Psychologia - Łódź

Psychologia - Łódź

Psychologia - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

psychologia 

Odkryj psychologię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Psychologia w Łodzi to studia licencjackie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (I stopień) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych, w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym lub online.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4540 zł do 5880 zł za pierwszy rok studiów.

 

W czasie studiów na kierunku psychologia w Łodzi studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, medycznych czy nauk o zdrowiu. Ponadto rozwiną oni szereg umiejętności praktycznych i nauczą się stawania diagnozy oraz wdrażania terapii psychologicznej. Skupią się także na doskonaleniu zdolności komunikacji, pracy zespołowej oraz zarządzania.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach medycznych, edukacyjnych, biznesowych oraz badawczych. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z ośrodkami terapii uzależnień, świetlicami środowiskowymi, a także z instytucjami profilaktyki społecznej.

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku psychologia

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia - studia online stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: online

Specjalności na kierunku psychologia - studia online

Jakie wymagania na kierunek Psychologia w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Psychologia w Łodzi? Aby odnaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych, należy najpierw wziąć udział w konkursie świadectw. Ten specyficzny rodzaj rywalizacji może wywoływać nagłe skoki adrenaliny, gdyż chętnych na podjęcie studiów psychologicznych w Łodzi nie brakuje!

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Łodzi najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

W związku z tym warto przygotować się do egzaminu dojrzałości odpowiednio wcześnie. Przedmiotami branymi pod uwagę w procesie rekrutacji na Psychologię na większości uczelni są: język polski, język angielski, matematyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Przed rekrutacją warto zajrzeć na stronę internetową wybranej uczelni, gdyż nierzadko zasady rekrutacji ulegają zmianom i różnią się w zależności od wybranej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

PSYCHOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Łodzi?

 

 

W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie są zapracowani, brak im czasu na sen, a także relacje międzyludzkie, bardzo trudno jest zachować równowagę i spokój wewnętrzny. Wielu z nas nie radzi sobie z emocjami, trzymając je w sobie lub oddziałując na innych. Szybkie tempo życia generuje w nas poczucie pędu, a częsta niemożliwość zatrzymania się budzi w nas frustracje.

Co zrobić, kiedy nagromadzone emocje nie mogą nigdzie ujść? Wielu z nas sięga wtedy po łatwo dostępne i powszechne suplementy diety wierząc, że pomogą nam w sytuacjach kryzysowych. A co, kiedy nawet one nie pomogą? Współcześnie wielu z nas korzysta z pomocy specjalistów w zakresie psychologii.

Często jest to jedyna możliwość poradzenia sobie z otaczającą nas rzeczywistością, dlatego zawód ten jest dziś tak bardzo doceniany. Psychoterapeuci i psychologowie mają swoich stałych pacjentów, którzy pomagają im w codziennym życiu. Skąd posiąść wiedzę na ten temat? Z pomocą przychodzą łódzkie uczelnie wyższe, w ofercie których znajduje się psychologia.

Kierunek ten z biegiem lat nie traci na swojej atrakcyjności, co więcej - maturzyści bardzo chętnie aplikują właśnie na ten kierunek.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student tego kierunku dowie się czym jest psychologia oraz jakie jest jej miejsce w systemie nauk, g także jakie są jej metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauk. Będzie także wiedział, jak wygląda cykl rozwoju człowieka zarówno w aspekcie biologicznym jak i psychologicznym oraz społecznym.

Pozna, czym są więzi społeczne oraz jak wyglądają prawidłowości istotne z punktu widzenia procesów psychologicznych. Ponadto, student pozna metody i narzędzia do przeprowadzania wywiadów z pacjentem, zachowując przy tym szacunek i empatię oraz zrozumienie. Nauczy się także, rozpoznawać problemy swoich podopiecznych, stawiać odpowiednie diagnozy i stosować dobrane formy farmakologiczne.

 

Umiejętności

Podejmując studia na kierunku psychologia, słuchacz będzie miał świadomość konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy, zmieniających się trendów psychologii, a także nowych możliwości technologicznych i technicznych w pomaganiu pacjentom.

Będzie bacznym obserwatorem, zdolnym do przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych. Swoją wiedzę będzie potrafił wykorzystywać w sposób klarowny spójny i precyzyjny, ułatwiając przy tym kontakt na polu pacjent– psycholog. Swoich podopiecznych będzie traktował z należytym szacunkiem i tolerancją, a swoją pracę będzie traktował jako misję.

Absolwent psychologii będzie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, a także zaangażowaniem będzie niósł pomoc swoim pacjentom. Doskonale poradzi sobie jako jednostka, lecz pracując w grupie nie będzie miał problemów z adaptacją. Jako przyszły psycholog Będzie także stawiał odpowiedzialne diagnozy, a swoje decyzje podejmował w sposób rozważny, stawiając zdrowie i życie pacjenta na pierwszym miejscu.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów kierunku psychologia jest tak skonstruowany, by absolwent łódzkiej uczelni wyższej po zakończeniu kształcenia miał niezbędną wiedzę i umiejętności, by pomagać pacjentom. W programie można znaleźć przedmioty nie tylko z szeroko pojętej psychologii, ale także z zakresu medycznego.

Należy pamiętać w tym miejscu, że psychologia bardzo ściśle wiąże się z medycyną, dlatego w programie studiów będą także elementy tej dziedziny wiedzy. Ponadto, student psychologii będzie uczęszczał na ciekawe praktyki. W ich trakcie będzie mógł zmierzyć się z problemami pacjentów swoich wykładowców oraz poczuć na swojej skórze, jak to jest być psychologiem.

 

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydat na te studia powinien lubić rozmawiać z ludźmi i rozwiązywać ich problemy. To właśnie pacjenci powinni definiować go jego dobrego bądź złego lekarza. Potencjalny student tego kierunku, musi mieć w sobie pokłady empatii i zrozumienia, nawet w przypadkach skrajnych, ponieważ niejednokrotnie w trakcie kariery psychologa zdarzy mu się spotkać osoby uzależnione, w depresji lub samotne.

Młody człowiek już na etapie kandydowania a te studia, powinien interesować się zawiłościami ludzkiego umysłu, oddziaływaniem środowiska na wybory człowieka i predyspozycjami do zachowań zdeterminowanych grupą społeczną. Wszystkie te czynniki mają bowiem wpływ na rozwój człowieka, a tematy te są głównymi w trakcie kształcenia na studiach psychologicznych.

Ponadto, kandydat na te studia powinien lubić się uczyć, a jego mocną stroną powinny być nauki o człowieku, takie jak biologia lub socjologia. Dobrze byłoby, gdyby potencjalny kandydat interesował się literaturą bądź dziełami na szklanym ekranie związanymi z tematyką człowieka, jego umysłem i wyborami.

 

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Łodzi?

Studia na kierunku Psychologia w Łodzi trwają w zależności od wybranego stopnia 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magiterskie).

 

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Łodzi?

 

Proces rekrutacji

Rekrutacja na psychologię w Łodzi jest podobna do większości kierunków jakie proponuje swoim kandydatom miasto Łódź. Należy wziąć tu pod uwagę kilka kroków: po pierwsze należy zarejestrować się jego kandydat na stronie internetowej wybranej szkoły wyższej i uiścić opłatę rekrutacyjną.

Po drugie, należy udać się do dziekanatu wybranej uczelni z odpowiednimi dokumentami. Co ważne - należy przestrzegać terminarza rekrutacyjnego, czyli przynieś swoje dokumenty w odpowiednim czasie. W przeciwnym razie uczelnia może skreślić kandydata z listy studentów!

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Najczęstszymi przedmiotami branymi pod uwagę są:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia

 

Zalecamy jednak sprawdzić na stronach internetowych wybranych uczelni, jakie są wymagania i jakie przedmioty należy zdawać na egzaminie maturalnym. Radzimy przy tym zdawać wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym – dadzą one większą możliwość dostania się na upragnione studia. Dobrze jest, gdy kandydat na studia będzie laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej – da mu to gwarantowane miejsca na liście studentów.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej w terminie wynikającym z terminarza rekrutacji:

 

 • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
 • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi)

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po Psychologii?

Jaka praca po Psychologii?

Zapewne każdy kandydat podejmując studia zastanawia się, jaką pracę można podjąć po wybranym przeze mnie kierunku? W tym przypadku odpowiedź nie jest oczywista – wybór miejsca pracy zależeć będzie od zainteresowań i umiejętności studenta, a także od jego wiedzy.

Dobry specjalista tego kierunku bez wątpienia poradzi sobie w publicznych ośrodkach zdrowia, gdzie będzie mógł nieść pomoc pacjentom, nie zważając na specyfikę ich problemów. Inaczej jest w przypadku, gdzie przyszły absolwent psychologii chciałby pomagać ludziom z problemem uzależnień – wtedy dobrze jest rozejrzeć się za pracą w ośrodkach leczenia uzależnień bądź leczenia zaburzeń odżywiania.

Absolwent psychologii powinien poradzić sobie także w placówkach oświatowych jako pedagog szkolny bądź psycholog szkolny. Może także otworzyć własny gabinet i zapraszać do siebie pacjentów na terapie indywidualne bądź grupowe. Wszystko zależy od możliwości, umiejętności i wiedzy absolwenta psychologii.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia

Specjalista tej dziedziny powinien ubiegać się o pracę zarówno w publicznych ośrodkach zdrowia jak i prywatnych klinikach. Doskonale poradzi sobie także w klubach sportowych jako psycholog sportowy, a także w placówkach oświatowych.

Po odpowiednio skończonej specjalizacji może próbować swoich sił jako psycholog w ośrodkach terapii uzależnień lub ośrodkach leczenia zaburzeń odżywiania. Niejednokrotnie psychologa można spotkać na oddziałach onkologicznych, położniczych lub geriatrycznych – w takich wypadkach poradzą sobie psycholodzy, którzy mają naprawdę mocne nerwy.

Coraz częściej psychologowie dostają pracę także w ośrodkach zamkniętych, karnych i więzieniach. Ci bardziej przedsiębiorczy mogą otworzyć własne gabinety lub kliniki.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku psychologia

 • Psycholog
 • terapeuta
 • psycholog wczesnoszkolny
 • coach
 • psycholog zajęciowy
 • trener
 • psycholog dziecięcy

Czy warto iść na studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Chyba każdy maturzysta podczas przygotowań do egzaminów dojrzałości zadał sobie pytanie, czy warto iść na studia. Zewsząd dobiegają nas bowiem sprzeczne informacje. Z jednej strony wciąż tytuł magistra oznacza pewnego rodzaju prestiż.

Z drugiej – na rynku pracy wciąż pojawiają się coraz bardziej atrakcyjne oferty zadedykowane dla osób ze średnim, technicznym wykształceniem. W młodych ludziach może budzić to niemałe dylematy, zwłaszcza, że wybór ścieżki dydaktycznej oparty jest także na wysokich oczekiwaniach społecznych.

 

Trzeba napisać wprost, że pójście na studia na ogół okazuje się dobrym wyborem. Powinna mu towarzyszyć jednak wysoko rozwinięta świadomość na temat tego, co chce się robić w przyszłości. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję zastanów się przede wszystkim, co chcesz robić w przyszłości oraz co daje ci najwięcej satysfakcji w życiu. Swojego wyboru nie dokonuj pochopnie, nie sugeruj się także przesadnie opinią innych.

 

Pamiętaj, że to, co wydaje się dobre i opłacalne naszym rodzicom, nie zawsze takie będzie dla nas. Możesz przeanalizować opinie o kierunkach, poczytać relacje innych studentów, którzy już dawno wdrożyli się w akademicki tryb i przeglądać oferty pracy.

Im więcej będziesz wiedział, tym większe będziesz mieć poczucie, że twoja decyzja będzie słuszna. Pójście na studia jest dobre przede wszystkim dlatego, że rozwija cię intelektualnie na wielu płaszczyznach. Dodatkowo masz szansę rozwoju pasji, zawiązania nowych przyjaźni oraz przedłużenia młodości.

 

Czy warto pójść na studia psychologiczne?

To fascynujący profil kształcenia, któremu powinno towarzyszyć przede wszystkim wewnętrzne poczucie powołania. Musisz mieć świadomość, że na tego typu kierunku studiów nie odnajdą się osoby, które nie mają natury refleksyjnej. Tobie – jako przyszłemu psychologowi – powinny towarzyszyć nieustanne rozmyślania na temat tego, jak funkcjonuje ludzka psychika.

Studia psychologiczne powinny być także rozważone przez osoby, które interesują się naukami biologicznymi. Ten profil kształcenia odpowiedni będzie także dla osób, które cechuje otwartość, empatia oraz tolerancja.

Co dadzą ci studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Co dadzą ci studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, jakie studia wybrać, powinieneś na zimno przekalkulować, czy spełnią one twoje wszystkie oczekiwania. Ideałem jest taki wybór, dzięki któremu będziesz mieć szansę zarówno na zadbanie o przyszłą karierę zawodową, jak i o rozwój zainteresowań oraz pasji. Takie holistyczne podejście nie zawsze jest jednak możliwe. Chyba, że… wybierzesz studia na kierunku psychologia.

Warto podkreślić, że ten profil kształcenia zadedykowany jest przede wszystkim dla pasjonatów, których fascynuje funkcjonowanie ludzkiej psychiki oraz motywacje, które towarzyszą nam w codziennym życiu.

 

►►

Jeśli wybierzesz studia psychologiczne, możesz oczekiwać, że czekają się fascynujące lata kształcenia wyższego. Pokazują to statystyki, ponieważ kierunki studiów takie jak psychologia cieszą się ogromną popularnością, a szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych ma wielu absolwentów szkół średnich. Czasami na jedno miejsce na listach osób przyjętych jest kilka osób chętnych. Obserwowanie tych tendencji sprawi, że można mieć niemal pewność, że studia na tym kierunku mają do zaoferowania bardzo dużo dobrego.

 

Studia w Łodzi na kierunku psychologia wyposażą cię przede wszystkim w unikatową wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystywać nie tylko podczas aktywności zawodowych. Zdobycze psychologiczne mogą być także wykorzystywane przez ciebie w życiu prywatnym.

To dzięki nim będziesz bowiem wiedział jak poprawić chociażby swoje relacje interpersonalne i wpływać na jakość kontaktów z innymi ludźmi. Studia psychologiczne uczą nas uważności, wzbogacają refleksyjność. Dziś dbałość o własny komfort psychiczny przestaje kogokolwiek zadziwiać, więc znajomość technik, dzięki którym nasz dobrostan psychiczny zostanie powiększony, stanowi niezaprzeczalny plus studiów na kierunku psychologia w Łodzi.

Nikogo nie powinno także dziwić, że dzięki studiom psychologicznym będziemy mieć szansę na rozwój tzw. kompetencji miękkich. Praca psychologa opiera się przede wszystkim na aktywnym kontakcie z drugim człowiekiem. Czas nauki na studiach wiąże się przede wszystkim z rozwijaniem uważności, empatii, tolerancji i otwartości.

Przyszli psychologowie podczas wszystkich lat kształcenia dbać będą o umiejętność prowadzenia aktywnych rozmów, które skłaniają do zwierzeń. Pod względem rozwoju umiejętności interpersonalnych studia na kierunku psychologia znajdują się zatem na pierwszym miejscu.

Weź pod uwagę również, że jeżeli do nauki na studiach psychologicznych podchodzić będziesz rzetelnie i zaangażowaniem, to w przyszłości będziesz mieć szansę na dynamiczny rozwój zawodowy. Musisz pamiętać jedynie, że pracę w branży psychologicznej znajdują przede wszystkim te osoby, które profilu kształcenie nie wybrały na zasadzie przypadku.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku psychologia w Łodzi?

 

Czy psychologia jest  idealnym kierunkiem studiów

Studia psychologiczne będą fascynującym czasem dla osób, które do swojej nauki podejdą z pełnym zaangażowaniem i poczuciem, że towarzyszy im prawdziwe powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Trzeba mieć jednak świadomość, że idealne kierunki studiów nie istnieją, a praca wykonywana po zakończeniu nauki wyższej zawsze stanowi pewnego rodzaju obciążenie i wyzwanie. Jeżeli liczysz zatem, że twoja kariera zawodowa po zakończeniu nauki na studiach na kierunku psychologia będzie usłana różami, to jesteś w błędzie.

Dlatego tak ważne w przypadku tego zawodu jest poczucie powołania – to ono uchroni cię bowiem przed wypaleniem zawodowym.

 

Czy studia to już wszystko

Musisz mieć świadomość, że ukończenie studiów psychologicznych nie zagwarantuje ci pełni wykształcenia. O swoją wiedzę oraz umiejętności powinieneś dbać przez cały czas trwania aktywności zawodowej.

Swoje CV powinieneś wzbogacać nieustannie o dodatkowe kursy, dzięki którym twoja wiedza będzie się aktualizować i dostosowywać do dynamicznie zmieniających się koncepcji psychologicznych.

W praktyce oznacza to, że musisz się liczyć, że niezależnie od wieku będziesz musiał być otwarty na zdobywanie nowej wiedzy oraz jej świadomą analizę.

 

Czy łatwa praca po studiach

Dodatkowo musisz także pogodzić się z poczuciem, że studia na kierunku psychologia, a przede wszystkim wykonywana praca po studiach, nie będą miały łagodnego charakteru. W twój zawód wpisany jest bowiem kontakt z ludźmi, którzy niejednokrotnie znaleźli się na życiowych zakrętach. Spotykać się będziesz z niełatwymi sytuacjami, a twoim zadaniem będzie niesienie ludziom pomocy.

To dzięki tobie niejednokrotnie ktoś odzyska wiarę w siebie i we własne możliwości. Ty jednak musisz mieć świadomość z jak dużym obciążeniem psychicznym wiąże się praca psychologa. Pamiętaj o tym podczas ostatecznego wyboru ścieżki kształcenia i odpowiedz sobie na pytanie, czy będziesz w stanie temu podołać.

 Studia na kierunku psychologia Łódź – niestacjonarne

Studia na kierunku psychologia Łódź – niestacjonarne

 

Stacjonarnie czy niestacjonarnie

Współcześnie studenci mają do wyboru dwa profile kształcenia, które zależne są w dużej mierze od ich własnych aspiracji i oczekiwań. Uczelnie w Łodzi przygotowują z kolei taką ofertę, która przyciągać będzie studentów nie tylko ze względu na ciekawą propozycję dydaktyczną.

Dziś liczy się również sposób organizacji zajęć. Dlatego też swoją przygodę ze studiami psychologicznymi będziesz mógł rozpocząć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia stacjonarne wybierane są przez znaczną część studentów, jednak możliwość kształcenia niestacjonarnego również jest obecnie doceniana. Dzięki niej studenci dostają szansę na rozwój innych aktywności – mogą podejmować pracę, rozwijać się intelektualnie na innym kierunku studiów równolegle itd. 

 

Czy są różnice w programie nauczania?

W trybie niestacjonarnym zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów, a studenci część materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie. 

Ich wiedza zostanie i tak zweryfikowana podczas sesji egzaminacyjnych, ponieważ pomiędzy programami trybów stacjonarnych i niestacjonarnych nie powinny występować żadne różnice. Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w trybie niestacjonarnym musisz pamiętać jedynie, że wiąże się on z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia niestcjonarne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia w Łodzi?

Należy pamiętać, że studia niestacjonarne zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Podobnie jest w przypadku kierunku psychologia w Łodzi.

Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi.

Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, obejmują jednak opłatę rekrutacyjną za kierunek studiów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Jeśli rozważasz aplikację na któryś z kierunków oferowanych przez uczelnie w Łodzi, a twoim aplikacyjnym numerem jeden jest psychologia to będziesz musiał zmierzyć się z niemałym wyzwaniem.

Naturalna ciekawość przyczyn określonych zachowań ludzkich, ich konsekwencji oddziałujących na niewielkie sieci tworzone przez najbliższe otoczenie, a nawet całe społeczeństwo, implikuje chęć zagłębiania pobudek wewnętrznych oraz środowiskowych, będących motorem napędowym określonych czynów.

Jak powszechnie wiadomo, wiedzę najlepiej zdobywać u źródła – a więc w tym przypadku kontakt z wykładowcami na co dzień praktykującymi psychologię w swoim życiu zawodowym okazuje się nieoceniony. Z takiego założenia wychodzi mnóstwo kandydatów na studia w Łodzi, w związku z czym konkurencja będzie większa, niż możesz podejrzewać.

Okres rekrutacji na studia to pytania, wątpliwości, rozterki.  Jakie ma kierunek Psychologia w Łodzi opinie?

Patrycja, studentka Psychologii w Łodzi mówi:

„Studiuję Psychologię, gdyż zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. To się po prostu czuje i wie. A dlaczego studiuję w Łodzi? Tutaj się urodziłam, wychowałam i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej."

Kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (2)

liliana20 odpowiedz

Ja w tym roku zaczęłam studia na WSBiNoZ w Łodzi. Na razie bardzo mi się podoba. Duży plus za to, że są to studia magisterskie. Nie wszystkie uczelnie to oferują.

Dzięki odpowiedz

Super materiał