Zarządzanie - Łódź

Zarządzanie - Łódź

Zarządzanie - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

zarządzanie 

Odkryj zarządzanie w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 60 miejsc, a Politechnika Łódzka 45 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ, PŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3580 zł do 4560 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Filia w Tomaszowie Mazowieckim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zarządzania UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Pokaż więcej
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Matematyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka stosowana

Pokaż więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Politologia +

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Pokaż więcej
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Jednostka prowadząca

Muzyka w mediach i produkcja muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lub 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyki

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Łodzi? Jeśli chcemy dostać się na studia, to musimy wziąć udział w konkursie świadectw. A jakie przedmioty są brane pod uwagę? Język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, biologia, chemia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

Dlaczego wymagania na Zarządzanie wydają się tak zróżnicowane? Gdyż w programie nauczania nie brakuje różnorodnych zagadnień i dziedzin, wśród których wymienić można: podstawy działalności biznesowej, podstawy zarządzania, systemy informatyczne zarządzania, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, relacje organizacyjne, społeczne aspekty zarządzania.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Zarządzanie w Łodzi

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi

Zarządzanie to taki kierunek studiów, który od pewnego czasu jest na pierwszym miejscu uczelnianej listy przebojów. Studia te pozwalają młodym ludziom nauczyć się przedsiębiorczości, prowadzenia własnej firmy oraz niezbędnej dokumentacji. Dlaczego kierunek ten jest tak popularny?

Rozwój firm i działalności gospodarczych w naszym kraju od pewnego czasu jest bardzo dynamiczny, a nowych szefów i prezesów jest bez liku. Każdy chciałby być samowystarczalny, w momencie prowadzenia własnej działalności, lecz nie każdy wie od czego zacząć. Studia na kierunku zarządzanie, dają taką możliwość, proponując przy tym młodemu człowiekowi wiele ścieżek kariery.

Specjalizacje, które można wybrać na dalszym etapie kształcenia, mogą nakierować studenta na wybrane ścieżki rozwoju, a co za tym idzie – dając mu warsztat do samodzielnej działalności jako specjalista do spraw zarządzania. Łódzkie uczelnie wyższe i ich profesorowie doskonale zdają sobie z tego sprawę, mając na celu przekazanie jak największej wiedzy swoim studentom.

 

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student tego kierunku będzie miał zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, na rynku krajowym i międzynarodowym, a co za tym idzie – znajomość potencjału rynków oraz specyfikację międzykulturowego i międzynarodowego zarządzania. Dowie się, czym są podmioty gospodarcze, jakie występują między nimi zależności i polityka.

W kontekście wiedzy o człowieku – zaznajomi się z podstawowymi pojęciami z zakresu socjologii i nauki o człowieku, a także jego relacji w organizacjach i ogólnie pojętej gospodarce. Studia te, wykształcą potencjalnych szefów i menadżerów, dając podstawy szczegółowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

 

Umiejętności

W trakcie kształcenia, student nauczy się prawidłowo interpretować zjawiska społeczne – kulturowe, ekonomiczne oraz prawne. Pozna przyczyny i przebieg zarządzania, wykorzystując pozyskaną wiedzę w celu oceny i analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych.

Dowie się także, jak identyfikować i określać problemy w firmie, co zrobić, by problemom zapobiegać, jak również opracowywać strategię rozwiązań, w oparciu o wybrane metody i narzędzia. Nabierze umiejętności interpersonalnych – komunikacja z kontrahentami, menadżerami czy współpracownikami, nie będzie stanowiła dla niego żadnego problemu.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent będzie wyposażony w wiedzę na temat sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, w kraju i na świecie. Z powodzeniem będzie radził sobie pracując w grupie, a także będzie się wykazywał jako jednostka. Będzie otwarty na pracę zespołową, zdając sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron. Z powodzeniem będzie rozwiązywał powstałe problemy w zakresie nie tylko teoretycznym, ale również praktycznym.

 

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku zarządzanie jest tak skonstruowany, by absolwent Wyższej Szkoły opuszczając jej mury był w pełni wyposażone w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w swoim zawodzie. Przedmioty, z którymi student się zapozna, mają na celu objaśnienie wielu zagadnień z zakresu zarządzania, socjologii czy psychologii, czyli dziedzin wiedzy niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź pomocy przedsiębiorstwom.

Absolwent po takich studiach będzie wiedział, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, kiedy zastosować niezbędne środki zapobiegawcze lub jak prowadzić niezbędną dokumentację firmową. Studia te także nauczą przyszłego absolwenta, w jaki sposób budować relacje międzyludzkie, na poziomie szef-podwładny, menadżer– menedżer oraz kierownik– kontrahent.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Czym powinien odznaczać się przyszły student tego kierunku? Powinien mieć w sobie smykałkę do interesu–czyli czuć się dobrze jako kierownik różnych przedsięwzięć. powinien także wiedzieć, jak zachować się wśród grupy rówieśników, osób starszych bądź dzieci. Wiedza ta ułatwi mu późniejsze przygotowanie do zawodu menadżerskiego, skutkując tym samym doskonałą wiedzą interpersonalną.

Student zarządzania musi lubić wyzwania – niejednokrotnie bowiem w trakcie późniejszej pracy mogą mieć miejsce sytuacje stresowe. Młody człowiek nie powinien dać się ponosić emocjom, a raczej na chłodno opracowywać plany działania lub niezbędne strategie. Dobrze byłoby, gdyby interesował się wiedzą o społeczeństwie, o państwie i jego polityce, możliwościach w kontekście działalności gospodarczej, a także przepisach prawa. To właśnie te dziedziny pozwolą mu nabrać pewności siebie, podejmując wyzwanie na studiach w Łodzi.

Zarządzanie stworzone jest dla człowieka z genem lidera, który swoje wizje i idee chce urzeczywistniać. Ponadto, przyszły student powinien lubić ludzi i brylować w kontaktach międzyludzkich.

 

Predyspozycje kandydata na studia na kierunku zarządzanie:

 • umiejętność pracy w grupie
 • umiejętność planowania i dobra organizacja
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy innym
 • umiejętność pomocy innym
 • pozytywne nastawienie do innych
 • wielozadaniowość
 • kreatywność
 • umiejętność stawiania celów i priorytetów
 • umiejętność dążenia do wyznaczonego celu
 • umiejętność podejmowania decyzji i szukania kompromisów
 • umiejętność kierowania stresem
Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

Studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Niezależnie od wyboru dyscypiln oferowanych przez uczelnie wyższe w Łodzi ani trybu studiów na kierunku Zarządzanie, studia licencjackie zawsze trwają sześć semestrów, a więc trzy lata, a magisterskie – cztery semestry, czyli dwa lata.

Absolwent, który ukończył pierwszy stopień studiów, nie ma obowiązku podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia znacznie poszerzają zakres zdobytej w trakcie wcześniejszej edukacji kompetencje oraz uposażają w nowe.

Zarządzanie jest na tyle obszerną w coraz to nowe zagadnienia dziedziną wiedzy, że studia magisterskie nie muszą oznaczać całkowitego końca edukacji. Człowiek uczy się całe życie, a powiedzenie to ma szczególnie widoczne odzwierciedlenie w dynamicznie zmieniającym się Zarządzaniu.

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

Z pewnością każdy kandydat na studia na kierunku zarządzanie zadaję sobie pytanie: jaką dostanę pracę po studiach? Wiele w tym miejscu będzie zależało od wyboru specjalizacji, która poszerzy zdobyte już wiadomości podczas studiów.

Większość z kandydatów powinna odnaleźć się wybranym przez siebie zawodzie, ponieważ oferta szkół wyższych jest bardzo bogata i obfitująca w nowe, dające wiele możliwości dziedziny zarządzania. Absolwenci tego kierunku powinni kierować swe kroki do dużych firm i korporacji, w których to można znaleźć pracę jedną z bardziej opłacalnych – w branży IT.

Obszar ten jest na tyle duży, by móc poradzić sobie w nim zarówno po zarządzaniu, jak i wielu specjalizacjach menedżerskich. Po zakończeniu studiów można starać się o pracę jako specjalista do spraw sieci komputerowych i baz danych. Dobrym pomysłem będzie szukanie pracy w wielu instytucjach doradczych jako konsultant lub doradca do spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Wyzwaniem może być jednak częsty kontakt z ludźmi, więc warto zastanowić się, czy ta praca jest na pewno dla mnie. wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiowania zarządzania umożliwią absolwentowi także, założenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu z powodzeniem można odnaleźć się jako szef własnej firmy.

 

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie

Gdzie można ubiegać się o pracę po zarządzaniu? Wielu instytucjach, w których pracują ludzie potrzebujący dobrego szefa. Duże międzynarodowe korporacje szukają specjalistów o tym kierunku studiów, by ci mogli objąć stanowiska menadżerskie. Ponadto, dobrze jest zainteresować się możliwościami uzyskania pracy w branży human resources lub pracując przy rekrutacji.

Umiejętności interpersonalne zdobyte w trakcie studiów, mogą przynieść sukces właśnie w tej dziedzinie. Jeśli ktoś jest bardziej przedsiębiorczy, może próbować sił zakładając własną działalność gospodarczą.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku zarządzanie

 • CAO - Chief executive oficer
 • Manager
 • Kierownik działu
 • Specjalista ds. rekrutacji
 • Kierownik HR
 • Prezes
 • Szef własnej działalności

 

Gdzie studiować na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

 

Zarządzanie studia w Łodzi - uczelnie:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia ASBiRO
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Łodzi?

Proces rekrutacji

Rekrutacja na łódzkich uczelniach wyższych zwykle przebiega w podobny sposób. Nieważne na jaki kierunek kandydat aplikuje, najważniejszy jest czas. Niezbędne dokumenty należy dostarczyć wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. przed tym jednak, należy zarejestrować się na stronie internetowej wybranej uczelni jako kandydat i uiścić opłatę rekrutacyjną, podaną na stronie internetowej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Łódzkie uczelnie wyższe mają określone wymagania co do przedmiotów, które są brane pod uwagę przy rekrutacji. Zwykle jednak powtarzają się one, przez co zalecamy sprawdzić samodzielnie jakie przedmioty maturalne należy zdawać. Bez względu jednak na to, który z nich będą liczyły się najbardziej, dobrze jest zdawać je na poziomie rozszerzonym.

Należy pamiętać także, że finaliści bądź laureaci olimpiady przedmiotowej gwarantują sobie miejsce na liście studentów. Przedmioty, które zwykle trzeba zdawać, ubiegając się o miejsce na kierunku zarządzanie:

 • Język obcy nowożytny
 • Matematyka
 • Geografia, historia, informatyka (do wyboru)

 

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej w terminie wynikającym z terminarza rekrutacji:

 

 • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
 • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi);

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

zarządzanie studia online w Łodzi

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Czy warto iść na studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Jeżeli jesteś maturzystą, zapewne nie raz towarzyszyły ci rozterki związane z dalszym rozwojem intelektualnym. Zastanawiasz się, jakie przedmioty zdawać na maturze. Musisz przeanalizować, jak powinna wyglądać twoja kariera zawodowa w przyszłości. Musisz wreszcie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle warto jest na studia. Z jednej strony rozważasz bunt. Z drugiej wiesz, że wyższe wykształcenie na ogół dodatnio wpływa na pozycję na rynku pracę. Ten opisywany mętlik w głowie jest w pełni naturalny. W niełatwej sytuacji, w której trzeba podjąć pierwsze, fundamentalne wybory, znajduje się niemal każdy uczeń ostatniej klasy szkoły średniej.

Musisz pamiętać, że decyzję o tym, czy warto iść na studia, powinieneś podejmować w oparciu o własne refleksje i analizy. Nie bazuj wyłącznie na opiniach innych ludzi, ponieważ na swojej drodze spotkasz zwolenników tych dwóch opcji. Odpowiedz sobie na pytania, które pomogą ułatwić ci decyzję. Zastanów się, czego oczekujesz od studiów wyższych i czy w istocie poprawią one twoją kondycję na aktualnym rynku zatrudnienia. Jeżeli oczekujesz jednostronnej odpowiedzi, to generalnie można stwierdzić, że na studia warto iść z kilku względów. Dzięki nim zadbasz o rozwój intelektualny, rozwiniesz swoje pasje, dostaniesz możliwość uczestnictwa w wielu ciekawych praktykach i stażach, przedłużysz wszelkie beztroski młodości.

A czy warto iść na studia na kierunku zarządzanie? To interesujący profil kształcenia, który zapewni ci interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności. Warto podkreślić jednak, że nie odnajdzie się na nich każdy absolwent szkoły średniej. Jeśli studia o tym profilu wzbudziły twoje zainteresowania, to musisz pamiętać, że odnajdą się na nich przede wszystkim osoby, które uwielbiają aktywną pracę w grupie, nie boją się intelektualnych wyzwań i chciałby się w przyszłości rozwijać w warunkach korporacyjnych.

Co dadzą ci studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku zarządzanie mają do zaoferowania bardzo wiele. Pokazują to tendencje kształtowane przez samych studentów, ponieważ co roku kształcenie na tym kierunku rozpoczynają dziesiątki absolwentów szkół średnich. Studia na kierunku zarządzanie stanowią także sztandarową propozycję niemal każdego ośrodka akademickiego. Warto jest się sugerować tego typu statystykami, zanim wybierzesz ten profil kształcenia, to zastanów się jednak, czy spełnia on twoje wszystkie oczekiwania.

 

Niezależnie od tego, jaki kierunek studiów wybierzesz, musisz pamiętać, by traktować go z pasją i zaangażowaniem. Dzięki takiemu podejściu odkryjesz jego niepowtarzalny potencjał. Tak stanie się również w przypadku studiów na kierunku zarządzanie. Studenci, którzy go wybiorą, wzbogacą swoją wiedzę w wielu interdyscyplinarnych zakresach, ponieważ siatkę programową wypełniają przedmioty takie jak prawo, socjologia, finanse, czy nawet ekonomia.

 

 

Ten interdyscyplinarny profil kształcenia będzie mógł być wykorzystany przez ciebie nie tylko podczas pracy zawodowej, lecz także w życiu prywatnym. Dużo łatwiej żyje się w momencie, gdy można z łatwością poruszać się w gąszczu dyrektyw prawnych.

Warto podkreślić także, że studia na kierunku zarządzanie wyposażą cię także w szereg uniwersalnych kompetencji społecznych. Umiejętności te będą mogły być przez ciebie wykorzystane w wielu zawodowych obszarach. Studia na kierunku zarządzanie zagwarantują ci doskonałą wiedzę na temat tego, jak zarządzać zespołem i motywować go do twórczej pracy. Twoja przyszła praca – jako specjalisty do spraw zarządzania – związana będzie przede wszystkim z nieustanną pracą z drugim człowiekiem, dlatego podczas lat kształcenia zadbasz o pielęgnację swoich kompetencji miękkich.

Dodatkowo interdyscyplinarny profil dydaktyczny na studiach w Łodzi na kierunku zarządzanie sprawi, że będziesz mógł pozwolić sobie na wszechstronny rozwój zawodowy, który będzie przebiegał – w zależności od twoich preferencji – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Czego nie dadzą ci studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi dbają o swoich studentów i przygotowują takie oferty kształcenia, które najpełniej odzwierciedlać będą tendencje panujące na aktualnym rynku zatrudnienia. Trudno jest sprostać jednak wszystkim wymaganiom. Podczas wyboru studiów musisz pamiętać, że kierunki idealne są tylko imaginacją, która mało ma wspólnego z rzeczywistością.

Warto, abyś odpowiednio wcześnie przenalizował swoje oczekiwania. Tylko to pozwoli uniknąć ci rozczarowań w przyszłości. Musisz jednak pogodzić się z tym, że zawsze znajdą się czarne punkty na mapie twojego kształcenia wyższego, tak wygląda bowiem rzeczywistość.

Studia na kierunku zarządzanie są gwarantem fascynujących lat nauki przy jednoczesnych ograniczeniach tej dyscypliny. Jeżeli zależy ci bowiem na zdobyciu kierunkowego wykształcenia, które wykorzystywać będziesz w jednej branży, to powinieneś porzucić plany o studiach na kierunku zarządzanie.

 

►►

Interdyscyplinarny profil nauki sprawia, że swoją karierę będziesz w przyszłości rozwijać na wielu płaszczyznach – to, jaką pracę znajdziesz, zależeć będzie w dużej mierze od twoich własnych ambicji i siły przebicia na rynku pracy. Czeka na ciebie zatrudnienie w różnych sektorach gospodarczych, gdzie nieustannie potrzebni są nowi specjaliści, którzy wiedzą jak najbardziej efektownie zarządzać nie tylko zespołem, lecz także – przykładowo – finansami danego przedsiębiorstwa.

 

 

Dodatkowo jeżeli wybierasz studia takie jak zarządzanie, to musisz mieć świadomość, że twojej karierze zawodowej powinno towarzyszyć nieustanne wzbogacanie o dodatkowe kursy i szkolenia, ponieważ posiadanie samego tytułu magistra nie zagwarantuje ci jeszcze pracy na stanowiskach wyższego szczebla, które związane są z zarządzaniem.

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o tym, by rozpocząć studia na kierunku zarządzanie, zastanów się, czy praca z drugim człowiekiem, to coś, co lubisz najbardziej. Musisz mieć bowiem świadomość, że twoja kariera zawodowa wiązać się będzie przede wszystkim z aktywnym kontaktem z klientami i innymi pracownikami korporacji, w których pracujesz. W praktyce oznaczać to będzie, że studia na kierunku zarządzanie nie dadzą ci wytchnienia w kontakcie z drugim człowiekiem.

 

Studia na kierunku zarządzanie Łódź - zaoczne (niestacjonarne)

Współcześnie młodzi ludzie dążą do tego, by rozwijać się wieloaspektowo. Z jednej strony posiadanie wyższego wykształcenia jest bardzo ważne, ponieważ świadczy o solidnych fundamentach związanych z wiedzą. Z kolei z drugiej strony na rynku pracy wciąż poszukiwani są specjaliści, którzy mogą poszczyć się także rozbudowanymi umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym.

Zaradnym studentom zależy zatem na tym, by łączyć te aktywności. Uczelnie w Łodzi również bacznie obserwują aktualny rynek zatrudnienia i przygotowują ofertę, która skłaniać będzie do podejmowania wielopoziomowego rozwoju. Jedną z takich możliwości jest dogodne wybranie trybu kształcenia. Swoją przygodę ze studiami na kierunku zarządzanie rozpoczniesz zatem w Łodzi albo w trybie dziennym (stacjonarnym) lub zaocznym (niestacjonarnym).

Odpowiednio wcześnie przenalizuj, która z tych propozycji będzie dla ciebie najbardziej atrakcyjna. Studia zaoczne są idealnym wyborem dla osób, które pragną pogodzić ze sobą kilka różnych aktywności. Studenci niestacjonarni swoją wiedzę zdobywać będą podczas weekendowych zjazdów naukowych. Część materiału teoretycznego będzie przez nich opanowywana we własnym zakresie.

Ich wiedza zostanie jednak zawsze zweryfikowana podczas sesji egzaminacyjnych, ponieważ programy kształcenia dla tych dwóch trybów nie mogą się od siebie różnić. Pamiętaj również o tym, że studia niestacjonarne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne.

dowiedz się więcej na temat kierunku zarządzanie studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. 

Czesne za rok studiów z zakresu zarządzania możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku zarządzanie - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Łodzi opinie?

 

Agata, studentka Zarządzania mówi:

„Muszę przyznać, że przed rozpoczęciem studiów nie wiedziałam, że Zarządzanie to tak szeroka dziedzina. Studia w Łodzi otworzyły mi oczy na skalę zagadnienia, ilość dróg, którymi mogę podążać, sfery, w których mogę realizować się zawodowo."

Kierunki zarządzanie i marketing w Łodzi

marketing
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Łodzi

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)