Kierunki studiów Zielona Góra

Kierunki studiów Zielona Góra

Kierunki studiów Zielona Góra

Kierunki studiów

w Zielonej Górze 2021/22

Odkryj kierunki na zielonogórskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Zielonej Górze 2021/22

Uniwersytet Zielonogórski to największa lubuska uczelnia, wokół której skupia się praktycznie całe życie akademickie Zielonej Góry. Bowiem oprócz Uniwersytetu, kandydaci na studia państwowe w Zielonej Górze mogą wybrać jeszcze tylko Instytut Filozoficzno-Teologiczny, działający w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednak jedynym kierunkiem proponowanym przez Instytut jest teologia, prowadzona w trybie jednolitym, magisterskim, pięcioletnim. 
Mimo, że działa tutaj tylko jeden uniwersytet, zielonogórscy absolwenci szkół ponadpodstawowych mają w czym wybierać. UZ dzieli się aż na trzynaście wydziałów, kształcących zarówno w kierunkach humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz medycznych, jak i artystycznych. 
To właśnie lubuscy maturzyści osiągnęli najlepsze wyniki w kraju. Jakie kierunki były najchętniej przez nich wybierane? Logistyka, jazz i muzyka estradowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy komunikacja biznesowa w języku rosyjskim. Tak jak w ubiegłych latach problemów z wypełnieniem limitów miejsc nie było także na pielęgniarstwie i filologii angielskiej. Zainteresowaniem cieszą się również budownictwo, ekonomia, prawo i Informatyka. Do mniej popularnych kierunków należą astronomia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, polityka publiczna oraz filozofia. 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Kierunki studiów - Zielona Góra: znaleziono 64

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania

Pokaż więcej

Nadchodzące wydarzenia

Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura II stopnia, jednolite stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Environmental protection I stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia francuska z drugim językiem romańskim I stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne
Geoinformatyka i techniki satelitarne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Literatura popularna i kreacje światów gier I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Malarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie społeczne II stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne
Resocjalizacja z kryminologią I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuki wizualne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Zielonej Górze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów: 64 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Instytut Filozoficzno-Teologiczny US w Zielonej Górze

Kierunki studiów: 0 Studia podyplomowe: 1 Studia:

Kierunki studiów w Zielonej Górze - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)