Studia matematyczne Warszawa

Studia matematyczne Warszawa

Studia matematyczne Warszawa

Największy wybór studiów

matematycznych w Warszawie

Odkryj kierunki matematyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

01.08.2022

Studia matematyczne Warszawa | woj. mazowieckie

Studia matematyczne w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia matematyczne Warszawa
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia matematyczne w Warszawie rozpocznie się 4 maja 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia matematyczne w Warszawie

Studia matematyczne w Warszawie umożliwiają poznanie rozmaitych działów matematyki, które pozwalają na prowadzenie badań naukowych oraz sprawne poruszanie się po wielu dziedzinach nauki, techniki i gospodarki. Studenci zaznajamiają się między innymi z analizą matematyczną i funkcjonalną, algebrą z geometrią, topologią, rachunkiem prawdopodobieństwa, czy językami programowania.

 

Najpopularniejsze kierunki matematyczne w Warszawie: Matematyka, Uczenie maszynowe, Inżynieria danych.

 

Praca po studiach matematycznych

Absolwenci studiów matematycznych odnajdują się w różnych zawodach. Pracują między innymi jako: nauczyciele, analitycy giełdowi, doradcy ubezpieczeniowi, analitycy kredytowi, analitycy baz danych, projektanci i twórcy oprogramowania.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Warszawie na popularnych stanowiskach związanych z szeroko pojmowaną matematyką wahają się od 4000 zł do 8500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia matematyczne w Warszawie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, informatyka, fizyka, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA MATEMATYCZNE W WARSZAWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Matematyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Matematyka i analiza danych stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie są studia matematyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Kierunki matematyczne:

MATEMATYKA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki matematyczne:

MATEMATYKA

Politechnika Warszawska

Kierunki matematyczne:

MATEMATYKA
MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MATEMATYCZNE W WARSZAWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia matematyczne w Warszawie

Jeśli rzeczywiście chcesz dostać się na studia matematyczne to lepiej przyłóż się do egzaminu maturalnego z matematyki, jak i z języka polskiego, w tak klasycznych studiach podstawy są najważniejsze. Oczywiście wyniki z języka obcego będą miały znaczący wpływ na Waszą klasyfikację w progu punktowym!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia matematyczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów matematycznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach matematycznych w Warszawie:

 

Matematyka:

 • Politechnika Warszawska: 80
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 90
 • Uniwersytet Warszawski: 240

 

Matematyka i analiza danych:

 • Politechnika Warszawska: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia matematyczne w Warszawie

Studia matematyczne mogą być bezpłatne albo odpłatne, a wszystko zależy od kilku, podstawowych czynników. Ważne jest to, w której uczelni podejmujemy naukę oraz jaki tryb kształcenia wybieramy. Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne prowadzone w uczelniach publicznych. Za pozostałe formy nauki należy zapłacić, a zatem do studiów odpłatnych należą studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach niepublicznych. A ile kosztują studia w formie płatnej? To już kwestia indywidualna każdej uczelni, bowiem nie istnieje jeden wykaz cen za usługi edukacyjne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia może podawać wyniki rekrutacyjne w innym terminie, bowiem każda z nich indywidualnie ustala przebieg naboru na studia. Niezależnie od tego, kandydaci otrzymają informacje o wynikach w swoich profilach założonych w internetowych systemach rekrutacyjnych.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 11.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 15.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 19.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może wymagać od kandydatów innej formy składania dokumentów, jak również może wymagać mniejszego bądź większego zestawu. Najczęściej rekrutacyjne dokumenty dostarczane są osobiście, czyli do siedziby uczelni, albo wysyłane pocztą tradycyjną, bądź przesyłane pocztą elektroniczną. Należy dokładnie upewnić się, który sposób preferuje uczelnia.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

O terminie składania dokumentów kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji. Ważne jest to, aby wymagane dokumenty złożyć w określonym czasie, ponieważ spóźnienia mogą mieć poważne konsekwencje. Jakie? Nawet wykreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: od 07.07.2022 do 08.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W WARSZAWIE POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI MATEMATYCZNE W WARSZAWIE

STUDIA MATEMATYCZNE W WARSZAWIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia matermatyczne w Warszawie

Dzięki studiom matematycznym w Warszawie nauczysz się przede wszystkim jak logicznie myśleć i do czego taką umiejętność wykorzystać! Matematyka to podstawa wszystkich nowoczesnych technologii, z jakimi mamy do czynienia, bez niej niemożliwy byłby jakikolwiek rozwój.

Dzięki zaawansowanym obliczeniom możecie zmienić cały świat! Matematycy są niezbędni w każdej dziedzinie – czy to handel, czy medycyna. Matematyka tworzy świat.

Studia matematyczne przede wszystkim pomogą Wam zrozumieć na czym polega fenomen królowej nauk. Studia matematyczne nie polegają na ciągłym obliczeniu zadań, choć tej części również tu nie zabraknie.

 

Studia matematyczne to próba zrozumienia świata złożonego z liczb. Współczesny Matematyk to osoba potrafiąca analizować modele finansowe, przemysłowe, ubezpieczeniowe, niestandardowo myśląca, rozwiązująca myśleniem najtrudniejsze zagwozdki.

 

 

Typ studiów

Studia matematyczne w Warszawie możemy podzielić w zależności od typu na:

 • studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

To, ile będzie trwać kształcenie na uczelni wyższej, zależy od tego, jak uczelnię wybierzesz. Nauka I stopnia na uniwersytetach trwa na ogół trzy lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Na politechnikach z kolei studenci podczas kształcenia I stopnia zdobywają wiedzę przez 3,5 roku (7 semestrów) i otrzymują tytuł inżyniera.

Po zakończeniu studiów I stopnia czas na kontynuację nauki. Studenci, którzy chcą dalej poszerzać swoją wiedzę z nauk chemicznych, kształcą się na studiach magisterskich, które również mogą się od siebie nieco różnić. Osoby decydujące się na dalszą naukę na uniwersytetach będą zdobywać wiedzę przez 2 dwa lata. Studentów politechnik czeka półtora roku nauki.

Studia magisterskie to czas dopracowania wiedzy i doszlifowania umiejętności oraz oczywiście przygotowania do obrony najważniejszej pracy dyplomowej.

 

 

Tryb studiów

Jeśli chcesz rozpocząć studia, musisz wybrać również tryb nauki. Masz do wyboru:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne.

Studia stacjonarne cieszą się największą popularnością w grupie kierunków chemicznych. Ma to związek z laboratoriami, które odbywają się podczas zajęć. Stanowią one bardzo ważną część podstawy programowej, przez co trudno byłoby je włączyć w plan studiów zaocznych. Studia stacjonarne w Warszawie na publicznych uczelniach nie wiążą się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

W grupie matematycznych studiów niestacjonarnych również znalazło się kilka kierunków studiów. To doby wybór dla osób, które chciałyby połączyć ze sobą różnorodne aktywności (np. pracę oraz naukę). Warto pamiętać jednak, że kształcenie niestacjonarne (zaoczne) jest odpłatne niezależnie, czy to oferta przygotowana przez uczelnię państwową czy prywatną.

czytaj dalej studia w Warszawie

 

 

Kierunki studiów matematycznych w Warszawie:

Studia matematyczne w Warszawie zostały stworzone z myślą o studentach o bardzo wąskich zainteresowaniach naukowych. Jeżeli je wybierasz, muszą charakteryzować cię doskonale rozwinięte umiejętności ścisłe. Podczas kształcenia na stołecznych uczelniach wyższych na pewno uda ci się rozwinąć te kompetencje, które są ważne w pracy przyszłych matematyków.

Oferta kierunków matematycznych nie jest szczególnie długa – widnieją na niej trzy pozycje zapewniające doskonałą wiedzę i wszechstronne umiejętności. Matematyka oraz matematyka i analiza danych to kierunki stworzone z myślą o osobach, które nie boją się rozwiązywania skomplikowanych zadań. Jeżeli je wybierzesz, przygotuj się również na różnorodne zajęcia ze statystyki, podczas których nauczysz się, jak szczegółowo analizować wszelkie dane matematyczne.

Jeden z kierunków na studiach matematycznych w Warszawie to także energetyka i chemia jądrowa. Ma on charakter interdyscyplinarny i znacznie wykracza ponad zwyczajne kompetencje charakterystyczne dla matematyków. Dzięki temu kierunkowi zdobędziesz bowiem wiedzę z zakresu chemii czy nawet fizyki.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów matematycznych w Warszawie:

 • matematyka;
 • matematyka i analiza danych;
 • energetyka i chemia jądrowa.

czytaj dalej kierunki studiów w Warszawie

 

 

Gdzie studiować studia matematyczne w Warszawie?

Jeżeli wybierasz studia matematyczne w Warszawie, czekać będzie na ciebie nauka na trzech potężnych ośrodkach akademickich. Zastanów się, który z nich najlepiej odzwierciedlać będzie twoje intelektualne oczekiwania.

Pamiętaj, że nauka na uniwersytetach będzie się różnić od wykształcenia, które zaoferuje ci politechnika? Co to oznacza w praktyce? Politechnika Warszawska to jedna z najpotężniejszych uczelni technicznych. Po jej ukończeniu otrzymasz prestiżowy tytuł inżyniera magistra. W programie politechniki znajduje się również więcej zajęć technicznych, które zadbają o twoje umiejętności zawodowe.

To wcale nie oznacza, że jeżeli wybierzesz naukę na uniwersytecie, to twoje wykształcenie będzie gorsze. Nic bardziej mylnego. Czekają cię po prostu zajęcia innego typu! Jeśli chcesz wiedzieć, czego się spodziewać, weź udział w dniach otwartych, które są przygotowywane przez niemal wszystkie ośrodki akademickie!

Uczelnie, na których można studiować kierunki matematyczne w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski;
 • Politechnika Warszawska;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

 

Jak wybrać studia matematyczne w Warszawie, aby mieć dobrą pracę?

Studia matematyczne mogą być gwarantem dobrej pracy niezależnie od tego, jaką uczelnię wybierzesz. Jak jednak sprawić, by twoja kariera zawodowa była satysfakcjonująca? To wcale nie takie trudne!

Na początku zadbaj o wybór takiego kierunku studiów, który odzwierciedla twoje zainteresowania. Jeżeli twojej nauce będzie towarzyszyć pasja, możesz mieć pewność, że znacznie więcej wiedzy przyswoisz! Zastanów się, czy interesuje cię propozycja kierunkowa przygotowana przez politechnikę czy może przez uniwersytety. Pomyśl również nad tym, jak wyglądają twoje naturalne predyspozycje zawodowe. To od nich w dużej mierze zależy, czy twoja praca przyniesie ci zadowolenie!

Matematycy znajdą zatrudnienie w szkołach, różnorodnych odmianach przemysłu, informatyce czy w sektorze bankowym. Każda z tych prac wymaga jednak innych kwalifikacji i predyspozycji. Jeżeli decydujesz się na wybór konkretnego kierunku studiów, zrób to z myślą o przyszłej pracy. Kiedy będziesz mógł ją uznać za dobrą? Wtedy, gdy oprócz zadowalającego wynagrodzenia, przyniesie ci również intelektualną satysfakcję!

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • nauczyciel;
 • naukowiec;
 • informatyk;
 • programista;
 • pracownik sektora przemysłowego
 • doradca podatkowy;
 • makler;
 • analityk danych;
 • pracownik sektora bankowego;
 • pracownik działów HR i księgowości.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Warszawie?

Pamiętaj, że podczas wyboru uczelni powinieneś kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami. Idealne szkoły wyższe bowiem nie istnieją. Możesz mieć jednak pewność, że niemal każda uczelnia w Warszawie robi wszystko, by zapewnić swoim studentom jak najlepsze wykształcenie, które przekuje się w przyszłości w satysfakcjonującą pracę.

Prezentujemy tymczasem garść porad, dzięki którym będziesz mógł się wesprzeć podczas podejmowania tej ważnej decyzji:

 • sprawdź, czy wybrany przez ciebie kierunek znajduje się w ofercie uczelni;
 • zobacz, jak wygląda program nauczania na tym kierunku;
 • zaczerpnij informacji od innych studentów;
 • weź udział w dniach otwartych uczelni.

Ten ostatni punkt jest niezwykle ważny, ponieważ to idealna okazja, by wybrany ośrodek akademicki poznać właściwie od kuchni. Dni otwarte sprzyjają rozmowom z wykładowcami, studentami, można zobaczyć sale wykładowe, zadać bezpośrednio wiele nurtujących pytań.

 

 

Czy warto iść na studia matematyczne w Warszawie?

Warszawa to jedno z największych miast akademickich w Polsce. W stolicy bowiem znajdują się różnorodne ośrodki akademickie – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, które kształcą najlepszych specjalistów w wielu różnych dziedzin. Możesz mieć zatem pewność, że jeżeli zdecydujesz się na studia w Warszawie, kształcić się będziesz pod okiem najlepszych specjalistów.

Dlaczego jednak warto wybrać studia matematyczne w Warszawie? Przede wszystkim dlatego, że czekać na ciebie będzie bardzo bogata oferta kierunkowa, która zagwarantuje ci wykształcenie dostosowane do twoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb. Uczelnie w stolicy dbają o najwyższe standardy nauczania, dzięki którym możesz mieć pewność, że jako abiturient kierunków matematycznych będziesz mógł szybko znaleźć satysfakcjonującą pracę.

Warszawa to miasto przyjazne dla studentów także pod wieloma innymi względami. Będziesz mógł tutaj rozpocząć różnorodne praktyki i staże, dzięki którym szybko wyspecjalizujesz swoją wiedzę i zadbasz o doświadczenie – dziś tak bardzo doceniane przez pracodawców. Oczywiście warto pamiętać o tym, że w trakcie studiów nie samą nauką człowiek żyje! Stolica to miasto tętniące życiem, w którym znajduje się bogactwo klubów, restauracji, kin i kawiarni. Po długich godzinach żmudnej nauki i wielu rozwiązanych zadaniach matematycznych na pewno uda ci się wygospodarować czas na przyjemności!

Studia w Warszawie cechuje duża dynamiczność. To miasto, które tętni życiem, ale to sprawia, że młodzi ludzie dość szybko dostaną odpowiednie przygotowanie – także to mentalne, które pozwoli na szybkie odnalezienie się na rynku pracy. Jeśli nie wiesz, czy warto rozpocząć studia w Warszawie, sprawdź co na ten temat sądzą inni studenci. Nie bój się podejmować odważnych decyzji, dzięki którym odnajdziesz się w przyszłości w jednym z wybranych zawodów prawniczych!

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach matematycznych

Umiejętności, jakie posiądziesz studiując matematykę to przede wszystkim kompetencje związane z logicznym, klarownym myśleniem, przeprowadzaniem rozlicznych rozumowań matematycznych. W czym tak naprawdę przyda się Wam stosowanie rachunku zdań i kwantyfikatorów czy indukcji? Wykonywanie działań na zbiorach?

W realizowaniu licznych analiz statystycznych, gromadzeniu i porządkowaniu danych, obliczaniu wypadkowych, niezbędnych do tworzenia strategii działania na przykład przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego, jak i spożywczego. Jako matematycy znajdziecie zatrudnienie w zakładach przemysłowych, biurach projektowo-konstrukcyjnych, instytucjach finansowych oraz firmach doradczych, ubezpieczeniowych, bankowych. Jeśli zdecydujecie się na realizację specjalności nauczycielskiej to z powodzeniem znajdziecie zatrudnienie w szkole.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA WARSZAWSKA STUDIA MATEMATYCZNE

Politechnika Warszawska oferuje kształcenie na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, możecie tu podjąć studia I, II i III stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Na Politechnice studia matematyczne to studia inżynierskie.

dowiedz się więcej

 


UNIWERSYTET WARSZAWSKI STUDIA MATEMATYCZNE

Uniwersytet Warszawski również prowadzi klasyczne studia matematyki, jakie realizować można w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na I i II stopniu na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

dowiedz się więcej

 

 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO STUDIA MATEMATYCZNE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego również oferuje możliwość zostania wykształconym matematykiem.

dowiedz się więcej

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)