Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej

kierunki studiów 2022

Odkryj kierunki na UMCS i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) - kierunki studiów 2022

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2022/2023 mają do wyboru ponad 80 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: psychologia (1498), kryminologia (1133), prawo (1079), finanse i rachunkowość (975), anglistyka (806), zarządzanie (767), informatyka (750), ekonomia (707).   

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kryminologia (16,19), psychologia (12,48), rachunki i rachunkowość (6,96), anglistyka (6,72), zarządzanie (6,39), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6,26).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej:
 • psychologia: 1498 kandydatów
 • kryminologia: 1133 kandydatów
 • prawo: 1079 kandydatów
 • finanse i rachunkowość: 975 kandydatów
 • anglistyka: 806 kandydatów
 • zarządzanie: 767 kandydatów
 • informatyka: 750 kandydatów
 • ekonomia: 707 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia wyższa we wschodniej części kraju. Wszechstronna oferta edukacyjna  obejmuje 12 wydziałów, które intensywnie kształcą studentów w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych, społecznych i historycznych.

Na uniwersytecie znajduje się także wydział artystyczny, na którym każdy utalentowany student odnajdzie pasje edukując się  w zakresie sztuki plastycznej i muzycznej.

Oferowane kierunki studiów mają za zadanie rozwijać studentów w ponad pięćdziesięciu dziedzinach nauki, kreując specjalistów zarządzania, biologii, filozofii, kulturoznawstwa czy psychologii, pobudzając jednocześnie kreatywność i wyobraźnię studenta. 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - kierunki studiów 2022/2023

 • administracja i zarządzanie publiczne
 • administracja publiczna
 • analityka gospodarcza
 • anglistyka
 • animacja kultury
 • archeologia
 • architektura informacji
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biobezpieczeństwo
 • biologia
 • biology
 • biotechnologia
 • bussiness analytics
 • chemia
 • chemistry
 • data science
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • e-edytorstwo i techniki redakcyjne
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekobiznes
 • ekonomia
 • europeistyka
 • filologia polska
 • filozofia
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • geografia
 • geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
 • geoinformatyka
 • germanistyka
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • graphic arts
 • hispanistyka
 • historia
 • informatyka
 • intercultural communication in education and the workplace
 • international relations
 • inżynieria nowoczesnych materiałów
 • it cyber security
 • italianistyka
 • jazz i muzyka estradowa
 • kognitywistyka
 • kreatywność społeczna
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana
 • logistyka
 • logopedia z audiologią
 • malarstwo
 • matematyka
 • matematyka w finansach
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • nauczanie fizyki i informatyki
 • nauczanie matematyki i informatyki
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie
 • portugalistyka
 • portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie
 • praca socjalna
 • prawno - administracyjny
 • prawno - biznesowy
 • prawno - menadżerski
 • prawo
 • prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej
 • produkcja medialna
 • psychologia
 • public relations i zarządzanie informacją
 • romanistyka
 • rusycystyka
 • socjologia
 • społeczeństwo informacyjne
 • stosunki międzynarodowe
 • studia śródziemnomorskie - podróże historyczne
 • technical physics
 • techniki kryminalistyczne
 • technologie cyfrowe w animacji kultury
 • tourism management
 • turystyka historyczna
 • turystyka i rekreacja
 • ukrainistyka
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie w politykach publicznych

Dowiedz się więcej: www.umcs.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: znaleziono 92

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja i zarządzanie publiczne

I stopnia

stacjonarne

Administracja publiczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka gospodarcza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Anglistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Animacja kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura informacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biobezpieczeństwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biology

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bussiness analytics

I stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemistry

II stopnia

stacjonarne

Data science

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

E-edytorstwo i techniki redakcyjne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekobiznes

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Europeistyka

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka

I stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

I stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Germanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Grafika

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Graphic arts

II stopnia

stacjonarne

Hispanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Intercultural communication in education and the workplace

II stopnia

stacjonarne

International relations

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria nowoczesnych materiałów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

It cyber security

II stopnia

stacjonarne

Italianistyka

I stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kreatywność społeczna

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia z audiologią

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Malarstwo

jednolite

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka w finansach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I stopnia

stacjonarne

Nauczanie fizyki i informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie matematyki i informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie

I stopnia

stacjonarne

Portugalistyka

II stopnia

stacjonarne

Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - administracyjny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - biznesowy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - menadżerski

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

II stopnia

stacjonarne

Produkcja medialna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne

Public relations i zarządzanie informacją

I stopnia

stacjonarne

Romanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rusycystyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Społeczeństwo informacyjne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne

I stopnia

stacjonarne

Technical physics

I stopnia

stacjonarne

Techniki kryminalistyczne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie cyfrowe w animacji kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tourism management

I stopnia

stacjonarne

Turystyka historyczna

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ukrainistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w politykach publicznych

I stopnia

stacjonarne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie popularne kierunki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)