Studia teologiczne

Studia teologiczne

Dodaj do ulubionych

Studia teologiczne 2021

Studia teologiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia teologiczne to przede wszystkim głęboka wiedza humanistyczno- społeczna oraz wiedza dotycząca chrześcijaństwa- zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno- kanonicznej i pastoralnej. To także umiejętności wiązania ze sobą indywidualnych tematów z zakresu poszczególnych dyscyplin teologicznych na podstawie zdobytej wiedzy z dziedzin etyki, filozofii i teologii, jak również oceny nowych i rozwijających się form religijnych przekonań i praktyk.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

Studia teologiczne dzielą się na studia dla alumnów oraz studia dla świeckich. Co ten podział oznacza? Studia dla alumnów przygotowują do pełnienia posługi: prezbitera, brata zakonnego lub posługi duszpasterskiej, natomiast studia dla świeckich przygotowują do pracy w roli nauczyciela religii, pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni radiowych i telewizji, organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, czy też działalności w organizacjach społecznych.

Fascynuje cię różnorodność wierzeń różnych narodów i grup etnicznych? Pragniesz poznać filozoficzne aspekty religii? Chciałbyś zgłębić tajniki prawa kanonicznego? Możliwe, że zainteresować może cię jeden z trzech, naprawdę niszowych kierunków: teologia, religioznawstwo, prawo kanoniczne.

 

 

KIERUNKI TEOLOGICZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka chrześcijańska I stopnia stacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Religioznawstwo I stopnia stacjonarne
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata I stopnia, II stopnia stacjonarne
Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
Studia nad buddyzmem I stopnia stacjonarne
Studia nad buddyzmem współczesnym II stopnia stacjonarne
Teologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Teologia kanoniczna II stopnia stacjonarne
Teologia kapłańska jednolite stacjonarne
Teologia katolicka jednolite stacjonarne
Theology jednolite stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA TEOLOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

     Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

     Kierunki teologiczne:

     NAUKI O RODZINIE
     PRAWO KANONICZNE
     TEOLOGIA

     POKAŻ WIĘCEJ

     Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

     Kierunki teologiczne:

     TEOLOGIA

     Uniwersytet Gdański

     Kierunki teologiczne:

     RELIGIOZNAWSTWO

     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

     Kierunki teologiczne:

     DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE
     TEOLOGIA

     Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

     Kierunki teologiczne:

     NAUKI O RODZINIE
     TEOLOGIA

     Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

     Uniwersytet Śląski w Katowicach

     Kierunki teologiczne:

     NAUKI O RODZINIE
     TEOLOGIA

     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

     Kierunki teologiczne:

     NAUKI O RODZINIE
     TEOLOGIA

     POPULARNE KIERUNKI TEOLOGICZNE

     Miasto
     SORTOWANIE:

     STUDIA TEOLOGICZNE - PODYPLOMOWE

     Miasto
     SORTOWANIE:
     B
     D
     H
     K
     M
     N
     R
     S
     T
     Rozwiń
      

     Trzeba wiedzieć

     .

     Teologia to dyscyplina wiedzy, która, za pomocą metod filozoficznych stara wyjaśnić się relację między światem a Bogiem. Będąc absolwentem tego kierunku studiów, pracy szukać możesz w kościelnych i świeckich instytucjach zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturową oraz profilaktyką społeczną.

      

     Studia teologiczne możemy podzielić w zależności od typu na:

     1. Typ:

     • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
     • Studia II stopnia (magisterskie)
     • Studia podyplomowe

      

     2. Tryb:

      

     • studia stacjonarne
     • studia niestacjonarne

      

     Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej będziesz przygotowany do nauczania religii. Podczas rekrutacji na tym kierunku pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie, języka łacińskiego, filozofii. Kandydat musi również przejść rozmowę kwalifikacyjną.

     Studia religioznawcze pozwalają zrozumieć, w jaki sposób religie kształtują inne kultury i cywilizacje. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w instytucjach kultury, organach administracji państwowej, organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się sprawami uchodźców czy mniejszości religijnych i narodowych. Podczas rekrutacji na studia teologiczne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie, historii.

     Studiując prawo kanoniczne, poznasz system norm prawnych, który określa funkcjonowanie Kościoła. Absolwent prawa kanonicznego jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji kościelnej i sądownictwie kościelnym (nie mylić z sądownictwem świeckim!)  w zawodach takich jak: radca prawno-kanoniczny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat. Podczas rekrutacji na prawo kanoniczne pod uwagę brane są wyniki z matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii, matematyki.
      
     Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki teologiczne:

      

      

      

     Komentarze (0)