E-biznes - Warszawa

E-biznes - Warszawa

E-biznes - Warszawa

Studia w Warszawie

e-biznes

Odkryj kierunek e-biznes w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

E-biznes studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku e-biznes to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

E-biznes to interdyscyplinarne studia w Warszawie, dzięki którym można poznać tajniki efektywnego zarządzania w przestrzeni cyfrowej. Dziś bowiem firmy chcące dobrze prosperować nie mogą pozostać obojętne na wyzwania kryjące się za dynamicznym rozwojem technologicznym. Studenci e-biznesu otrzymają więc rozbudowaną wiedzę z ekonomii, zarządzania czy marketingu.

Dowiedzą się także, z jakich nowoczesnych metod i narzędzi korzystać, by docierać do jak największego grona odbiorców. Kwalifikacje uzyskane podczas kształcenia wyższego przyczynią się między innymi do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci swoje umiejętności mogą wykorzystywać także w pracy dla innych firm o różnorodnych profilach działalności.

czytaj dalej wszystko o E-biznes - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek e-biznes

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

E-biznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jak wygląda rekrutacja na kierunek e-biznes w Warszawie?

Studia w Warszawie na kierunku e-biznes to studia II stopnia. Oznacza to, że mogą wybierać je kandydaci, którzy zakończyli już naukę na I stopniu i posiadają co najmniej tytuł licencjata. Rekrutacja w tym przypadku również wygląda inaczej – na początku należy sprawdzić, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności.

szczegółowe wymagania na uczelniach

E-biznes w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

E-BIZNES WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

E-BIZNES WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

E-BIZNES WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku e-biznes w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku e-biznes w Warszawie?

E-biznes to jedna z propozycji kształcenia przygotowana przez uczelnie w Warszawie. Została ona zaadresowana przede wszystkim do osób, które chciałyby poszerzać swoje kwalifikacje związane z zarządzaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że kierunek taki jak e-biznes stanowi odpowiedzieć na aktualne przeobrażenia. Dziś bowiem coraz częściej większość firm skupia się na aktywnościach prowadzonych w przestrzeni internetowej. By wiedzieć, jak skutecznie prowadzić taką działalność, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje. Bez dobrego przygotowania zarządzanie w przestrzeni cyfrowej może wiązać się przede wszystkim z chaosem. A chaos w firmie jest pierwszym zwiastunem jej niepowodzeń.

Studia na kierunku e-biznes będą mieć charakter praktyczno-teoretyczny, tak by każdy student nauczył się, jak wiedzę z zakresu zarządzania wykorzystywać podczas codziennego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku e-biznes można podzielić na:

1. Typ:

 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne weekendowe;
 • studia niestacjonarne wieczorowe.

E-biznes to kierunek w Warszawie, który rozpocząć można na studiach II stopnia. W praktyce oznacza to, że pozwala on rozwinąć kompetencje absolwentom kształcenia I stopnia. Zajęcia mają wtedy charakter uzupełniający oraz poszerzający kwalifikacje z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają studentom kształcenie w trzech trybach w zależności od preferencji. Studia stacjonarne cieszą się największą popularnością, a kształcenia odbywa się wtedy najczęściej od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne zostały stworzone z myślą o studentach, którzy potrzebują większej elastyczności.

Na kierunku takim jak e-biznes można zdobywać wiedzę w ramach trybu niestacjonarnego popołudniowego lub sobotnio-niedzielnego. Należy pamiętać jednak, że wybór kształcenia zaocznego wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku e-biznes mają przemyślany program kształcenia, który pozwala na zdobycie najważniejszych informacji kierunkowych. Wiedza studentów obejmować będzie między innymi zagadnienia takie jak znajomość podstawowych metod analizy danych w e-biznesie, a także metodyki zarządzania projektami oraz prowadzenia prac badawczych.

W przypadku świadomego zarządzania firmą najważniejsze są jednak umiejętności. Uczelnie w Warszawie dążą wiec do tego, by to właśnie w nie wyposażyć studentów. W trakcie wszystkich semestrów kształcenia nauczą się oni między innymi jak powinno wyglądać projektowanie przedsięwzięcia biznesowego w gospodarce cyfrowej, w szczególności w zakresie modelu biznesowego i strategii ukierunkowanych na rozwój relacji z klientami i innymi interesariuszami.

Ile trwają studia na kierunku e-biznes w Warszawie?

Studia na kierunku e-biznes trwają 2 lata.

Jaka praca po studiach na kierunku e-biznes w Warszawie?

E-biznes to studia rekomendowane przede wszystkim studentom, którzy nie tylko myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Mogą one sprawić także satysfakcję osobom chcącym pracować przyszłości w szeroko rozumianym sektorze korporacyjnym czy w bankowości. E-biznes to kierunek, który powinien wyposażyć studentów w szerokie kwalifikacje z zakresu zarządzania, ekonomii czy pozyskiwania informacji. Tego typu kwalifikacje mają dziś charakter uniwersalny!

Możliwe miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku e-biznes w Warszawie:

 • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności;
 • instytucje non-profit;
 • urzędy;
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej;
 • wszelkie fundacje, organizacje pozarządowe itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek E-biznes w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

E-BIZNES - ważne informacje

e-biznes studia

studia ekonomiczne w Warszawie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)