Studia miejskie - Warszawa

Studia miejskie - Warszawa

Studia miejskie - Warszawa

Studia w Warszawie

studia miejskie

Odkryj kierunek studia miejskie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Studia miejskie studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku studia to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia miejskie to kierunek, który ma charakter ogólnoakademicki. Ich studenci mogą uzyskać interdyscyplinarne kwalifikacje z pograniczna nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych, a także przyrodniczych. Jaki jest cel zatem kształcenia? Studenci analizują i przyglądają się aktualnym zjawiskom towarzyszącym postępującej urbanizacji.

Absolwenci studiów miejskich dysponować będą wykształceniem, które przygotuje ich do pracy badawczej czy w jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju i planowaniem przestrzennym. Czekać na nich będą również jednostki administracji publicznej czy też instytucje zajmujące się problemami rozwoju społecznego.

 

czytaj dalej wszystko o Studia miejskie - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek studia miejskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Studia miejskie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek studia miejskie?

Kandydaci, którzy chcą rozpocząć studia II stopnia, powinni zorientować się, jakie dokumenty należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej w pierwszej kolejności. To one odgrywają bowiem największe znaczenie. Należy przestrzegać również terminów składania papierów. Ich zaniedbanie może sprawić, że mimo spełnienia wszystkich wymogów, kandydaci nie znajdą się na listach osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia miejskie w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA MIEJSKIE WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA MIEJSKIE WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku studia miejskie?

Studia miejskie to nowoczesna i innowacyjna propozycja kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Została ona stworzona z myślą o osobach, które chciałby otrzymać interdyscyplinarną wiedzę oscylującą wokół różnorodnych nauk – społecznych, humanistycznych, czy nawet ścisłych i przyrodniczych.

Studia miejskie w Warszawie stanowią odpowiedź na wyzwania związane z nieustannymi procesami urbanizacyjnymi. Dziś towarzyszy nam bowiem intensywny rozwój miast i przestrzeni. Wciąż zatem potrzebni są specjaliści o wszechstronnych kwalifikacjach, którzy będą wiedzieli, jak wspierać te miejskie zmiany i przeobrażenia. Studenci uczestniczyć będą w szeregu wykładów i ćwiczeń, które znacząco wyspecjalizują ich zawodowe kompetencje.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku studia miejskie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

Studenci, których interesują kierunki takie jak studia miejskie, będą mieli w Warszawie możliwość kształcenia na studiach II stopnia. Oznacza to, że jest propozycja skierowana w stronę osób, które na swoim koncie mają już tytuł licencjata lub magistra z dziedziny pokrewnej. Na studiach II stopnia dostaną szansę poszerzenia wiedzy oraz kwalifikacji.

Studenci będą kształcić się również w trybie stacjonarnym. Cieszy się on wciąż największą popularnością wśród społeczności akademickiej, warto więc się nad nim pochylić. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy lubię regularny cykl zajęć i chcą uniknąć opłat za czesne. Studia dzienne na publicznej uczelni nie wymagają ich.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci, którzy wybiorą studia miejskie, otrzymają szeroką wiedzę. Dotyczyć ona będzie w szczególności metod i teorii wyjaśniających podstawy studiów miejskich. Studenci poznają między innymi główne tendencje rozwojowe geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ekonomii, nauk socjologicznych, historii, nauk o kulturze, nauk o polityce i administracji, nauk o Ziemi i środowisku w zakresie, w jakim dyscypliny te związane są ze studiami miejskimi.

Umiejętności studiów miejskich dotyczyć będą chociażby formułowania i rozwiązywania nietypowych problemów związanych z obszarem nieustannego rozwoju miast. Studenci zapoznają się również z ekonomicznymi, prawnymi, etycznymi i społecznymi uwarunkowaniami kształtującymi obszar studiów miejskich.

Ile trwają studia na kierunku studia miejskie w Warszawie?

Studia na kierunku studia miejskie trwają 2 lata.

Jaka praca po studiach na kierunku studia miejskie w Warszawie?

Dynamiczne tempo rozwoju miast sprawia, że nieustannie potrzebujemy specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak sprawić, by środki aglomeracyjne były przyjazne dla ludzi. Dotyczy to bardzo wielu obszarach na różnorodnych płaszczyznach. Studia miejskie pozwalają więc na zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia, które zbuduje podstawy dla stabilnego rozwoju zawodowego.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów miejskich:

 • administracja publiczna;
 • jednostki zajmujące się planowaniem przestrzeni;
 • instytucje zajmujące się problemami rozwoju społecznego;
 • instytucje kultury;
 • samorządy itd.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

slawistyka
Rozwiń

Komentarze (0)