Filologia angielska - Katowice i woj. śląskie

Filologia angielska - Katowice i woj. śląskie

Filologia angielska - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Filologia angielska

Odkryj kierunek Filologia angielska w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku filologia angielska w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Śląski oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 1440 zł do 3940 zł za pierwszy rok studiów.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŚ i na uczelni niepublicznej.

 

Na filologii angielskiej odnajdą się osoby zainteresowane komunikacją międzykulturową oraz posiadające predyspozycje językowe w zakresie języków obcych. Zajęcia prowadzone są przez tłumaczy przysięgłych oraz praktyków z doświadczeniem w biznesie międzynarodowym. Na studentów czekają także różnego rodzaju specjalizacje, które ułatwiają zdobycie pracy w zawodzie. 

Po ukończeniu kształcenia absolwenci filologii angielskiej mogą pracować w portalach informacyjnych i internetowych, agencjach reklamowych i promocyjnych, firmach public relations, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Absolwenci stają się ekspertami w tłumaczeniach różnego rodzaju, zajmują się językiem angielskim w profesjonalnej komunikacji, a także specjalizują w dydaktyce.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Katowicach?

Absolutną podstawą, by dostać się na filologię angielską w Katowicach jest bardzo dobre zdanie języka angielskiego w zakresie ustnym i pisemnym na poziomie rozszerzonym. Niejednokrotnie uczelnie weryfikują poziom językowy na rozmowach kwalifikacyjnych.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • język angielski
Jeśli myślisz o studiach filologicznych z językiem angielskim, już teraz rozpocznij przygotowania językowe do matury!
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Wiadomo, że w czasach średniowiecza za uniwersalny język uchodził język łaciński. Jego znajomość umożliwiała porozumienie się ludziom z różnych warstw i stron świata, nawet bez umiejętności czytania czy pisania. W XXI wieku na miano języka powszechnego i niezbędnego zasłużył sobie język angielski, którego opanowanie pozwala na poprawną komunikację niemal w każdym kraju.
Kierunek filologia angielska w Katowicach skierowany jest do osób, które czują się dobrze z językiem obcym i mają predyspozycje językowe. Osoby te powinny także interesować się literaturą i kulturą społeczności brytyjsko-amerykańskich. Jeśli marzysz o studiach filologicznych, które kładą nacisk na język angielski i pragniesz się nim doskonale posługiwać w przyszłości, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Program kształcenia umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki języka angielskiego, teorii językoznawczych, teorii literaturoznawczych, kultury, literatury i historii kręgów anglosaskich. Filologia angielska w ramach toku kształcenia umożliwia naukę wybranego dodatkowego języka na przykład niemieckiego czy japońskiego.
Studia filologiczne związane z językiem angielskim to w dzisiejszych czasach bardzo popularny kierunek. Oferuje go wiele uczelni w całym kraju. Kierunek filologia angielska w Katowicach i woj. śląskim możesz studiować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Programy studiów poszczególnych uczelni mogą się nieco różnić w zakresie przedmiotów i specjalizacji, jednakże wszystkie nastawione są na gruntowną wiedzę językowo-literaturoznawczą.
 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Katowicach takie jak filologia angielska kształcą najlepszych ekspertów w zakresie języków obcych, a także zapewniają stabilne zatrudnienie w różnych sektorach zawodowych. Wybrane specjalności zapewniają ukierunkowanie na pracę w charakterze nauczyciela bądź tłumacza. Absolwenci znajdują zatrudnienie w biznesie, mediach, kulturze i przekładzie różnego rodzaju.
Absolewnci pracują w redakcjach czasopism, instytucjach kulturowych, w turystyce i sektorze usług, w środkach masowego przekazu, w sferze zarządzania i marketingu, public relations, w firmach zajmujących się produkcją i lokalizacją gier komputerowych, a także w placówkach edukacyjnych, w biurach tłumaczeń, w placówkach dyplomatycznych i instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi. Nie można zapomnieć także o międzynarodowym środowisku biznesowym oraz organizacjach państwowych i pozarządowych.
Studia filologiczne w Katowicach można realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Uczelnie chcą zapewnić swoim studentom komfort uczenia, dlatego tryb dzienny to doskonałe rozwiązanie dla osób, które myślą o regularnym i systematycznym kształceniu się. Kandydaci, którzy nastawieni są na pracę w trakcie studiów, mogą rozważyć tryb zaoczny. Wiąże się on jednak z dodatkową opłatą, ale zajęcia odbywają się jedynie w weekendy. Ponieważ w trybie weekendowym nie uda się zrealizować całego programu kształcenia, studenci powinni nastawić się na uzupełnianie wiedzy we własnym zakresie.
 

5. Program studiów i przedmioty

Filologia angielska przygotowuje swoich studentów do roli zwłaszcza nauczyciela bądź tłumacza. Wśród popularnych specjalizacji odnaleźć można także nastawienie na przykład na projektowanie gier komputerowych, dyplomację czy media.
Program kształcenia może być zróżnicowany w zależności od specyfiki uczelni w Katowicach i oferowanych specjalności. Studia filologiczne nastawione są na gruntowną wiedzę z zakresu:
 • gramatyki,
 • językoznawstwa,
 • języka mówionego i pisanego
 • rozumienia tekstu anglojęzycznego.

 

Specjalność nauczycielska obfituje także w emisję głosu i przygotowanie pedagogiczne. Specjalizacja tłumaczeniowa przewiduje naukę drugiego języka obcego, na przykład hiszpańskiego czy arabskiego. Studenci kierunku filologia angielska zdobywają także wykształcenie kulturowo-literaturoznawcze, umiejętności przekładu tekstów użytkowych i literackich, a także zdolności poprawnej komunikacji językowej.
Program kształcenia obfituje w szereg przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych, które realizowane są przede wszystkim w sposób praktyczny.
Elementarna wiedza i umiejętności językowe zapewniają przyszłym absolwentom możliwość rozwoju i zatrudnienia w bardzo różnych sektorach zawodowych.
Studenci potrafią wybrać odpowiednią metodę badawczą i poprawnie przeanalizować i zinterpretować dany problem językowy, kulturowy czy literaturoznawczy. Poznają leksykę i gramatykę praktyczną, zdobywają umiejętności w zakresie technik informatycznych, a także kompetencje komunikacyjne w relacjach biznesowych.
Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Katowicach?

Studia na kierunku filologia angielska w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia filologiczne w Katowicach na kierunku filologia angielska realizować można na pierwszym lub drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Stopień drugi zapewnia tytuł magistra i odbywa się w trakcie czterech semestrów.
Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia umożliwia podjęcie pracy już po pierwszym stopniu studiów filologicznych, który zapewnia niezbędną, podstawową wiedzę z zakresu języka, literatury i kultury. Stopień drugi uzupełnia zdobytą już wiedzę i pozwala na rozwijanie swoich zainteresowań w zakresie innych specjalności.
Kierunek filologia angielska zapewnia biegłość posługiwania się językiem angielskim zarówno w komunikacji codziennej, jak i relacjach kulturowych czy biznesowych. Jest to także bardzo atrakcyjna opcja dla osób, które ukończyły już inny kierunek studiów i pragną uatrakcyjnić swoją pozycję na rynku pracy.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska w Katowicach:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Katowicach?

Studia filologiczne to kierunek idealny dla pasjonatów języków obcych i osób, które chcą z nimi pracować w przyszłości. Kandydaci na kierunek filologia angielska muszą mieć opanowany język angielski na jak najwyższym poziomie. Jeśli zastanawiasz się, czy tego typu studia są właśnie dla Ciebie, odpowiedz sobie na kilka pytań:
 • Czy masz predyspozycje językowe?
 • Czy cechuje Cię otwartość i chęć nawiązywania komunikacji również międzykulturowej?
 • Czy interesujesz się kulturą i realiami krajów anglojęzycznych?
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że filologia angielska to jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów ostatnich lat. Z tego powodu na jedno miejsce jest wielu kandydatów. Zadbaj o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych zwłaszcza na poziomie rozszerzonym.
 
Proces rekrtuacji i przedmioty
Obowiązkowo musisz zdawać język angielski, ale wymogi rekrutacyjne biorą pod uwagę także inne przedmioty humanistyczne, na przykład historię, język polski, inny język obcy, geografię, wiedzę o społeczeństwie. Duże znaczenie mają także wyniki z konkursów i olimpiad. Laureaci i finaliści są zwolnieni z konkretnych egzaminów maturalnych i zapewniają sobie najwyższe wyniki. Rozważ udział w olimpiadach językowych, które będą uwzględniane szczególnie podczas przebiegu rekrutacyjnego.
Po internetowej rejestracji, wypełnieniu danych osobowych i wpisaniu wyników maturalnych, a także dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście osób przyjętych.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, a także zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz.
Niewykluczone, że czeka Cię także rozmowa kwalifikacyjna, która zweryfikuje poziom językowy. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach publikowanych przez uczelnie w Katowicach.
Jaka praca po kierunku filologia angielska w Katowicach?

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Katowicach?

Absolwenci kierunku filologia angielska cieszą się stabilnym zatrudnieniem w różnych sektorach zawodowych. Studenci znajdują pracę w placówkach edukacyjnych różnego szczebla w charakterze nauczyciela języka angielskiego; w biurach tłumaczeń jako tłumacze tekstów specjalistyczny i artystycznych; w środowisku masowego przekazu, to znaczy w radiu, telewizji, Internecie czy prasie; w turystyce, sektorze usług i innych działach związanych ze współpracą zagraniczną; w redakcjach czasopism i instytucji kulturowych; w sferze zarządzania, marketingu, reklamy i public relations; w placówkach dyplomatycznych i instytucjach, które nastawione są na stosunki międzynarodowe, a także w firmach związanych z produkcją i lokalizacją gier komputerowych (po ukończeniu odpowiedniej specjalności).
Międzynarodowe środowiska biznesowe, organizacje państwowe i pozarządowe, instytucje edukacyjne, agencje reklamowe, wydawnictwa, rozrywka i media, produkcje telewizyjne i filmowe, domy mediowe to tylko niektóre możliwości zatrudnienia dla absolwentów studiów filologicznych z językiem angielskim.
Pracują oni zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, niejednokrotnie decydują się na otworzenie własnej działalności.
Przyszli absolwenci znajdują zatrudnienie w niemal każdym sektorze, ponieważ umiejętności językowe są niezwykle cenione w dzisiejszych czasach, a język angielski to język na tyle uniwersalny, że pozwala na komunikację niemal z całym światem. Studia filologiczne to idealna opcja dla osób, które pragną zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, nawet jeśli wcześniej wyspecjalizowali się w innym zawodzie. Jeśli myślisz o karierze filologa, już teraz zacznij przygotowania w zakresie językowym.

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Katowicach?

Studia w Katowicach cieszą się niesłabnącą renomą od wielu lat. Szczególnie oblegany jest język angielski, który towarzyszy nam każdego dnia w mediach, telewizji, pracy czy szkole.

Monika, absolwentka kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Śląskim, mówi:

Bardzo dobrze wspominam czasy studiowania. Pracuję w mediach, a studia na Uniwersytecie Śląskim pozwoliły mi zdobyć niezbędną wiedzę kulturowo-literaturoznawczą. Rozwinęłam swoje kompetencje językowe do tego stopnia, że żaden wyjazd w delegację za granicę nie jest mi straszny. Polecam!

Kierunki filologiczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

 

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Komentarze (0)