Studia geograficzne Gdańsk

Studia geograficzne Gdańsk

studia geograficzne Gdańsk

Studia geograficzne Gdańsk

Dobrze wiemy, że Gdańsk to najważniejsze miasto województwa pomorskiego, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską. Jeśli miasto posiada takie walory, to studia geograficzne w nim muszą być, po prostu, pasjonujące. Studia geograficzne w Gdańsku to propozycja dla prawdziwych odkrywców. Dzięki nim można poznać prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania, zagłębić się w paleontologię, a potem przeprowadzać badania naukowe na specjalistycznym statku naukowo- badawczym. Studia geograficzne w Gdańsku prowadzone są na Uniwersytecie Gdańskim, a ich oferta edukacyjna przyciąga uwagę, przede wszystkim, z faktu, iż występują w niej Oceanografia oraz Akwakultura. Tutejszy Wydział Oceanografii i Geografii, założony w 2008 roku, wyróżnia się na tle podobnych wydziałów w naszym kraju, przede wszystkim, tematyką prac badawczych oraz kształceniem w dziedzinach związanych z morzem. Wydział posiada, między innym, dwie terenowe stacje badawcze: Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu ze znanym w całym kraju fokarium oraz Stację Limnologiczną w Borucinie. Absolwenci studiów geograficznych w Gdańsku pracują jako specjaliści w zakresie oceanografii, geografii, gospodarki przestrzennej, geologii i ochrony środowiska. Jeśli chcesz odbyć ciekawą podróż, to koniecznie zapoznaj się z tym, co mogą zaoferować studia geograficzne w Gdańsku.

 

Uczelnie i kierunki studiów geograficznych w Gdańsku

 


UNIWERSYTET GDAŃSKI STUDIA GEOGRAFICZNE

Wydział Oceanografii i Geografii:

  • Akwakultura. Biznes i technologia;
  • Geografia;
  • Geologia;
  • Gospodarka przestrzenna;
  • Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód;
  • Oceanografia.

dowiedz się więcej 

 

Rekrutacja na studia geograficzne w Gdańsku

Aby dołączyć do grona uczących się na studiach geograficznych w Gdańsku, należy wziąć udział w tzw. konkursie świadectw. Należy przyłożyć się do języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego z grona przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka.

 

Praca po studiach geograficznych w Gdańsku

Praca, którą mogą wykonywać absolwenci studiów geograficznych w Gdańsku to bardzo ciekawy obszar zawodowy. Dokładna droga oraz wykonywana profesja uzależniona jest od tego, jaki ukończyło się kierunek studiów. Absolwenci kierunku Oceanografia przygotowani są do pracy w laboratoriach badawczych, instytucjach naukowych, przemyśle, rybołówstwie, w urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego, administracji państwowej i samorządowej, a także w placówkach zajmujących się edukacją oraz w branży turystycznej. Absolwenci Gospodarki przestrzennej mogą znaleźć zatrudnienie w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju regionalnego i społeczno- gospodarczego, przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych, instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej, agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich. Po ukończeniu kierunku Geografia można znaleźć zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się, między innymi: ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, osłoną hydrometeorologiczną kraju, planowaniem przestrzennym, kształtowaniem warunków życia ludzi, organizacją działalności społeczno- gospodarczej. Natomiast, absolwenci Gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód mogą pracować w jednostkach administracji samorządowej, instytucjach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (między innymi: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze), biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, biurach zarządzania kryzysowego, stacjach sanitarno- epidemiologicznych. Będąc absolwentem Geologii można znaleźć zatrudnienie w firmach świadczących usługi geologiczne, takich jak pomiary czy badania, w administracji państwowej (na przykład w wydziałach: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska) oraz administracji publicznej. 

 

Jan Jarmuż TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)