Studia medyczne Gdańsk

Studia medyczne Gdańsk

studia medyczne gdańsk


<  Studia Gdańsk

 

<  Kierunki studiów Gdańsk

 

 

<  Uczelnie Gdańsk

Studia medyczne Gdańsk

Charakterystyka studiów medycznych w Gdańsku

Medycyna to od lat jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów. Dzieje się tak dlatego, że studia medyczne wiążą się z olbrzymią ilością materiału do nauki oraz ciężką pracą na studiach i specjalizacjach. Równocześnie, zawód lekarza przynosi nie tylko prestiż i szacunek społeczeństwa, ale także duże pieniądze. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jakim zawodzie medycznym widzimy się w przyszłości.

Uczelnie i kierunki medyczne w Gdańsku

W Gdańsku istnieje jedna, główna uczelnia medyczna. Jest to Gdański Uniwersytet Medyczny (do 2009 roku Akademia Medyczna). GUM jest placówką, która oferuje jeden z największych wyborów, jeśli chodzi o studia medyczne w całym kraju. Podział na studia jednolite, studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia ma za zadanie nie tylko stworzenie szerokiej gamy przedmiotów, ale także danie szansy studentom na ewentualne zmiany kierunku bez tracenia poprzednich lat studiów. Na GUM-ie znajdują się cztery podstawowe wydziały, na których otwarte jest siedemnaście kierunków (w tym kierunki międzywydziałowe).

  • Farmaceutyczny
  • Lekarski
  • Nauk o Zdrowiu
  • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Na jednolitych studiach magisterskich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym można uczyć się na kierunkach: Lekarskim (również niestacjonarne wieczorowe), Lekarskim w Języku Angielskim, Lekarsko-Dentystycznym (również niestacjonarne wieczorowe), Farmacji (również niestacjonarne wieczorowe), Analityce Medycznej i Psychologii Zdrowia (również niestacjonarne wieczorowe). Ponadto, GUM współpracuje z innymi uczelniami w mieście, dając szansę na studiowanie takich kierunków pośrednich i mieszanych jak:

  • Biotechnologia (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim)
  • Fizyka medyczna (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim)
  • Logopedia (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim)
  • Inżynieria Mechaniczno-Medyczna (we współpracy z Politechniką Gdańską)

Gdański Uniwersytet Medyczny daje również możliwość studiowania za granicą podczas wymiany międzynarodowej. Odbywa się to w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. GUM uczestniczy również w pracach takich uniwersytetów, jak Baltic Sea Region University Network (BSRUN) oraz ScanBalt. To daje szansę na znalezienie pracy nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Gdański Uniwersytet Medyczny nie jest jedyną uczelnią, która oferuje studia medyczne dla chętnych. Warto zajrzeć też na stronę Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie na Wydziale Biologii można studiować na specjalistycznym kierunku Biologii medycznej.

Kolejną uczelnią, na której znajdują się kierunki około-medyczne jest Politechnika Gdańska. Tutaj, na Wydziale Chemicznym otwarte są kierunki Biotechnologii oraz Inżynierii Biomedycznej.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych z oddziałem w Gdańsku realizuje kierunki, pozwalające wykonywać zawody: Asystenta osoby niepełnosprawnej, Higienistki stomatologicznej, Opiekuna osoby starszej, Opiekuna w domu pomocy społecznej, Opiekunki dziecięcej, Opiekunki środowiskowej, Ortoptystki, Protetyka słuchu, Technika dentystycznego, Technika elektroniki i informatyki medycznej, Technika masażysty, Technika ortopedy, Technika sterylizacji medycznej oraz Technika usług kosmetycznych.

Technikum TEB Edukacja z oddziałem w Gdyni oferuje studia medyczna na kierunkach bezpłatnych (Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna, Opiekun medyczny, Opiekunka dziecięca, Technik masażysta z certyfikatami, Technik sterylizacji medycznej i Terapeuta zajęciowy) oraz płatnych (Asystentka stomatologiczna, Dietetyk, Higienistka stomatologiczna, Protetyk słuchu, Rejestratorka medyczna, Technik dentystyczny z technologią CAD/CAM, Technik elektroradiolog, Technik farmaceutyczny oraz Technik masażysta z certyfikatami).

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni kształci w zawodach: Technika masażysty, Opiekuna w domu pomocy społecznej, Opiekunki środowiskowej, Technika sterylizacji medycznej, Technika usług kosmetycznych, Opiekuna medycznego, Technika masażysty, Higienistki stomatologicznej oraz Terapeuty zajęciowego.

Ostatnią z uczelni jest Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko z oddziałem w Gdyni. Na Wydziale Medycyny Osteopatycznej można po studiach medycznych kontynuować naukę na podyplomowych studiach z medycyny osteopatycznej.

Rekrutacja na studia medyczne w Gdańsku

Rekrutacja na studia medyczne związana jest bezpośrednio ze zdaniem matury na jak najwyższym poziomie. Nie chodzi tu jedynie o zdobycie pierwszych lokat na listach, a o dostanie się na studia jako takie. Progi punktowe na medycynę są regulowane przez olbrzymią liczbę studentów, starającą się o jedno miejsce na liście, dlatego uczelnie przyjmą tylko tych, którzy zdadzą wymagane przedmioty ścisłe (biologię, chemię, matematykę albo fizykę) przynajmniej na 80-90 procent.

Praca po studiach medycznych

Po studiach medycznych można wykonywać bardzo różnorodne zawody, wszystko zależy od tego, jaki wydział i kierunek wybierzemy podczas czasu spędzonego ana uczelni oraz na jakie specjalizacje zdecydujemy się po studiach. Pracować po studiach medycznych można m. in. w takich zawodach jak: lekarze specjaliści (chirurdzy, radiolodzy, położnicy, optycy itp.), pielęgniarze, stomatolodzy, protetycy słuchu, lekarze rodzinni, asystenci osób starszych lub niepełnosprawnych, dietetycy, fizjoterapeuci, farmaceuci, rehabilitanci, laboranci, analitycy laboratoryjni, ratownicy medyczni, konsultanci medyczni, pracownicy socjalni, przedstawiciele medyczni lub farmaceutyczni, rejestratorzy medyczni czy nawet reprezentanci ds. odszkodowań.