Studia zarządzania Toruń

Studia zarządzania Toruń

Studia zarządzania Toruń

Wszyscy wiedzą, że w życiu trzeba być zorganizowanym, umieć wszystko zaplanować i z wielu sytuacji wyciągać wnioski. Należy dobrze zarządzać czasem i energią. Nie brzmi to jak trudne do wykonania zadanie. Ale na tych, którzy chcieliby na wymienionych umiejętnościach oprzeć karierę zawodową czekają specjalne studia; a są to studia zarządzania w Toruniu. Kształcenie, które rozwija wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu i prawa gospodarczego. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do pracy w organizacjach oraz zostają wyposażeni w wiedzę o wszelkich aspektach funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw i instytucji. Studia zarządzania w Toruniu mają na celu wykształcić przyszłych mistrzów twórczego myślenia, dzięki którym każdy rodzaj biznesu będzie przynosił zyski. Umiejętność komunikacji, nawiązywania poprawnych relacji, zdolności negocjacji i asertywnego zachowania – to tylko niewielki ułamek tego, co zatrzyma w sobie absolwent tych studiów, a są to niezbędne cechy w karierze zawodowej. Studia zarządzania w Toruniu to kilka kierunków kształcenia, możliwość zdobycia wielu prestiżowych certyfikatów biznesowych i warsztaty prowadzone przez ekspertów danej dziedziny. Profil kształcenia dostosowany jest do wymogów rynku pracy. Po ukończeniu nauki absolwenci posiadają szerokie spektrum działania zawodowego, ale zawsze w charakterze menedżerów, ekspertów i specjalistów. Jeśli Ty także chcesz zostać przygotowany do pełnienia roli lidera biznesu i kreatora rzeczywistości gospodarczej, to przeczytaj co zyskasz dzięki studiów zarządzania w Toruniu.

 

Uczelnie i kierunki studiów zarządzania w Toruniu

 


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU STUDIA ZARZĄDZANIA

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zaprasza na następujące kierunki studiów:

  • Finanse i rachunkowość. Specjalności: Finanse i bankowość, Rachunkowość, Zarządzanie finansami, Doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstwa, Inżynieria finansowa;
  • Komunikacja i psychologia w biznesie. Specjalności: Menedżer PR, Menedżer zarządzania sprzedażą;
  • Management (studia w języku angielskim);
  • Zarządzanie. Specjalności: Informatyczna, Inwestycyjno- nieruchomościowa, Marketingowa, Personalna- menedżera HR, Organizacyjna- menedżera biznesu, Organizacyjna- menedżera biznesu w programie polsko- hiszpańskim, Zarządzania turystyką i sportem, Logistyki biznesu, Zarządzania rozwojem miast i regionu, Zarządzania zasobami ludzkimi.

dowiedz się więcej 

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU STUDIA ZARZĄDZANIA

  • Zarządzanie. Specjalności: International business (specjalność prowadzona w języku angielskim), Logistyka w biznesie, Marketing, sprzedaż i PR, Negocjacje i mediacje w biznesie, Prawo i zarządzanie w praktyce, Zarządzanie BHP, Zarządzanie firmą, Zarządzanie jakością, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Rekrutacja na studia zarządzania w Toruniu

Biletem wstępu na studia zarządzania w Toruniu jest wzięcie udziału w konkursie świadectw. Warto postarać się o wysokie wyniki z matematyki, języków obcych, języka polskiego. Specjalista w zakresie zarządzania musi pochwalić się wieloma umiejętnościami. Tym więcej ich posiada, tym lepiej dla jego kariery zawodowej.

 

Praca po studiach zarządzania w Toruniu

Studia zarządzania w Toruniu wybrałeś po to, aby zostać menedżerem, ekspertem i specjalistą. Dzięki nim potrafisz rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Podejmujesz trafne decyzje w obszarze działań organizacji, stosujesz instrumenty i narzędzia marketingowe, nieźle kreujesz markę produktu i przedsiębiorstwa, prowadzisz badania marketingowe, wdrażasz i prowadzić projekty, stosujesz narzędzia i techniki wspomagające zarządzanie jakością. Będąc absolwentem studiów zarządzania w Toruniu możesz zostać menedżerem i specjalistą w korporacjach międzynarodowych i przedsiębiorstwach, pracownikiem urzędów administracji państwowej i samorządowej, menedżerem w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach, specjalistą w agencjach konsultingowych, ekspertem rynku inwestycji i nieruchomości. Ponadto, możesz znaleźć zatrudnienie w roli pracownika działu finansowego, księgowości i controllingu w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, specjalisty w banku, firmie ubezpieczeniowej, izbach i urzędach skarbowych, biurach rachunkowych i doradztwa podatkowego. Do tego warto jeszcze dodać pracę jako specjalista do spraw wizerunku i Public Relations, działu marketingu, pracownik działu personalnego, trener biznesowy, czy też konsultant i doradca biznesowy.

 

Jan JarmużTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)