Studia ekonomiczne Radom

Studia ekonomiczne Radom

Studia ekonomiczne Radom

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Radomiu

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Radom | woj. mazowieckie

Studia ekonomiczne w Radomiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RADOMIU SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W RADOMIU

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

KIERUNKI EKONOMICZNE W RADOMIU

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Radomiu trzeba przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy.

Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA EKONOMICZNE W RADOMIU - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Radomiu?

Choć studia ekonomiczne w Radomiu mogą wydawać się kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii.

Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Właśnie dlatego studia ekonomiczne w Radomiu stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Warto pamiętać, że studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Radomiu pozwalają na jedno z najszerszych pól działania, jeśli chodzi o szukanie pracy. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

W Radomiu studia ekonomiczne uruchomione są na kilku różnych uczelniach. Pierwszą z nich jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, na którym działają cztery wydziały nietechniczne: Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Sztuki, Filologiczno-Pedagogiczny oraz Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej.

Właśnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych znajdują się interesujące nas kierunki. Można tu studiować: Prawo w działalności gospodarczej (studia trzyletnie zawodowe), Ekonomię (studia trzyletnie zawodowe, ze specjalnościami wybieranymi po drugim semestrze studiów: Biznes międzynarodowy, Ekonomia menedżerska, Finanse, ubezpieczenia, bankowość, Gospodarka lokalna i regionalna, Rachunkowość oraz Zarządzanie jakością i środowiskiem) i Towaroznawstwo (studia 3,5 letnie inżynierskie z modułami: Towaroznawstwo kosmetyków i produktów chemii gospodarczej i Zarządzanie jakością).

Naukę można kontynuować na studiach II stopnia, na kierunkach: Ekonomia (studia dwuletnie uzupełniające magisterskie ze specjalnościami do wyboru po pierwszym semestrze: Biznes międzynarodowy, Ekonomia menedżerska, Finanse, ubezpieczenia, bankowość, Gospodarka lokalna i regionalna, Rachunkowość oraz Zarządzanie jakością i środowiskiem) i Towaroznawstwo (studia 1,5 roczne z modułami: Towaroznawstwo kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, Zarządzanie jakością wyrobów oraz Kształtowanie wyrobów i ocena jakości produktów przemysłu lekkiego).

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego prowadzi również studia podyplomowe na kierunku ekonomia,

 

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO TECHNICZNA W RADOMIU STUDIA EKONOMICZNE

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu organizuje zajęcia z ekonomii na kierunku Zarządzanie. Na studiach I stopnia można wybierać specjalności: Administracja i zarządzanie, E-zarządzanie, Ekonomia międzynarodowa oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość. Ponadto, uczelnia w porozumieniu z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie oferuje studia II stopnia na kierunkach administracja, pedagogika oraz zarządzanie.

 

RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA EKONOMICZNE

Radomska Szkoła Wyższa to niepubliczna szkoła wyższa założona 4 sierpnia 1995 roku jako Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu. Oferuje studia na kierunku: Ekonomia.

 

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu proponuje swoim studentom możliwość uczestniczenia w zajęciach na kierunku Ekonomia (studia licencjackie I stopnia). Zajęcia odbywają się w ramach Cloud A w siedzibie WSB w Radomiu. Na studiach można wybrać specjalności: Bankowość oraz Rachunkowość. Dodatkowo, uczelnia przy współpracy z Konsorcjum Uczelni FUTURUS prowadzi nabór na studia II stopnia (magisterskie) w trybie niestacjonarnym distance-learning na kierunku Zarządzanie. Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu prowadzi również nabór na studia podyplomowe, na kierunkach: Rachunkowość, Likwidacja szkód komunikacyjnych, Systemy diagnostyczne w technice motoryzacyjnej, Administrowanie w społecznościach lokalnych i samorządowych, Mediacje i negocjacje biznesowe, sądowe i pozasądowe oraz Coaching.

 

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu prowadzi zajęcia na studiach licencjackich I stopnia z Ekonomii, Zarządzania oraz Prawa w biznesie oraz studia podyplomowe z Finansów i rachunkowości (ze specjalnościami: Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji, Rachunkowość i podatki, Wycena nieruchomości - studia kwalifikacyjne – oraz Doradca podatkowy), a także z Transportu i logistyki (ze specjalnościami: Logistyka łańcucha dostaw, Menedżer logistyki, Transport i spedycja, Logistyka międzynarodowa w transporcie oraz Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem drogowym).

Komentarze (0)