowania budynków czy też wnętrz, musisz mieć doświadczenie. Bez niego będzie Ci trudno znaleźć swoich kontrahentów. Doświadczeniem i praktyką warto się chwalić - publikować w internecie swoje zrealizowane projekty.

Dzięki temu wzbudzisz zaufanie swoich przyszłych Klientów i odpowiednio się zaprezentujesz. Na początku warto jednak spróbować swoich sił u boku pracodawcy. Prowadzenie własnej działalności zaraz po studiach powinno być umotywowane sporymi umiejętnościami i praktyką zawodową. Jeśli takowe posiądziesz podczas studiów - architektoniczny świat będzie należał do Ciebie!

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA LUBELSKA STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Studia architektoniczne prowadzone są na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury, to tu możecie podjąć kształcenie z zakresu:

 • architektura - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, spec. na II stopniu - Diagnosis and Repair of Buildings
 • budownictwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, spec. drogi, mosty i ekoinfrastruktura, technologia i organizacja budownictwa, konstrukcje budowlane i inżynierskie, remonty i konserwacja zabytków, Civil Engineering Structures and Ecological Engineering, Ecological Engineering in Transport Infrastructure

dowiedz się więcej>

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA ARCHITEKTONICZE

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim możecie podjąć studia z zakresu architektury krajobrazu w ramach studiów dwustopniowych.

dowiedz się więcej>

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Na Uniwersytecie Przyrodniczym, możecie podjąć studia z zakresu architektury krajobrazu (studia inżynierskie).

dowiedz się więcej>

 

Rekrutacja na studia architektoniczne w Lublinie

Marzysz o zostaniu architektem? To już dziś zapisz się na… kurs rysunku! Aby dostać się na studia architektoniczne musisz zdać śpiewająco egzamin z rysunku. I lepiej tej części rekrutacji nie lekceważyć. Ma ona kluczowe znaczenie dla Waszego być lub nie być na listach studentów. Oprócz rysunku dla komisji rekrutacyjnej ważne są wyniki z matury z matematyki, jak i fizyki. Możecie znacząco polepszyć swoją sytuację, jeśli dobrze napiszecie egzamin z języka obcego.

 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)