Kierunki studiów Katowice i woj. śląskie

Kierunki studiów Katowice i woj. śląskie

Kierunki studiów Katowice i woj. śląskie

Kierunki studiów

Katowice i woj. śląskie 2021

Odkryj kierunki na katowickich i śląskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Katowicach | Gliwicach | Zabrzu |Chorzowie | Sosnowcu - 2021

Maturzyści wybierający się na studia do Katowic lub do innych miast województwa śląskiego mogą wybierać spośród kierunków proponowanych przez sześć tutejszych uczelni publicznych i kilukunastu uczelni niepublicznych. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, AWF, Akademia Muzyczna i ASP kierują do swoich kandydatów zróżnicowaną ofertę edukacyjną.

Dziwi Was, że w tak dużym mieście jakim są Katowice nie ma politechniki? Politechnikę Śląską kształcącą przyszłych inżynierów znajdziecie bowiem w sąsiednich Gliwicach.

Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego nazywany jest również „katowicką filmówką”. O popularności kierunków takich jak realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii oraz reżyseria świadczy rokroczna, duża liczba absolwentów szkół średnich chętnych na rozpoczęcie nauki właśnie na tym wydziale (sięgająca ponad 13 kandydatów na jedno miejsce). Innymi popularnymi kierunkami UŚ są specjalności kształcące w ramach filologii angielskiej – specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim lub językiem japońskim, a także  kierunki takie jak język biznesu oraz kultura-media-translacja. A może zainteresuje Was doradztwo filozoficzne i coaching, turystyka historyczna lub studia regionalne?
Na przywołanej już Politechnice Śląskiej króluje architektura i urbanistyka, Informatyka, inżynieria biomedyczna, administracja, mechanika i budowa maszyn oraz – co może dziwić – język angielski uruchomiony na politechnice pięć lat temu w ramach kierunku filologia. PŚ swoją ofertę edukacyjną kieruje bowiem nie tylko do umysłów ścisłych. Humaniści mogą podjąć studia na kierunkach takich jak socjologia czy pedagogika.
Logistyka jest najchętniej wybieranym kierunkiem przez kandydatów katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. UE podzielony jest na cztery kolegia – Ekonomii, Finansów, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania. Każde z tych kolegiów proponuje swoim kandydatom różne kierunki. Możemy zatem rozpocząć studia międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów, analityki gospodarczej, jak również dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Fizjoterapię znajdziecie zarówno na katowickim AWFie, jak i Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Tutejsza uczelnia medyczna kształci także przyszłych ratowników medycznych, farmaceutów, kosmetologów, dietetyków czy pielęgniarzy.
Osoby chcące studiować instrumentalistykę czy wokalistykę również odnajdą swoje miejsce w Katowicach – działa tu bowiem Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego. Natomiast kandydaci utalentowani artystycznie mogą podjąć naukę na jednym z kierunków oferowanych przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych – grafika, wzornictwo i malarstwo z pewnością pozwolą rozwinąć Wam swój talent!

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki studiów - Katowice i woj. śląskie: znaleziono 202

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Analityka biznesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi II stopnia stacjonarne
Architecture II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Arteterapia I stopnia stacjonarne
Automatic control and robotics II stopnia stacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Coaching medyczny II stopnia stacjonarne
Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
Computer science II stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Creative management in new media II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia słowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Gastronomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka i geologia środowiska I stopnia stacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Gry i grafika interaktywna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Industrial and engineering chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business I stopnia, II stopnia stacjonarne
International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i technologie materiałowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne
Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kultury mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne
Malarstwo jednolite stacjonarne
Management II stopnia stacjonarne
Management and production engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marketing and sales I stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Materials engineering II stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia stacjonarne
Mechatronics II stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mediteranistyka I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikro i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Modelowanie komputerowe I stopnia stacjonarne
Modern business - zarządzanie i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Muzyka w multimediach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Neurobiologia II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie graficzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i podatki I stopnia niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia jednolite stacjonarne
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Reżyseria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sport I stopnia stacjonarne
Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia w języku rosyjskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka pisania I stopnia stacjonarne
Taniec I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Terapia artystyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport kolejowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Trener osobisty z dietetyką sportową II stopnia stacjonarne
Turystyka II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 86 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 44 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Śląska

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunki studiów: 83 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 98 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 24 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)