Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Studia w Warszawie

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Odkryj kierunek archiwistyka i zarządzanie dokuentacją w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

 

Studia w Warszawie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia, które między innymi przygotowują do pracy w administracji urzędowej, jak i poza nią. Studenci będą mieli możliwość samodzielnego poruszania się w dziedzinie gromadzenia, przechowywania, jak i opracowywania czy dystrybucji materiałów archiwalnych.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy z zakresu sposobów konserwacji materiałów archiwalnych, metod ich przechowywania, a także dokonywania researchu w zasobach archiwalnych, dzięki czemu studenci staną się selekcjonerami i analitykami zarządzanych przez nich dokumentów.

Absolwenci dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom będą mogli pracować między innymi na takich stanowiskach jak archiwista historyczny, działający w placówkach różnego rodzaju, pracownik w sektorze prywatnym, archiwista zakładowy, organizator pracy biurowej, specjalista do spraw zarządzania dokumentacją w urzędach i kancelariach czy specjalista prowadzący własną działalność gospodarczą w obszarze usług kancelaryjno-archiwalnych. Studia te dają bardzo wiele możliwości, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie realizował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

 • Geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ WARSZAWA STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Studia w Warszawie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są to studia, które dostarczają studentom wiedzy między innymi z zakresu podstaw zarządzania dokumentacją w instytucji, postępowania administracyjnego, rękopisu bibliotecznego i muzealnego czy podstaw archiwistyki.

Studia te skupiają się przede wszystkim na naukach humanistycznych oraz historycznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach oraz wykładach, dzięki czemu zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu historii oraz regulacji prawnych i działania archiwów, potrzebną do podjęcia pracy w zawodzie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możemy podzielić na:

 Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia dostarczające wiedzy między innymi z zakresu projektowania badań archiwistycznych, formułowania i analizy problemów badawczych, funkcjonowania instytucji publicznych, norm prawnych, które warunkują funkcjonowanie archiwów oraz postępowania z dokumentacją w różnych instytucjach. Studenci dowiedzą się również o gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji dotyczących archiwistyki, o kierunku rozwoju archiwistyki, nauczą się rozpoznawać źródła z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz będą potrafili dokonać analiz i interpretacji, a także poznają terminologię, metodologię oraz teorię dotyczącą procesów rozwojowych w obszarze badań nad materiałami archiwalnymi.

 

Ile trwają studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie?

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Jaka praca po studiach na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwent studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją przygotowany jest do podjęcia pracy nie tylko jako archiwista czy specjalista do spraw zarządzania dokumentacją, ale i między innymi jako organizator pracy biurowej, archiwista historyczny działający przy placówkach IPN lub archiwach kościelnych, pracownik w sektorze prywatnym lub specjalista prowadzący własną działalność gospodarczą w obszarze usług kancelaryjno-archiwalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

 • archiwista w instytucjach historycznych, np. w archiwach państwowych, kościelnych, wojskowych, uniwersyteckich czy w placówkach Instytutu Pamięci Narodowej
 • organizator pracy biurowej
 • specjalista ds. zarządzania dokumentacją w biurach, urzędach i kancelariach
 • archiwista w instytucjach kultury, np. w muzeach 
 • pracownik biblioteki (działy rękopisów lub zbiorów specjalnych)
 • ekspert ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • własna działalność gospodarcza – usługi archiwalno-kancelaryjne
 • pracownik archiwów społecznych
 • pracownik archiwów zakładowych lub w składnicach akt
 • pracownik ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych
 • pracownik w sektorze prywatnym – usługi back-office

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - ważne informacje

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia

studia humanistyczne w Warszawie

studia humanistyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki humanistyczne w Warszawie

bioetyka
slawistyka
sociology
Rozwiń

Komentarze (0)