Studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Największy wybór studiów

psychologicznych w Bydgoszczy

Odkryj kierunki psychologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Studia psychologiczne w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W BYDGOSZCZY - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Praca socjalna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Psychologia stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Psychologia w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy są studia psychologiczne i społeczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W BYDGOSZCZY

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Podstawą kwalifikacji na studia psychologiczne i studia społeczne jest punktacja ze wszystkich wymaganych podczas procesu rekrutacji na dany kierunek przedmiotów maturalnych. Wymagania rekrutacyjne różnią się w zależności od konkretnego kierunku społecznego. I tak, dla przykładu, kandydat zdający na kierunek Bezpieczeństwo narodowe na maturze powinien zdobyć jak największą liczbę punktów z rozszerzonej matury z historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Te same przedmioty punktowane są w przypadku zdawania na kierunek Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną. Natomiast w przypadku Stosunków międzynarodowych, brane są pod uwagę również wyniki z matury z geografii. Najważniejsze to odpowiednio dobrać zdawane przedmioty pod kątem kierunku, którym jesteśmy zainteresowani oraz jak najlepsze zdanie matury z danych przedmiotów na poziomie tak podstawowym, jak i rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia psychologiczne niestacjonarne w Bydgoszczy

Studia psychologiczne w Bydgoszczy to trafny wybór dla tych, których interesuje ludzka natura. To dobra opcja również dlatego, że w mieście tym bez problemu odnajdziemy interesujące nas kierunki kształcenia realizowane w formie niestacjonarnej. Oferta dydaktyczna jest bardzo ciekawa, a na dodatek proponowana przez niejedną szkołę wyższą.

Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Jednak przeglądając katalogi dyscyplin łatwo zauważyć, że kierunków prowadzonych w trybie wieczorowym jest znacznie mniej, bądź nie występują w ogóle. Studia zaoczne za to stoją otworem przed żądnymi wiedzy i wysokiej jakości wykształcenia. Czym zatem charakteryzują się studia zaoczne?

Porównując je do studiów stacjonarnych należy od razu zaznaczyć, iż w aspekcie merytorycznym różnice nie istnieją, ponieważ program nauczania jest tożsamy dla wszystkich form studiowania. Różnice polegają na częstotliwości i intensywności odbywania zajęć.

Dobrze wiemy, że studia stacjonarne czyli dzienne prowadzone są od poniedziałku do piątku, a studia zaoczne polegają na uczęszczaniu na zajęcia w weekendy, zazwyczaj co dwa albo trzy tygodnie. Z tej fundamentalnej różnicy wynika fakt, iż obowiązujący materiał należy przedstawiać w bardziej skondensowanej formie i nierzadko bez dogłębnego powtarzania niektórych zagadnień.

Prowadzi do rozwijania u studentów niezwykle przydatnych dzisiaj umiejętności, na czele z samodzielnością, zarządzaniem czasem, wyszukiwaniem i selekcjonowaniem informacją i organizacją pracy własnej.

czytaj dalej studia psychologiczne niestacjonarne (zaoczne) w Bydgoszczy

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W BYDGOSZCZY

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

B
D
O
P
R
T
Rozwiń

Jak wyglądają studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy?

Studia społeczne i studia humanistyczne to dwie najszersze grupy kierunkowe, pod które podciągnąć można wszystkie kierunki niezwiązane z tematyką ścisłą. Jak jednak je odróżnić od siebie?

Czym tak dokładnie są studia społeczne? Najbardziej znanym kierunkiem społecznym jest psychologia, choć ten jednolity, pięcioletni kierunek magisterski tylko otwiera drzwi do kierunków społecznych, czyi takich, których zainteresowanie opiera się na wszystkich elementach społecznych związanych z relacjami międzyludzkimi, doświadczeniami społecznymi, jak również strukturą, zmianami oraz działaniami jakie występują w społeczeństwach.

Do przykładowych kierunków społecznych, na jakie można uczęszczać w Bydgoszczy należą: Psychologia, Socjologia, Praca socjalna, ale także Regionalistyka europejska czy Humanistyka drugiej generacji. Dokładny spis aktualnych kierunków studiów psychologicznych i społecznych w Bydgoszczy znajduje się poniżej.

 

Praca po studiach psychologicznych i społecznych w Bydgoszczy

Coraz więcej firm, przedsiębiorstw i instytucji jest zainteresowane zatrudnieniem absolwentów studiów humanistycznych i społecznych. Po trwającym regresie na rynku dla absolwentów kierunków niezwiązanych z naukami ścisłymi pracodawcy doszli do wniosku, że atmosfera pracy oraz zrozumienie potrzeb i działania społeczeństwa jest tak samo ważne jak rozwój technologii czy kwestie ekonomiczne.

Dlatego coraz łatwiej znaleźć pracę choćby w instytucjach i urzędach państwowych i europejskich, placówkach dyplomatycznych, działach związanych z Human Resources, firmach spedycyjnych, agencjach reklamowych i marketingowych, konsulatach i przedstawicielstwach, biurach podróży czy redakcjach medialnych.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy posiada szeroką ofertę studiów psychologicznych i spolecznych na kilku wydziałach:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:

  • Socjologia – profil praktyczny (studia I stopnia).

Wydział Humanistyczny:

  • Bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia ze specjalnościami: Bezpieczeństwo ekonomiczne, Bezpieczeństwo ekologiczne i Bezpieczeństwo społeczne),
  • Humanistyka drugiej generacji, (studia I stopnia ze specjalnościami: Człowiek cyfrowy, Badanie i projektowanie gier),
  • Politologia (studia I stopnia ze specjalnościami: analityk polityczny, Reklama i public relations oraz II stopnia ze specjalnościami: bezpieczeństwo wewnętrzne),
  • Regionalistyka europejska (studia I stopnia ze specjalnościami: regionalistyka w Polsce oraz regionalistyka w Unii Europejskiej).

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

  • Praca socjalna (studia I stopnia ze specjalnościami: pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny oraz pracownik socjalny w środowisku i instytucjach lokalnych),
  • Psychologia (studia jednolite magisterskie, ze specjalnościami: psychologia kliniczna, psychologia zdrowia i rehabilitacji, psychologia społeczna stosowana, psychologia wspomagania rozwoju).

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)