Studia geograficzne Lublin

Studia geograficzne Lublin

Studia geograficzne Lublin

Największy wybór studiów

geograficznych w Lublinie

Odkryj kierunki geograficzne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

31.01.2023

Studia geograficzne Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia geograficzne w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia geograficzne Lublin
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia geograficzne w Lublinie rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 9 lipca 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia geograficzne w Lublinie

Studia geograficzne w Lublinie to zbiór kierunków, dzięki którym można pozyskać wszechstronną wiedzę i liczne umiejętności praktyczne. Studia przekazują między innymi wiedzę o poszczególnych elementach środowiska geograficznego i mechanizmach ich funkcjonowania, organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz nowoczesnych metodach pomiarów geodezyjnych i satelitarnych.

Najpopularniejsze kierunki geograficzne w Lublinie: Geografia, Gospodarka przestrzenna, Geodezja i kartografia.

Współczesne studia geograficzne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach geograficznych

Absolwenci studiów geograficznych znajdują zatrudnienie między innymi w firmach geodezyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, agencjach rozwoju rynku, instytutach badawczych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Lublinie na popularnych stanowiskach związanych z geografią wahają się od 3400 zł do 5500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia geograficzne w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, biologia, chemia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia geograficzne w Lublinie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Geodezja i kartografia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Geografia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe stacjonarne I stopnia
Geoinformatyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Gospodarka przestrzenna stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Gospodarka przestrzenna - studia online online I stopnia
Nawigacja - studia wojskowe stacjonarne jednolite
Turystyka i rekreacja stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia geograficzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Kierunki geograficzne:

NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki geograficzne:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki geograficzne w Lublinie

SORTOWANIE:

Studia geograficzne w Lublinie - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia geograficzne w Lublinie

Marzysz o zostaniu geografem? Nauka geografii nie sprawia Ci najmniejszego kłopotu? To dobrze. Bo właśnie geografia jako przedmiot maturalny to Twój klucz dostępu na studia geograficzne w Lublinie. Oprócz geografii, zadbaj o wystarczająco dobry wynik z egzaminu z matematyki, by mieć pewność, że uda Ci się dostać na studia geograficzne. Konkurs świadectw to oczywiście jedyna możliwość dostania się na studia wyższe.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia geograficzne w Lublinie?

Podróże, dalekie wycieczki, kartografia i geodezja - rzeczywistość studentów geografii. W Lublinie możecie podjąć studia nie tylko geograficzne, ale i takie, które wykorzystują naukę geografii w bardzo konkretnym, praktycznym wymiarze, czyli geoinformatykę, geodezję czy turystykę.

Nauki geograficzne przybliżą Wam procesy pozwalające funkcjonować planecie ziemi. Dowiecie się czym się różnią wzniesienia, gleby, a także jak badać świat natury. Uzyskacie możliwość wglądu w tajemnice świata. Poznacie kraje, lądy, morza i oceany. Wiedzę teoretyczną będziecie mogli wykorzystać w swoich podróżach, jak i w różnych projektach naukowych.

Liczne wyjazdy i badania terenowe przygotują Was do praktyki zawodu geografa, czyli człowieka, który bada ziemię i jej dorobek. Który obserwuje, co się w przyrodzie zmienia i ku czemu dążymy. Sprawdź, jakie kierunki studiów geograficznych w Lublinie możesz wybrać i w jakiej dziedzinie możesz się specjalizować.

Bardzo ciekawą ofertę stanowią kierunki studiów podyplomowych, pozwalające absolwentom studiów I stopnia wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie. Pamiętajcie, że studia podyplomowe możecie realizować tuż po ukończeniu studiów I stopnia, równocześnie ze studiami magisterskimi.

 

Studia geograficzne w Lublinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Poszczególne studia geograficzne w Lublinie realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Stopień pierwszy trwa trzy lata w przypadku licencjatu lub trzy i pół roku w przypadku studiów inżynierskich. Kształcenie na studiach drugiego stopnia odbywa się w trakcie trzech lub czterech semestrów i kończy się tytułem magistra/magistra inżyniera.

Drugi stopień niejednokrotnie uzupełnia wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Lubelskie uczelnie przygotowują także propozycje kierunków podyplomowych. Studia tego typu możesz realizować w trybie niestacjonarnym w trakcie dwóch lub trzech semestrów. Wśród propozycji kształcenia podyplomowego znajdziesz systemy informacji geograficznej oraz nauczanie geografii.

Kierunki geograficzne możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, studia zaoczne zaś w weekendy. Sam/a decydujesz o tym, w jakim trybie chcesz zdobywać wiedzę.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów geograficznych w Lublinie

Wśród najpopularniejszych kierunków geograficznych w Lublinie znajdziesz geografię oraz turystykę i rekreację. Propozycji kształcenia w tym zakresie jest jednak więcej. Możesz wybrać zarówno geoinformatykę, geodezję i kartografię, jak i nawigację czy gospodarkę przestrzenną.

Poszczególne propozycje rozwijane są poprzez szereg zajmujących specjalności, które umożliwią Ci zdobywanie kwalifikacji potrzebnych w zawodzie. W ofercie znajdziesz między innymi geodezję rolną i gospodarkę nieruchomościami, reakcję ruchową i zdrowotną, urbanistykę i politykę przestrzenną.

Wysoce wyspecjalizowana kadra akademicka w kompleksowy sposób układa program studiów, który pozwoli Ci zdobyć wymagane przez pracodawców umiejętności oraz pożądaną w zawodzie wiedzę. Warto zapoznać się z ofertami kształcenia przygotowywanymi przez poszczególne placówki akademickie w Lublinie.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów geograficznych:

 • geodezja i kartografia
 • geografia
 • geoinformatyka
 • gospodarka przestrzenna
 • nawigacja
 • turystyka i rekreacja

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki geograficzne w Lublinie?

Wiele uczelni w Lublinie ma w swojej ofercie kierunki, które możemy zaliczyć do kategorii studiów geograficznych. Przede wszystkim wiele propozycji przedstawia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej umożliwia kształcenie w zakresie geografii, geoinformatyki, turystyki i rekreacji, gospodarki przestrzennej.

Poszczególne kierunki geograficzne znajdziesz także na innych uczelniach. Lotnicza Akademia Wojskowa proponuje kształcenie w zakresie nawigacji, natomiast Uniwersytet Przyrodniczy geodezję i kartografię. Gospodarkę przestrzenną możesz wybrać na Katolickim Uniwersytecie Lotniczym lub w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji.

Lubelskie placówki akademickie są przystosowane do realizowania kształcenia w zakresie nauk geograficznych i przyrodniczych. Warto zapoznać się z metodami edukacyjnymi poszczególnych uczelni państwowych i prywatnych.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki geograficzne w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia geograficzne w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Wybór kierunku studiów, który przełoży się na satysfakcję zawodową, a jednocześnie spełni nasze oczekiwania finansowe, nie jest łatwą kwestią. Studia geograficzne w Lublinie cieszą się zainteresowaniem wśród miłośników nauk geograficznych i przyrodniczych.

Warto wybrać takie studia, które faktycznie nas interesują i pozwolą nam z zacięciem zdobywać wiedzę i umiejętności w tym zakresie, a także śledzić wszelkie zachodzące zmiany w tej dziedzinie.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • nauczyciel geografii
 • nawigator
 • specjalista ds. środowiska naturalnego
 • inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • specjalista ds. analizy przestrzennej
 • specjalista ds. turystyki
 • pilot wycieczek krajowych i zagranicznych
 • geolog
 • specjalista ds. planowania przestrzeni
 • specjalista ds. gospodarki wodnej
 • specjalista ds. zarządzania zasobami przyrodniczymi

 

Warto także zwrócić uwagę na zmiany zachodzące na rynku pracy, który z pewnością pomoże ustalić, jakie studia warto wybrać. Pracodawcy coraz częściej interesują się usługami ekspertów w dziedzinach nauk geograficznych czy stricte przyrodniczych. Miejsce dla siebie znajdziesz w różnym zakresie od geografii, przez gospodarkę przestrzenną i geoinformatykę po nawigację.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w wydziałach ochrony środowiska i planowania przestrzennego w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach związanych z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, na przykład w Parkach Narodowych, stacjach ekologicznych oraz w ośrodkach analityczno-badawczych, zajmujących się badaniami atmosfery, hydrosfery, badaniami społecznymi i statystycznymi. Zawodowo możesz zajmować się gospodarką przestrzenną, geomonitoringiem, planowaniem przestrzeni, nauczaniem, turystyką i rekreacją.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Uczelnia wyższa bardzo często powiązana jest z wyborem studiów. Poszczególne placówki akademickie w Lublinie przedstawiają oryginalne propozycje kształcenie, co wiąże się z faktem, że na różnych wydziałach znajdziesz różne kierunki.

Jeśli chcesz studiować nawigację, znajdziesz ją w Lotniczej Akademii Wojskowej, natomiast jeśli planujesz wybrać gospodarkę przestrzenną, zwróć uwagę na ofertę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy też Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.

Nim wybierzesz ośrodek akademicki, na którym spędzisz najlepsze studenckie lata, warto zweryfikować, jakie możliwości rozwoju oferuje dana uczelnia. Sprawdź, czy masz szansę na wymianę międzyuczelnianą w kraju i za granicą, czy placówka akademicka organizuje konferencje naukowe lub zachęca do udziału, jakie są propozycje zajęć pozauczelnianych i kół naukowych. Zapoznaj się z proponowanymi programami studiów, a także z przygotowaniem technicznym uczelni, które pomogą zdobyć Ci wiedzę w zakresie nauk geograficznych.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia geograficzne w Lublinie?

Lublin to jedno z popularniejszych miast akademickich. Władze miasta stają na wysokości zadania, tworząc różnego rodzaju atrakcje, które przyciągną uwagę studentów. Lata nauki możesz urozmaicić wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, udziałem w imprezach masowych, ale i festiwalach naukowych.

Władze uczelni współpracują z innymi placówkami akademickimi, oferując tym samym wymiany krajowe i międzynarodowe, a także pracują z największymi firmami i instytucjami, dzięki czemu mogą zapewnić studentom i absolwentom programy stażowe i oferty praktyk. Ułatwi Ci to wkroczenie na dynamicznie zmieniający się rynek pracy.

Uczelnie zachęcają do wychodzenia z badawczą inicjatywą, to znaczy do brania udziału w konferencjach naukowych, grantach badawczych, do zakładania kół naukowych. Organizują także zajęcia i wyjazdy terenowe, które pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie studiów geograficznych. Wykwalifikowane grono akademickie w taki sposób układa programy studiów, by zdobywana wiedza i kompetencje odpowiadały oczekiwaniom współczesnych pracodawców.

Studia to jeden z najważniejszych etapów w życiu rozwijającego się człowieka. To czas zawierania największych przyjaźni oraz poznawania ludzi istotnych z perspektywy kariery zawodowej. To także okres rozwijania pasji i zbierania doświadczeń życiowych, naukowych, zawodowych. Nie pozwól, by taka przygoda Cię ominęła.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach geograficznych

Co możesz robić po ukończeniu studiów geograficznych? Oczywiście uczyć geografii i przyrody, ale i zostać geodetą, bądź kartografem - tworzyć mapy, obliczać odległości, obserwować jak zmienia się kształt ziemi i kontynentów. Możesz zostać geografem - badaczem, bądź geografem specjalistą od turystyki, bądź geodetą rolnym.

Pomożesz ludziom wytyczać ich własność ziemną, jak i gospodarować nieruchomościami. Będziesz określać, które tereny warto zamieszkiwać a od których lepiej stronić. Absolwenci geografii są niezbędni w instytutach meteorologicznych, jak i w instytucjach państwowych i samorządowych, takich jak Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA GEOGRAFICZNE

Jeśli wybierasz się na studia geograficzne, poznaj Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, możesz tu podjąć studia na kierunkach:

 • geografia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • geoinformatyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • nauczanie geografii - studia podyplomowe
 • nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych - studia podyplomowe
 • systemy informacji geograficznej w praktyce - studia podyplomowe
 • tourism management - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, studia w języku angielskim
 • turystyka i rekreacja - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE STUDIA GEOGRAFICZNE

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie możecie również podjąć studia na kierunku:

 • geodezja i kartografia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalizacje: geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami, geodezyjno-kartograficzne bazy danych
 • turystyka i rekreacja - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)