Studia humanistyczne Kielce

Studia humanistyczne Kielce

Studia humanistyczne Kielce

Największy wybór studiów

humanistycznych w Kielcach

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia humanistyczne Kielce | woj. świętokrzyskie

Studia humanistyczne w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach są Studia humanistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HUMANISTYCZNE W KIELCACH

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

KIERUNKI HUMANISTYCZNE W KIELCACH

Rekrutacja i wymagania na studia humanistyczne w Kielcach

Aby dostać się na studia humanistyczne należy wziąć udział w konkursie świadectw. Na tych świadectwach obowiązkowo muszą widnieć bardzo dobre oceny z przedmiotów, takich jak: historia, język polski, język obcy, czy wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia humanistyczne niestacjonarne w Kielcach

Studia humanistyczne to szeroki obszar kształcenia, w którym odnaleźć można rozmaite dyscypliny. Co ciekawe, przestrzeń dyscyplin i kierunków co jakiś czas ulega powiększaniu, a wszystko po to, aby humanistyczne wykształcenie dostosować do wymogów rynku i współczesności. Bardzo często zdarza się tak, że oferta edukacyjna studiów humanistycznych bywa okrojona w wymiarze niestacjonarnym, ale kandydaci planujący naukę w Kielcach mogą być spokojni o wybór.

Na co należy zwrócić uwagę? Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Studia wieczorowe to takie, które realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych. Zaoczne natomiast organizowane są w weekendy, zazwyczaj co dwa albo trzy tygodnie. Trzeba mieć tego świadomość, aby dokładnie wybrać interesujący nas tryb nauki. Uczelnie dość często nie realizują kształcenia wieczorowego, uznając tym samym, że studia niestacjonarne to tylko studia zaoczne.

Zaoczna formuła kształcenia cieszy się sporym zainteresowaniem. Dzięki niej studenci mogą łączyć naukę z pracą. W soboty i niedziele angażują się w zajęcia na uczelni, a od poniedziałku do piątku, czyli w okresie wolnym od edukacyjnych obowiązków, zbierają doświadczenie i uzupełniają studencki budżet. Ponadto, nauka w niestacjonarnym wymiarze rozwija wymagane na rynku umiejętności. Jakie? Między innymi zarządzanie czasem oraz wyszukiwanie, analizowanie i selekcję informacji.

czytaj studia humanistyczne niestacjonarne (zaoczne) w Kielcach

STUDIA HUMANISTYCZNE W KIELCACH - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia humanistyczne w Krakowie?

Studia humanistyczne to studia dla tych, którzy lubią poszukiwać, odkrywać i zadawać pytania. To studia dla ciekawych świata i ludzi. A w którym mieście ci wszyscy ludzie mogą się spotkać i rozwijać swoje zainteresowania? W Kielcach.

W stolicy województwa świętokrzyskiego znajdziecie miejsce, w którym można dołączyć do inspirującej podróży po naukach humanistycznych. Wystarczy tylko mieć dużo energii, by szukać odpowiedzi na wiele pytań. A co potem? Co robić, gdy już znajdziemy odpowiedzi na większość tych pytań? Wykorzystać rozwinięte umiejętności.

Absolwenci studiów humanistycznych coraz częściej znajdują zatrudnienie w wielkich, międzynarodowych firmach, obalając tym samym mity mówiące, że mogą spełniać się wyłącznie w roli nauczyciela. Coraz chętniej i coraz częściej poszukiwani są humaniści na rynku pracy, a to dlatego, że wynoszą ze studiów odpowiednie umiejętności. Możliwość zgłębienia nauk humanistycznych oferuje, przede wszystkim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego- uczelnia założona w 1969 roku, jako Wyższa Szkoła Nauczycielska.

Studia humanistyczne w Kielcach to podstawowy zestaw kierunków kształcenia, od dziennikarstwa i komunikacji społecznej po zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo. Ale czy po studiach humanistycznych można znaleźć pracę? Oczywiście, że tak. Absolwenci studiów humanistycznych są coraz chętniej i częściej poszukiwani na rynku pracy, a wśród potencjalnych pracodawców znajdują się, między innymi, ośrodki kultury, redakcje, czy firmy konsultingowe.

Jeśli lubisz zadawać pytania i uważnie słuchasz odpowiedzi na nie, to studia humanistyczne są właśnie dla Ciebie. Przeczytaj, jak wyglądają one w Kielcach, stolicy województwa świętokrzyskiego.

 

Praca po studiach humanistycznych w Kielcach

Humanista posiada różne talenty i umiejętności. Ponadto, może pochwalić się wiedzą z wielu dziedzin, świetnie posługuje się językami, posiada umiejętności analizowania danych, łatwo się komunikuje, potrafi nawiązywać relacje. Właśnie takie osoby poszukiwane są coraz częściej na rynku pracy.

Zatrudniani bywają w takich obszarach, jak: Human Resources, marketing, Public Relations, sprzedaż, obsługa klienta, konsulting, rzecznictwo prasowe, czy administracja. Innym obszarem, w którym humaniści czują się jak w domu są media.  

Często absolwenci studiów humanistycznych wybierają tzw. wolne zawody, lub pracę projektową, na przykład w charakterze zewnętrznego konsultanta, czy copywritera. Gdzie jeszcze możemy spotkać humanistów? Wśród polityków.  

Ponadto, absolwenci studiów humanistycznych w Kielcach mogą odnaleźć się w roli nauczyciela, tłumacza, przewodnika turystycznego, pracownika ośrodka kultury. Ważne jest to, aby już podczas studiów myśleć nad przyszłością i zadać sobie pytania, jak ona powinna wyglądać i w jakim kierunku zawodowym zmierzać. Znając odpowiedzi na te pytania, możemy jeszcze mocniej rozwijać się w konkretnym kierunku i dążyć do wyznaczonego celu. 

WARTO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH STUDIA HUMANISTYCZNE

Wydział Humanistyczny:

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności: Dziennikarstwo nowych mediów, Realizacja radiowo- telewizyjna, Wizerunek, promocja i reklama;

- Filologia angielska;

- Filologia germańska;

- Filologia rosyjska;

- Filologia polska. Specjalności: Filologia polska z komunikacją medialną, Filologia polska z logopedią, Redakcyjno- wydawnicza;

- Historia. Specjalności: Dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja, Kultura materialna i rekonstrukcja historyczna, Nauczycielska;

- Lingwistyka stosowana;

- Militarystyka historyczna. Specjalności: Bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie, Wojskowe dziedzictwo kulturowe;

- Organizacja turystyki historycznej. Specjalności: Krajoznawstwo, Turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich;

- Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo. Specjalności:  Biblioteki w procesie komunikacji, Systemy zarządzania informacją.

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk Społecznych:

- Pedagogika. Specjalności: Doradztwo zawodowe i personalne, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, Pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego.

 


STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

- Pedagogika. Specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Resocjalizacja z socjoterapią;

- Pedagogika specjalna;

- Psychologia;

- Kulturoznawstwo. Specjalności: Reklama i Public Relations, Kultura i wizerunek regionu;

- Filologia. Specjalności: Filologia hiszpańska, Filologia rosyjska.

 TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

 

Komentarze (0)