Kierunki studiów geograficzne

Kierunki studiów geograficzne

Kierunki studiów geograficzne

Największy wybór kierunków

geograficznych w Polsce

Odkryj studia geograficzne i sprawdź gdzie możesz studiować

 

 

2022/2023

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów geograficzne 2023

Kierunki studiów geograficzne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki geograficzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów

Gleby bielicowe, brunatne i rędziny.  Atmosfera, biosfera, astenosfera. Demografia, urbanistyka, geografia przemysłu. Brzmi znajomo? Chcesz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą tych pojęć oraz zrozumieć mechanizmy działania otaczającego Cię świata? Zapraszamy Cię na kierunki geograficzne.

Geografię przez swój podział porusza problematykę zarówno powstawania naszej planety, jak i zjawisk społecznych na niej zachodzących. Wśród kierunków geograficznych każdy znajdzie, zatem coś dla siebie. Studia pozwolą Ci zrozumieć wpływ zjawisk geologicznych na działalność gospodarczą człowieka.

Pojmiesz przestrzenne struktury życia społecznego i gospodarczego oraz poszczególne działy gospodarki. Nauczysz się wykorzystywania wiedzy geologicznej w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż, interpretacji pomiarów i korzystania z dostępnych baz danych.

Absolwenci kierunków geograficznych zatrudnienie znajdą w placówkach badawczo-odkrywczych, firmach geodezyjnych, jednostkach naukowych zajmujących się m.in. badaniami wydobywczymi czy kosmicznymi oraz szkołach, uniwersytetach i branży turystycznej. 

 

KIERUNKI GEOGRAFICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
Earth sciences in a changing world I stopnia stacjonarne
Geoarcheologia jednolite stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Geodezja i kataster I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
Geografia i geoinformacja I stopnia stacjonarne
Geografia i gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Geografia i kształtowanie środowiska I stopnia stacjonarne
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Geoinformacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformacja środowiskowa II stopnia stacjonarne
Geoinformacja z gospodarką przestrzenną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geologia poszukiwawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geomonitoring I stopnia stacjonarne
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna - studia online I stopnia online
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria geologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kartografia i geomatyka II stopnia stacjonarne
Nauczyciel biologii i geografii jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Navigation I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Oceanografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanografia fizyczna stosowana II stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne
Studia miejskie II stopnia stacjonarne
Turystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI GEOGRAFICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW GEOGRAFICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Kierunki geograficzne:

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki geograficzne:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
GEOINFORMATYKA
NAVIGATION

Pokaż więcej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunki geograficzne:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Akademia Kujawsko-Pomorska

Kierunki geograficzne:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

POPULARNE KIERUNKI GEOGRAFICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

KIERUNKI STUDIÓW GEOGRAFICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
analityk gis - studia podyplomowe
G
H
M
N
S
T
W
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Komentarze (0)