studia prawnicze poznań


<  Studia Poznań

 

<  Kierunki studiów Poznań

 

 

<  Uczelnie Poznań

Studia prawnicze Poznań

Charakterystyka studiów prawniczych w Poznaniu

Posiłkując się definicją słownika języka polskiego studia prawnicze mają za zadanie edukować studentów w tematyce ogółu przepisów i norm prawnych, które regulują stosunki między ludźmi danej społeczności. W Polsce najważniejszym zbiorem przepisów prawnych jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i to ona reguluje hierarchię wszystkich innych aktów prawnych. Jako taka stoi nad ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego. To najistotniejsze, co powinien wiedzieć student prawa, jednak to również tylko wierzchołek góry lodowej dla tych, którzy zdecydują się iść na prawo. Pięcioletnie, jednolite studia prawnicze obejmują m.in. wykłady z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rzymskiego, historii powszechnej prawa, historii prawa polskiego, prawa administracyjnego, prawoznawstwa czy też logiki prawniczej.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę studiów prawniczych. Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia magisterskie, ale i późniejsze aplikacje.

 

Uczelnie i kierunki prawnicze w Poznaniu

 

Jedną z głównych uczelni, wykładających prawo w Poznaniu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Tutaj, na Wydziale Prawa i Administracji organizowane są zajęcia na kierunkach:

  • Administracja - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
  • Prawo - studia pięcioletnie, jednolite, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
  • Prawno-ekonomicznym - studia I i II stopnia, interdyscyplinarne, organizowane wraz z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
  • Prawo europejskie - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • Zarządzanie i prawo w biznesie, studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • Prawo (Viadrina) - studia pięcioletnie, jednolite, magisterskie, organizowane przez Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zakończone są podwójnym dyplomem magistra prawa, nadawanego przez obie uczelnie. Dyplom ten pozwala przystąpić do egzaminów kwalifikujących do aplikacji w Polsce i na terenie Niemiec.

Kolejną poznańską uczelnią, która organizuje zajęcia na studiach prawniczych jest Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej można studiować prawo na studiach jednolitych magisterskich, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi zajęcia na kierunkach: Prawo - studia pięcioletnie, jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne; Administracja - trzyletnie studia licencjackie; Prawo w biznesie - trzyletnie studia licencjackie oraz Administracja i bezpieczeństwo - studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stworzył specjalny kierunek prawno-ekonomiczny (studia stacjonarne I stopnia), który jest „adresowany do absolwentów szkół średnich interesujących się zarówno zagadnieniami gospodarczymi, jak i stroną prawną procesów ekonomicznych. Ma przygotowywać absolwentów, którzy będą zlecać prawnikom wykonywanie usług na rzecz przedsiębiorstwa lub innych podmiotów funkcjonujących w szeroko rozumianej sferze gospodarczej”.

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Uniwersytetu SWPS prowadzi jednolite magisterskie studia prawnicze.

Natomiast Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu proponuje swoim studentom jednolite studia magisterskie na kierunku prawniczym oraz dwuletnie studia uzupełniające magisterskie na kierunku administracji. Tutaj otwarte zostały specjalności: Administracja publiczna w systemie organów ochrony prawnej, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Administracja w wymiarze sprawiedliwości, Audyt wewnętrzny, Ubezpieczenia w gospodarce, Zarządzanie kadrami w administracji oraz E-komunikacja w administracji publicznej.

Rekrutacja na studia prawnicze

 

Rekrutacja na prawo nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na studia prawnicze przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na studia prawnicze wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury. Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

 

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze można kontynuować na jednej z kilku aplikacji: adwokackiej, komorniczej, notarialnej, prokuratorskiej, radcowskiej, sądowej albo referendarskiej. Po ukończonym wydziale Prawa i Administracji (lub pokrewnym) można pracować np. jako sędzia, prokurator, radca prawny, doradca podatkowy, adwokat, pracownik kancelarii, notariusz, doradca inwestycyjny, referendarz, specjalista ds. roszczeń, rzecznik patentowy, komornik, pracownik więziennictwa, doradca podatkowy, specjalista ds. umów albo urzędnik w służbie cywilnej.

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE