Politologia - Katowice i woj. śląskie

Politologia - Katowice i woj. śląskie

Politologia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

politologia

Odkryj kierunek politologia w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Politologia studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku politologia w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Politologia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek politologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek politologia w Katowicach?

Kandydaci na studia humanistyczne w zakresie politologii muszą spełniać określone warunki. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty (matematykę, język polski, język obcy nowożytny), a prócz nich warto pokusić się o zdawanie egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku politologia w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru.

 

Uczelnie w Katowicach biorą pod uwagę także udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Politologia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku politologia w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA?

Politologia pozwala zrozumieć zjawiska i procesy polityczne w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kierunek politologia w Katowicach umożliwia analizę relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych.

Studia humanistyczne w zakresie politologii umożliwiają kształcenie w ramach komunikacji społecznej i dziennikarstwa czy polityki społecznej i samorządowej. Przyszli studenci zapoznają się ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, dowiedzą się, na czym polega integracja europejska oraz jak interpretować usługi społeczne w politykach publicznych. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i otwartą, tego typu studia w Katowicach są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku politologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku politologia w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Nauki polityczne są żywo zgłębiane przez pasjonatów polityki i nauk społecznych. Kierunek politologia możesz realizować, na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Możesz mieć pewność, że uczelnie śląskie dbają o bycie na bieżąco z najważniejszymi naukami XXI wieku i zapewniają edukację w ich zakresie.

Nauki humanistyczne i społeczne dominują w ustalonym programie kształcenia. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • teoria stosunków międzynarodowych
 • współczesne idee polityczne
 • badanie opinii publicznej
 • filozofia i etyka polityki
 • socjologia polityki
 • komunikowanie polityczne
 • teorie polityki
 • ruchy społeczne i polityczne

 

Plan zajęć wypełniony jest przedmiotami odnoszącymi się do państwa i prawa. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, seminariów, wykładów.

Ile trwają studia na kierunku politologia w Katowicach?

Studia na kierunku politologia w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku politologia w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek politologia w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POLITOLOGIA?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak politologia są na tyle uniwersalne, że umożliwiają pracę w bardzo wielu sektorach. Absolwenci zatrudniani są w:

 • administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach międzynarodowych
 • mediach
 • organizacjach gospodarczych, społecznych i oświatowych
 • instytutach badawczych i eksperckich

 

Specjaliści w swojej dziedzinie zajmują się głównie sprawami urzędniczymi z zakresu prawa i polityki.

Absolwenci pracują w biurach poselskich, w redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych, w partiach politycznych, jednostkach marketingu i promocji partii, w administracji wymiaru sprawiedliwości, w organach ochrony prawnej, organach penitencjarnych. Zdobyte kompetencje pozwalają pracować także w organach podporządkowanych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, to znaczy w policji, straży granicznej lub straży więziennej.

Kierunki humanistyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

Komentarze (0)