Studia teologiczne

Studia teologiczne

Studia teologiczne

Największy wybór studiów

teologicznych w Polsce

Odkryj ponad 10 kierunków teologicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2021

Dodaj do ulubionych

Studia teologiczne 2021

Studia teologiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia teologiczne to przede wszystkim głęboka wiedza humanistyczno- społeczna oraz wiedza dotycząca chrześcijaństwa- zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno- kanonicznej i pastoralnej. To także umiejętności wiązania ze sobą indywidualnych tematów z zakresu poszczególnych dyscyplin teologicznych na podstawie zdobytej wiedzy z dziedzin etyki, filozofii i teologii, jak również oceny nowych i rozwijających się form religijnych przekonań i praktyk.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

Studia teologiczne dzielą się na studia dla alumnów oraz studia dla świeckich. Co ten podział oznacza? Studia dla alumnów przygotowują do pełnienia posługi: prezbitera, brata zakonnego lub posługi duszpasterskiej, natomiast studia dla świeckich przygotowują do pracy w roli nauczyciela religii, pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni radiowych i telewizji, organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, czy też działalności w organizacjach społecznych.

Fascynuje cię różnorodność wierzeń różnych narodów i grup etnicznych? Pragniesz poznać filozoficzne aspekty religii? Chciałbyś zgłębić tajniki prawa kanonicznego? Możliwe, że zainteresować może cię jeden z trzech, naprawdę niszowych kierunków: teologia, religioznawstwo, prawo kanoniczne.

KIERUNKI TEOLOGICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

POPULARNE KIERUNKI TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

STUDIA TEOLOGICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
B
bioetyka - studia podyplomowe
D
K
M
mariologia - studia podyplomowe
N
R
S
T
teologia - studia podyplomowe
Rozwiń

Trzeba wiedzieć

.

Teologia to dyscyplina wiedzy, która, za pomocą metod filozoficznych stara wyjaśnić się relację między światem a Bogiem. Będąc absolwentem tego kierunku studiów, pracy szukać możesz w kościelnych i świeckich instytucjach zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturową oraz profilaktyką społeczną.

 

Studia teologiczne możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)
  • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej będziesz przygotowany do nauczania religii. Podczas rekrutacji na tym kierunku pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie, języka łacińskiego, filozofii. Kandydat musi również przejść rozmowę kwalifikacyjną.

Studia religioznawcze pozwalają zrozumieć, w jaki sposób religie kształtują inne kultury i cywilizacje. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w instytucjach kultury, organach administracji państwowej, organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się sprawami uchodźców czy mniejszości religijnych i narodowych. Podczas rekrutacji na studia teologiczne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie, historii.

Studiując prawo kanoniczne, poznasz system norm prawnych, który określa funkcjonowanie Kościoła. Absolwent prawa kanonicznego jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji kościelnej i sądownictwie kościelnym (nie mylić z sądownictwem świeckim!)  w zawodach takich jak: radca prawno-kanoniczny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat. Podczas rekrutacji na prawo kanoniczne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii, matematyki.
 
Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki teologiczne:

 

 

 

ODKRYJ STUDIA TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Komentarze (0)