Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Studia w Warszawie

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Odkryj kierunek zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie to studia, które pozwalają zdobyć precyzyjne wykształcenie! Studenci uczestniczyć będą w szeregu zajęć poświęconych między innymi analizie statystycznej, finansom i rachunkowości, ekonometrii czy makro- i mikorekonomii. Wszechstronna wiedza stanowić będzie podstawę dla rozwoju konkretnych kwalifikacji!

Studenci uczyć się będą korzystania z nowoczesnych narzędzi i metod, pozwalających na wykonanie dokładnych analiz finansowych w przedsiębiorstwie! By było to możliwe, absolwentom potrzebna będzie także rozbudowana wiedza informatyczna – ją też zdobędą podczas kształcenia! Po zakończeniu nauki na absolwentów czekać będą działy finansowe firm o różnorodnych profilach działalności.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Uczelnie, gdzie zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Zarządzanie finansami i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?

Osoby, które chcą rozpocząć kształcenie na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, będą musiały przede wszystkim dostarczyć do komisji rekrutacyjnej zaświadczenia i dokumenty potwierdzające ukończenie co najmniej studiów I stopnia. Kandydaci przystąpią również do sprawdzianu kwalifikacyjnego określającego poziom ich wiedzy ekonomicznej oraz językowej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?

Studia na kierunku zarządzanie cieszą się coraz większą popularnością. Warto zadbać jednak o wyspecjalizowanie swojej wiedzy. Pomóc mogą w tym propozycje kształcenia takie jak zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Uczelnie w Warszawie przygotowały taką ofertę, która pozwala na poszerzenie kwalifikacji – w tym przypadku z finansów oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.

Studenci w trakcie wszystkich semestrów kształcenia uczestniczyć będą w szeregu wykładów i ćwiczeń praktycznych, które pozwolą poznać narzędzia, instrumenty, metody oraz sposoby związane z postępowaniem w zakresie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa. Dziś tego typu wiedza jest niezwykle cenna, ponieważ pozwala ona kompleksowo zadbać o kondycję firmy.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne.

Absolwenci studiów I oraz II stopnia, którzy chcieliby rozwinąć swoją wiedzę z zarządzania otrzymają taką możliwość na stołecznych ośrodkach akademickich. Uczelnie w Warszawie przygotowały bowiem propozycję kształcenia II stopnia jaką jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Kształcenie na tym kierunku pozwoli zdobyć unikalne kwalifikacje zawodowe oraz obronić pracę dyplomową, a co za tym idzie – otrzymać tytuł zawodowy magistra.

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa można rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Uczelnie w Warszawie przygotowały propozycję kształcenia zaocznego w formie popołudniowej lub weekendowej. Należy pamiętać jednak, że studia niestacjonarne wiążą się zawsze z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wyposażają studentów w bardzo praktyczne kwalifikacje. Do otrzymanej wiedzy można zaliczyć między innymi znajomość ekonomicznych, społecznych czy prawnych uwarunkowań zarządzania finansami.

Najistotniejsze znaczenie będą mieć jednak umiejętności, które są oparte na stabilnych podstawach teoretycznych. Studia w Warszawie wyposażają studentów w wiedzę, jak zaprojektować różnorodne przedsięwzięcia z perspektywy finansowej oraz jak analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania współczesnych organizacji i ich wpływ na pozycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie?

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa trwają 2 lata.

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie?

Specjaliści związani z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa nie powinni obawiać się o swoje zatrudnienie w przyszłości. Uczelnie w Warszawie charakteryzują bardzo przemyślane programy kształcenia, które wyposażają studentów w praktyczne kwalifikacje, które mogą zostać szybko docenione przez potencjalnych pracodawców. Warto pamiętać bowiem, że za sukcesem firmy kryje się nie tylko przemyślana kampania reklamowa. Znaczenie ma zdecydowanie więcej elementów.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

 • sektor bankowy;
 • przedsiębiorstwa o różnorodnych profilach działalności;
 • działy HR i kadr;
 • firmy sektora finansowego i gospodarki realnej;
 • sektor ubezpieczeniowy itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA - ważne informacje

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa studia

studia ekonomiczne w Warszawie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)